Jarmila Cardová

RE, RE-KAS

+420 54114 5204
cardova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Jarmila Cardová

Kontakty

Rektorát VUT

Kancelář Akademického senátu
Tajemnice Akademického senátu

Vysoké učení technické v Brně

Koordinační odborová rada, členka


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.