Detail publikace

Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav

TICHÁ, A. ŠVADLENKOVÁ, M. MALEČKOVÁ, M. HANÁKOVÁ, Z. KREJSOVÁ, I. HŮLKOVÁ, M.

Originální název

Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav

Český název

Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav

Typ

kniha (jiná než odborná)

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Nákladové ukazatele společných zařízení pro pozemkové úpravy vycházejí z technického řešení prvků plánu společných zařízení pozemkových úprav a z položkových rozpočtů, které byly k společným zařízením zpracovány v určité cenové úrovni. Databáze je tvořena souborem karet, které pro jednotlivá společná zařízení obsahují název objektu a jeho umístění v katastrálním území, stavebně-technickou charakteristiku objektu, schematický nákres a doplňující údaje, dále údaje o měrných jednotkách a množství provedených prací, o nákladech z rekapitulace položkového rozpočtu a rozpočtové náklady na měrnou jednotku. Databáze je koncipovaná především jako podklad pro rozhodování o investici ve fázi předběžného odhadu nákladů. Je využitelná pro investory, zejména pozemkové úřady i pro dodavatelské firmy. Databáze je zpracovávaná ve spolupráci VÚMOP, v.v.i. a pracovního týmu ÚEKŘ FAST VUT v Brně.

Český abstrakt

Nákladové ukazatele společných zařízení pro pozemkové úpravy vycházejí z technického řešení prvků plánu společných zařízení pozemkových úprav a z položkových rozpočtů, které byly k společným zařízením zpracovány v určité cenové úrovni. Databáze je tvořena souborem karet, které pro jednotlivá společná zařízení obsahují název objektu a jeho umístění v katastrálním území, stavebně-technickou charakteristiku objektu, schematický nákres a doplňující údaje, dále údaje o měrných jednotkách a množství provedených prací, o nákladech z rekapitulace položkového rozpočtu a rozpočtové náklady na měrnou jednotku. Databáze je koncipovaná především jako podklad pro rozhodování o investici ve fázi předběžného odhadu nákladů. Je využitelná pro investory, zejména pozemkové úřady i pro dodavatelské firmy. Databáze je zpracovávaná ve spolupráci VÚMOP, v.v.i. a pracovního týmu ÚEKŘ FAST VUT v Brně.

Klíčová slova

pozemkové úpravy, společná zařízení, položkové rozpočty, náklady na měrnou jednotku, nákladové ukazatele

Vydáno

22.11.2012

Nakladatel

VÚMOP

Místo

Brno

ISBN

978-80-87361-18-4

Kniha

Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav

Číslo vydání

1

Strany od

1

Strany do

267

Strany počet

267

Dokumenty

BibTex


@book{BUT97381,
 author="Alena {Tichá} and Markéta {Švadlenková} and Monika {Malečková} and Zdenka {Rosecká} and Iva {Krejsová} and Michaela {Hůlková}",
 title="Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav",
 annote="Nákladové ukazatele společných zařízení pro pozemkové úpravy vycházejí z technického řešení prvků plánu společných zařízení pozemkových úprav a z položkových rozpočtů, které byly k společným zařízením zpracovány v určité cenové úrovni. Databáze je tvořena souborem karet, které pro jednotlivá společná zařízení obsahují název objektu a jeho umístění v katastrálním území, stavebně-technickou charakteristiku objektu, schematický nákres a doplňující údaje, dále údaje o měrných jednotkách a množství provedených prací, o nákladech z rekapitulace položkového rozpočtu a rozpočtové náklady na měrnou jednotku. Databáze je koncipovaná především jako podklad pro rozhodování o investici ve fázi předběžného odhadu nákladů. Je využitelná pro investory, zejména pozemkové úřady i pro dodavatelské firmy. Databáze je zpracovávaná ve spolupráci VÚMOP, v.v.i. a pracovního týmu ÚEKŘ FAST VUT v Brně.",
 address="VÚMOP",
 booktitle="Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav",
 chapter="97381",
 howpublished="print",
 institution="VÚMOP",
 year="2012",
 month="november",
 pages="1--267",
 publisher="VÚMOP",
 type="book"
}