Project detail

Aplikovaná informatika a řízení

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Navržený projet koresponduje s odborným zaměřením zapojených studentů doktorského studijního program, resp. obsahem jejich disertačních prací a dlouhodobým záměrem navrhujícího pracoviště ÚAI. Podstatou projektu je pokračovat v započatém teoretickém i aplikovaném výzkumu v oblastech aplikované informatiky, adaptivního řízení, inteligentní robotiky, zpracování obrazu, umělé inteligence, virtuální reality aj. Díky užitým průmyslovým technologiím se předpokládá transfer realizovaného výzkumu do průmyslové praxe.

Mark

FSI-S-14-2533

Default language

Czech

People responsible

Abbadi Ahmad, Ph.D. - fellow researcher
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc. - fellow researcher
Čížek Lubomír, Ing. - fellow researcher
Gulina Irina - fellow researcher
Hanna George - fellow researcher
Houška Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jindra Petr, Ing. - fellow researcher
Knispel Lukáš, Ing. - fellow researcher
Lang Stanislav, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Liška Radovan, Ing. - fellow researcher
Mašek Petr, Ing. - fellow researcher
Matyáš Pavel, Ing. - fellow researcher
Miškařík Kamil, Ing. - fellow researcher
Němec Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Ošmera Pavel, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Richter Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Roupec Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Růžička Michal, Ing. - fellow researcher
Šeda Miloš, prof. RNDr. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc. - fellow researcher
Věchet Stanislav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zuth Daniel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Matoušek Radomil, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Automation and Computer Science
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Results

MAŠEK, P.; RŮŽIČKA, M. Human-Machine Interface for Mobile Robot Based on an Enhancement Speech Recognition. In MENDEL 2014, 20th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science, 2014. p. 249-252. ISBN: 978-80-214-4984-8. ISSN: 1803-3814.
Detail

VDOLEČEK, F. Measurement uncertainties in everyday practice. Akustika, 2019, vol. Volume 31, no. March 2019, p. 104-107. ISSN: 1801-9064.
Detail

VDOLEČEK, F. Člověk a lidský faktor v diagnostice. Spravodaj ATD SR, 2018, roč. 15., č. 1/2018, s. 17-21. ISSN: 1337-8252.
Detail

ŠEDA, M.; PETEREK, K. Modification of the Teichmann Model of Population Evacuation in Conditions of Shuttle Transport. In Recent Advances in Soft Computing and Cybernetics. Studies in Fuzziness and Soft Computing. Cham (Switzerland): Springer, 2021. p. 279-284. ISBN: 978-3-030-61658-8.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R.; OŠMERA, P.; KNISPEL, L. SPATIAL GUIDANCE TO RRT PLANNER USING CELL-DECOMPOSITION ALGORITHM. In 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122). Mendel Journal series. 2014. Brno: VUT, 2014. p. 273-278. ISBN: 978-80-214-4984-8. ISSN: 1803-3814.
Detail

GULINA, I.; MATOUŠEK, R. The RRT algorithms and a spatial index. In 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122). Mendel Journal series. 2014. 2014. p. 279-284. ISBN: 978-80-214-4984-8. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; FEJFAR, J. Visualization of Uncertainty in LANDSAT Classification Process. In Proceedings of the 38th International conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlin: Brno University of Technology, 2015. p. 789-792. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; RICHTER, J.; ŠŤASTNÝ, P. Using Neural Networks for Determining Velocity Vectors of Air Flow Visualized by Helium Bubbles. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 62, no. 4, p. 757-768. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠEDA, M. From Classical Transportation Problem to Crop Problems with Uncertainty. In Proceedings of the 15th International Carpathian Control Conference ICCC 2014. Ostrava: 2014. p. 556-559. ISBN: 978-1-4799-3527-7.
Detail

OŠMERA, P.; OŠMERA, P. VORTEX-FRACTAL-RING STRUCTURES OF FERROMAGNETICMATERIALS. In MENDEL 2014. Brno: Nosová Hana, 2014. p. 159-162. ISBN: 978-80-214-4984-8.
Detail

MAŠEK, P.; RŮŽIČKA, M. Speech Recognition via STT API for Autonomous Mobile Robot. In 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno University of technology, 2014. s. 594-599. ISBN: 978-80-214-4816-2.
Detail

RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P. Design of visual odometry system for mobile robot. In 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno University of technology, 2014. s. 548-553. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R. PATH PLANNING IMPLEMENTATION USING MATLAB. In Technical Computing Bratislava 2014. 2014. Slovakia, Bratislava: HUMUSOFT, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-7080-898-6.
Detail

VDOLEČEK, F. Sensor and Control Result. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference. IEEE CFP1442L-CDR. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2014. p. 656-659. ISBN: 978-1-4799-3527-7.
Detail

ŠTARHA, P.; MARTIŠEK, D.; MATOUŠEK, R. Numerical Method of Object Reconstruction Using Moment Method. In Mendel 2014. 2014. p. 241-248. ISBN: 978-80-214-4984-8.
Detail

MATYÁŠ, P.; MINÁŘ, P. Návrh Yagi-Uda antény pomocí evolučních algoritmů. In Technical Computing Bratislava 2014. 2014. Slovakia, Bratislava: HUMUSOFT, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7080-898-6.
Detail

HANNA, G.; MIŠKAŘÍK, K.; MATOUŠEK, R. SOME NOTES ON PID AND STATE-SPACE CONTROLLER TUNING. In INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS. 2014. Hradec Králové, Česká Republika: MAGNANIMITAS, 2014. p. 3430-3437. ISBN: 978-80-87952-07-8.
Detail

ZUTH, D.; MATYÁŠ, P.; SVOBODOVÁ, S. Sběr teplotních údajů při použití jednodeskového počítače. Automa, 2015, roč. 21, č. 1, s. 48-50. ISSN: 1210-9592.
Detail

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; MINÁŘ, P.; MOURALOVÁ, K. A Note about Robust Stabilization of Chaotic Hénon System Using Grammatical Evolution. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2014, vol. 2014, no. 289, p. 219-228. ISSN: 2194-5357.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R.; KNISPEL, L. Narrow passage identification using cell decomposition approximation and minimum spanning tree. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 21, p. 131-138. ISSN: 1803-3814.
Detail

RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P. VISUAL SLAM BASED ON PHASE CORRELATION AND PARTICLE FILTERS. In MENDEL 2015, Recent Advances in Soft Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Inteligent Systems and Computing. Switzerland: Springer, 2015. p. 353-362. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 2194-5357.
Detail

MAŠEK, P.; RŮŽIČKA, M. MOBILE ROBOT INTERACTION WITH MAP OF ENVIRONMENT BASED ON SEMANTIC NETWORK AND HM APPROACH. In 21st International Conference on Soft Computing - MENDEL 2015. Mendel Journal series. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science, 2015. p. 139-142. ISSN: 1803-3814.
Detail

HANNA, G.; MIŠKAŘÍK, K.; DOBROVSKÝ, L.; OŠMERA, P. AN EFFICIENT TWO-LEVEL OPTIMIZATION METHOD FOR OPTIMAL TUNING OF CONTROLLERS. In Mendel 2015, 21st International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: 2015. p. 71-76. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J.; LÝSEK, J.; ČÍKA, P. Recognition of Sound Records by Means of Grammatical Evolution. In Advaanced in Electrical and Computer Engineering. Athens: WSEAS Press, 2015. p. 157-161. ISBN: 978-1-61804-279-8.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Ensuring Invariances for Structural Methods of Object Recognition. In 38 International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: FEKT Brno, 2015. p. 271-275. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MATYÁŠ, P.; MINÁŘ, P.; OŠMERA, P. Design of Yagi-Uda antenna using HC12 algorithm. In Mendel 2015. Mendel Journal series. 21th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 2. 2015. p. 143-149. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 1803-3814.
Detail

MIŠKAŘÍK, K.; MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; HANNA, G. About controller design by means of grammatical evolution and bees algorithm. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 21, p. 65-70. ISSN: 1803-3814.
Detail

KNISPEL, L.; MATOUŠEK, R.; ABBADI, A.; DVOŘÁK, J. A NOTE ABOUT PSEUDO3D GRID APPROXIMATION OF LANDSCAPE FOR A HOLONOMIC ROBOT PATH PLANNING WITH NAÏVE PATH OPTIMIZATION. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 21, p. 127-130. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠTARHA, P.; MATOUŠEK, R.; ZIKMUND, T. Measuring velocity of passing vehicle by utilising image processing. Mendel Journal series, 2015, vol. 2015, no. 21, p. 165-168. ISSN: 1803-3814.
Detail

MAŠEK, P.; RŮŽIČKA, M. A Task Planner for Autonomous Mobile Robot Based on Semantic Network. In Advanced Mechatronics Solutions. Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. p. 637-642. ISBN: 978-3-319-23921-7. ISSN: 2194-5357.
Detail

RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P. Visual environment mapping based on computer vision. In Advanced Mechatronics Solutions. Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. p. 643-649. ISBN: 978-3-319-23921-7. ISSN: 2194-5357.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. A Minimisation of Network Covering Services in a Threshold Distance. In Recent Advances in Soft Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Heidelberg, Germany: Springer, 2015. p. 159-169. ISBN: 978-3-319-19823-1.
Detail

ŠEDA, M. Computational Geometry and Heuristic Approaches for Location Problems. In K. Chan, J. Yeh (eds.): Proceedings of the International Conference of Electrical, Automation and Mechanical Engineering EAME 2015. Advances in Engineering Research. Phuket, Thailand: Atlantis Press, 2015. p. 545-549. ISBN: 9789462520714.
Detail

VDOLEČEK, F. Výročí v oboru termodiagnostiky. Technická diagnostika, 2015, roč. XXIV, č. Z1, s. 324-327. ISSN: 1210-311X.
Detail

LACKO, B.; DOLEŽAL, J.; BARTOŠKA, J. ADVANCED PREDICTION OF PROJECT BY DYPREP METHOD. Mendel Journal series, 2015, no. 21, p. 213-216. ISSN: 1803-3814.
Detail

NÁVRAT, A.; MATOUŠEK, R. Trident Snake Control Based on Conformal Geometric Algebra. In Mendel 2015: Recent Advances in Soft Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. AISC. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. p. 375-385. ISBN: 978-3-319-19824-8. ISSN: 2194-5357.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R. Hybrid rule-based motion planner for mobile robot in cluttered workspace, A combination of RRT and cell decomposition approaches. Soft Computing, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-17. ISSN: 1433-7479.
Detail

VĚCHET, S.; HRBÁČEK, J.; RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P.; KREJSA, J. Behavioral Patterns Identification in Smart-Home Application. In Mender 2016 - 22nd International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2016. p. 149-152. ISBN: 978-80-214-5365-4.
Detail

ZUTH, D. Using HIL Simulation and Genetic Algorithms for Controller Tuning. Mendel Journal series, 2016, vol. 2016, no. 22, p. 25-30. ISSN: 1803-3814.
Detail

MARADA, T. PID CONTROLER PARAMETERS SETTINGS BASED ON GENETIC ALGORITHM FOR INVERTED PENDULUM PURPOSE STABILIZATION. Mendel Journal series, 2016, vol. 2016, no. 22, p. 31-38. ISSN: 1803-3814.
Detail

Gulina Irina, Matousek Radomil. EFFICIENT NEAREST NEIGHBOR SEARCHING IN RRTS. In MENDEL 2016 22nd Conference on Soft Computing. Brno: 2016. p. 189-194. ISBN: 978-80-214-5365-4.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; RICHTER, J. Adaptation of Genetic Algorithm to Determine Air Jet Shape of Flow Visualized by Helium Bubbles. JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, 2016, vol. 29, no. 6, p. 1-14. ISSN: 0893-1321.
Detail

VDOLEČEK, F. Quarter Century with Measurement Uncertainties. Akustika, 2016, vol. 26, no. september 2016, p. 38-41. ISSN: 1801-9064.
Detail

BRÁZDA, V.; KOLOMAZNÍK, J.; LÝSEK, J.; HÁRONÍKOVÁ, L.; COUFAL, J.; ŠŤASTNÝ, J. Palindrome analyser – A new web-based server for predicting and evaluating inverted repeats in nucleotide sequences. BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2016, vol. 479, no. 2, p. 1739-1745. ISSN: 0006-291X.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. Minimised Weighted Covering of Service Networks. In Proceedings of the 17th International Carpathian Control Conference ICCC 2016. Košice: Technical University Košice, 2016. p. 645-650. ISBN: 978-1-4673-8605-0.
Detail

KUBÍN, T.; ŠŤASTNÝ, J.; RÁBOVÁ, I.; ČAPEK, M. Simple Distance Line-point Algorithm for Line Extraction from 2D Laser Data. In DIVAI 2016 ‐ 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague: Wolters Kluwer, 2016. p. 551-560. ISBN: 978-80-7552-249-8.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; ČÍŽEK, L. Traveling Salesman Problem Optimization by Means of Graph-based Algorithm. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Vienna, Austria: 2016. p. 207-210. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

ŠEDA, M.; HORKÝ, M.; ŠEDOVÁ, J. Multichannel Queueing Systems and Their Simulation. Lecture notes in Electrical Engineering, 2018, vol. 428, no. 1, p. 191-197. ISSN: 1876-1100.
Detail

ŠEDA, M.; HORKÝ, M.; ŠEDOVÁ, J. Models and Simulations of Queueing Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2017, vol. 576, no. 1, p. 16-25. ISSN: 2194-5357.
Detail

VDOLEČEK, F. Měření a diagnostika. Technická diagnostika, 2017, roč. XXVI, č. Z1, s. 284-288. ISSN: 1210-311X.
Detail

VDOLEČEK, F. New Trends in the Fields of Technical Diagnostics and their Impact on Acoustics. Akustika, 2017, vol. 28, no. september2017, p. 103-105. ISSN: 1801-9064.
Detail

VDOLEČEK, F. Zamyšlení nad technickou diagnostikou. Spravodaj ATD SR, 2017, roč. 14, č. 1/2017, s. 10-15. ISSN: 1337-8252.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. Minimisation of Network Covering Services with Predefined Centres. In Proceedings of the 32nd European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2018. ECMS. Wilhelmshaven (Germany): European Council for Modelling and Simulation, 2018. p. 282-287. ISBN: 978-0-9932440-6-3. ISSN: 2522-2414.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. Stochastic Heuristics for Knapsack Problems. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, vol. 837, no. 1, p. 157-166. ISSN: 2194-5357.
Detail

ŠEDA, M.: 32nd European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2018. Wilhelmshaven, Germany (22.05.2018)
Detail

MATOUŠEK, R.: 21st International Conference on Soft Computing — MENDEL 2015. Brno University of Technology (23.06.2015)
Detail

MATOUŠEK, R.: 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014. Brno University of Technology (25.06.2014)
Detail