Detail projektu

Aplikovaná informatika a řízení

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

Navržený projet koresponduje s odborným zaměřením zapojených studentů doktorského studijního program, resp. obsahem jejich disertačních prací a dlouhodobým záměrem navrhujícího pracoviště ÚAI. Podstatou projektu je pokračovat v započatém teoretickém i aplikovaném výzkumu v oblastech aplikované informatiky, adaptivního řízení, inteligentní robotiky, zpracování obrazu, umělé inteligence, virtuální reality aj. Díky užitým průmyslovým technologiím se předpokládá transfer realizovaného výzkumu do průmyslové praxe.

Označení

FSI-S-14-2533

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Abbadi Ahmad, Ph.D. - spoluřešitel
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc. - spoluřešitel
Čížek Lubomír, Ing. - spoluřešitel
Gulina Irina - spoluřešitel
Hanna George - spoluřešitel
Houška Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jindra Petr, Ing. - spoluřešitel
Knispel Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Lang Stanislav, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Liška Radovan, Ing. - spoluřešitel
Mašek Petr, Ing. - spoluřešitel
Matyáš Pavel, Ing. - spoluřešitel
Miškařík Kamil, Ing. - spoluřešitel
Němec Zdeněk, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Ošmera Pavel, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Richter Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Roupec Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Růžička Michal, Ing. - spoluřešitel
Šeda Miloš, prof. RNDr. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc. - spoluřešitel
Věchet Stanislav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zuth Daniel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

MAŠEK, P.; RŮŽIČKA, M. Human-Machine Interface for Mobile Robot Based on an Enhancement Speech Recognition. In MENDEL 2014, 20th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science, 2014. p. 249-252. ISBN: 978-80-214-4984-8. ISSN: 1803-3814.
Detail

VDOLEČEK, F. Measurement uncertainties in everyday practice. Akustika, 2019, vol. Volume 31, no. March 2019, p. 104-107. ISSN: 1801-9064.
Detail

VDOLEČEK, F. Člověk a lidský faktor v diagnostice. Spravodaj ATD SR, 2018, roč. 15., č. 1/2018, s. 17-21. ISSN: 1337-8252.
Detail

ŠEDA, M. Modification of the Teichmann Model of Population Evacuation in Conditions of Shuttle Transport. In Recent Advances in Soft Computing and Cybernetics. Studies in Fuzziness and Soft Computing. Cham (Switzerland): Springer, 2021. p. 279-284. ISBN: 978-3-030-61658-8.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R.; OŠMERA, P.; KNISPEL, L. SPATIAL GUIDANCE TO RRT PLANNER USING CELL-DECOMPOSITION ALGORITHM. In 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122). Mendel Journal series. 2014. Brno: VUT, 2014. p. 273-278. ISBN: 978-80-214-4984-8. ISSN: 1803-3814.
Detail

GULINA, I.; MATOUŠEK, R. The RRT algorithms and a spatial index. In 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122). Mendel Journal series. 2014. 2014. p. 279-284. ISBN: 978-80-214-4984-8. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; FEJFAR, J. Visualization of Uncertainty in LANDSAT Classification Process. In Proceedings of the 38th International conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlin: Brno University of Technology, 2015. p. 789-792. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; RICHTER, J.; ŠŤASTNÝ, P. Using Neural Networks for Determining Velocity Vectors of Air Flow Visualized by Helium Bubbles. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 2014 (62), no. 4, p. 757-768. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠEDA, M. From Classical Transportation Problem to Crop Problems with Uncertainty. In Proceedings of the 15th International Carpathian Control Conference ICCC 2014. Ostrava: 2014. p. 556-559. ISBN: 978-1-4799-3527-7.
Detail

OŠMERA, P.; OŠMERA, P. VORTEX-FRACTAL-RING STRUCTURES OF FERROMAGNETICMATERIALS. In MENDEL 2014. Brno: Nosová Hana, 2014. p. 159-162. ISBN: 978-80-214-4984-8.
Detail

MAŠEK, P.; RŮŽIČKA, M. Speech Recognition via STT API for Autonomous Mobile Robot. In 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno University of technology, 2014. s. 594-599. ISBN: 978-80-214-4816-2.
Detail

RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P. Design of visual odometry system for mobile robot. In 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno University of technology, 2014. s. 548-553. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R. PATH PLANNING IMPLEMENTATION USING MATLAB. In Technical Computing Bratislava 2014. 2014. Slovakia, Bratislava: HUMUSOFT, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-7080-898-6.
Detail

VDOLEČEK, F. Sensor and Control Result. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference. IEEE CFP1442L-CDR. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2014. p. 656-659. ISBN: 978-1-4799-3527-7.
Detail

ŠTARHA, P.; MARTIŠEK, D.; MATOUŠEK, R. Numerical Method of Object Reconstruction Using Moment Method. In Mendel 2014. 2014. p. 241-248. ISBN: 978-80-214-4984-8.
Detail

MATYÁŠ, P.; MINÁŘ, P. Návrh Yagi-Uda antény pomocí evolučních algoritmů. In Technical Computing Bratislava 2014. 2014. Slovakia, Bratislava: HUMUSOFT, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7080-898-6.
Detail

HANNA, G.; MIŠKAŘÍK, K.; MATOUŠEK, R. SOME NOTES ON PID AND STATE-SPACE CONTROLLER TUNING. In INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS. 2014. Hradec Králové, Česká Republika: MAGNANIMITAS, 2014. p. 3430-3437. ISBN: 978-80-87952-07-8.
Detail

ZUTH, D.; MATYÁŠ, P.; SVOBODOVÁ, S. Sběr teplotních údajů při použití jednodeskového počítače. Automa, 2015, roč. 21, č. 1, s. 48-50. ISSN: 1210-9592.
Detail

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; MINÁŘ, P.; MOURALOVÁ, K. A Note about Robust Stabilization of Chaotic Hénon System Using Grammatical Evolution. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2014, vol. 2014, no. 289, p. 219-228. ISSN: 2194-5357.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R.; KNISPEL, L. Narrow passage identification using cell decomposition approximation and minimum spanning tree. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 21, p. 131-138. ISSN: 1803-3814.
Detail

RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P. VISUAL SLAM BASED ON PHASE CORRELATION AND PARTICLE FILTERS. In MENDEL 2015, Recent Advances in Soft Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Inteligent Systems and Computing. Switzerland: Springer, 2015. p. 353-362. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 2194-5357.
Detail

MAŠEK, P.; RŮŽIČKA, M. MOBILE ROBOT INTERACTION WITH MAP OF ENVIRONMENT BASED ON SEMANTIC NETWORK AND HM APPROACH. In 21st International Conference on Soft Computing - MENDEL 2015. Mendel Journal series. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science, 2015. p. 139-142. ISSN: 1803-3814.
Detail

HANNA, G.; MIŠKAŘÍK, K.; DOBROVSKÝ, L.; OŠMERA, P. AN EFFICIENT TWO-LEVEL OPTIMIZATION METHOD FOR OPTIMAL TUNING OF CONTROLLERS. In Mendel 2015, 21st International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: 2015. p. 71-76. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J.; LÝSEK, J.; ČÍKA, P. Recognition of Sound Records by Means of Grammatical Evolution. In Advaanced in Electrical and Computer Engineering. Athens: WSEAS Press, 2015. p. 157-161. ISBN: 978-1-61804-279-8.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Ensuring Invariances for Structural Methods of Object Recognition. In 38 International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: FEKT Brno, 2015. p. 271-275. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MATYÁŠ, P.; MINÁŘ, P.; OŠMERA, P. Design of Yagi-Uda antenna using HC12 algorithm. In Mendel 2015. Mendel Journal series. 21th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 2. 2015. p. 143-149. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 1803-3814.
Detail

MIŠKAŘÍK, K.; MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; HANNA, G. About controller design by means of grammatical evolution and bees algorithm. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 21, p. 65-70. ISSN: 1803-3814.
Detail

KNISPEL, L.; MATOUŠEK, R.; ABBADI, A.; DVOŘÁK, J. A NOTE ABOUT PSEUDO3D GRID APPROXIMATION OF LANDSCAPE FOR A HOLONOMIC ROBOT PATH PLANNING WITH NAÏVE PATH OPTIMIZATION. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 21, p. 127-130. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠTARHA, P.; MATOUŠEK, R.; ZIKMUND, T. Measuring velocity of passing vehicle by utilising image processing. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 21, p. 165-168. ISSN: 1803-3814.
Detail

MAŠEK, P.; RŮŽIČKA, M. A Task Planner for Autonomous Mobile Robot Based on Semantic Network. In Advanced Mechatronics Solutions. Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. p. 637-642. ISBN: 978-3-319-23921-7. ISSN: 2194-5357.
Detail

RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P. Visual environment mapping based on computer vision. In Advanced Mechatronics Solutions. Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. p. 643-649. ISBN: 978-3-319-23921-7. ISSN: 2194-5357.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. A Minimisation of Network Covering Services in a Threshold Distance. In Recent Advances in Soft Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Heidelberg, Germany: Springer, 2015. p. 159-169. ISBN: 978-3-319-19823-1.
Detail

ŠEDA, M. Computational Geometry and Heuristic Approaches for Location Problems. In K. Chan, J. Yeh (eds.): Proceedings of the International Conference of Electrical, Automation and Mechanical Engineering EAME 2015. Advances in Engineering Research. Phuket, Thailand: Atlantis Press, 2015. p. 545-549. ISBN: 9789462520714.
Detail

VDOLEČEK, F. Výročí v oboru termodiagnostiky. Technická diagnostika, 2015, roč. XXIV, č. Z1, s. 324-327. ISSN: 1210-311X.
Detail

LACKO, B.; DOLEŽAL, J.; BARTOŠKA, J. ADVANCED PREDICTION OF PROJECT BY DYPREP METHOD. Mendel Journal series, 2015, no. 21, p. 213-216. ISSN: 1803-3814.
Detail

NÁVRAT, A.; MATOUŠEK, R. Trident Snake Control Based on Conformal Geometric Algebra. In Mendel 2015: Recent Advances in Soft Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. AISC. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. p. 375-385. ISBN: 978-3-319-19824-8. ISSN: 2194-5357.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R. Hybrid rule-based motion planner for mobile robot in cluttered workspace, A combination of RRT and cell decomposition approaches. Soft Computing, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-17. ISSN: 1433-7479.
Detail

VĚCHET, S.; HRBÁČEK, J.; RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P.; KREJSA, J. Behavioral Patterns Identification in Smart-Home Application. In Mender 2016 - 22nd International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2016. p. 149-152. ISBN: 978-80-214-5365-4.
Detail

ZUTH, D. Using HIL Simulation and Genetic Algorithms for Controller Tuning. Mendel Journal series, 2016, vol. 2016, no. 22, p. 25-30. ISSN: 1803-3814.
Detail

MARADA, T. PID CONTROLER PARAMETERS SETTINGS BASED ON GENETIC ALGORITHM FOR INVERTED PENDULUM PURPOSE STABILIZATION. Mendel Journal series, 2016, vol. 2016, no. 22, p. 31-38. ISSN: 1803-3814.
Detail

Gulina Irina, Matousek Radomil. EFFICIENT NEAREST NEIGHBOR SEARCHING IN RRTS. In MENDEL 2016 22nd Conference on Soft Computing. Brno: 2016. p. 189-194. ISBN: 978-80-214-5365-4.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; RICHTER, J. Adaptation of Genetic Algorithm to Determine Air Jet Shape of Flow Visualized by Helium Bubbles. JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, 2016, vol. 29, no. 6, p. 1-14. ISSN: 0893-1321.
Detail

VDOLEČEK, F. Quarter Century with Measurement Uncertainties. Akustika, 2016, vol. 26, no. september 2016, p. 38-41. ISSN: 1801-9064.
Detail

BRÁZDA, V.; KOLOMAZNÍK, J.; LÝSEK, J.; HÁRONÍKOVÁ, L.; COUFAL, J.; ŠŤASTNÝ, J. Palindrome analyser – A new web-based server for predicting and evaluating inverted repeats in nucleotide sequences. BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2016, vol. 479, no. 2, p. 1739-1745. ISSN: 0006-291X.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. Minimised Weighted Covering of Service Networks. In Proceedings of the 17th International Carpathian Control Conference ICCC 2016. Košice: Technical University Košice, 2016. p. 645-650. ISBN: 978-1-4673-8605-0.
Detail

KUBÍN, T.; ŠŤASTNÝ, J.; RÁBOVÁ, I.; ČAPEK, M. Simple Distance Line-point Algorithm for Line Extraction from 2D Laser Data. In DIVAI 2016 ‐ 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague: Wolters Kluwer, 2016. p. 551-560. ISBN: 978-80-7552-249-8.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; ČÍŽEK, L. Traveling Salesman Problem Optimization by Means of Graph-based Algorithm. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Vienna, Austria: 2016. p. 207-210. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

ŠEDA, M.; HORKÝ, M.; ŠEDOVÁ, J. Multichannel Queueing Systems and Their Simulation. Lecture notes in Electrical Engineering, 2018, vol. 428, no. 1, p. 191-197. ISSN: 1876-1100.
Detail

ŠEDA, M.; HORKÝ, M.; ŠEDOVÁ, J. Models and Simulations of Queueing Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2017, vol. 576, no. 1, p. 16-25. ISSN: 2194-5357.
Detail

VDOLEČEK, F. Měření a diagnostika. Technická diagnostika, 2017, roč. XXVI, č. Z1, s. 284-288. ISSN: 1210-311X.
Detail

VDOLEČEK, F. New Trends in the Fields of Technical Diagnostics and their Impact on Acoustics. Akustika, 2017, vol. 28, no. september2017, p. 103-105. ISSN: 1801-9064.
Detail

VDOLEČEK, F. Zamyšlení nad technickou diagnostikou. Spravodaj ATD SR, 2017, roč. 14, č. 1/2017, s. 10-15. ISSN: 1337-8252.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. Minimisation of Network Covering Services with Predefined Centres. In Proceedings of the 32nd European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2018. ECMS. Wilhelmshaven (Germany): European Council for Modelling and Simulation, 2018. p. 282-287. ISBN: 978-0-9932440-6-3. ISSN: 2522-2414.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. Stochastic Heuristics for Knapsack Problems. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, vol. 837, no. 1, p. 157-166. ISSN: 2194-5357.
Detail

ŠEDA, M.: 32nd European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2018. Wilhelmshaven, Germany (22.05.2018)
Detail

MATOUŠEK, R.: 21st International Conference on Soft Computing — MENDEL 2015. Brno University of Technology (23.06.2015)
Detail

MATOUŠEK, R.: 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014. Brno University of Technology (25.06.2014)
Detail