Detail publikace

Využití software pro facility management

HANÁKOVÁ, Z. TICHÁ, A.

Originální název

Využití software pro facility management

Český název

Využití software pro facility management

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá problematikou nově se utvářející manažerské disciplíny – facility managementu. Jde o soubor metod a postupů, které umožňují optimalizovat podpůrné činnosti potřebné k vykonávání hlavní činnosti podnikatelských i nepodnikatelských subjektů při užívání stavebního objektu zejména v provozní fázi jeho životního cyklu. Dále je zmiňována role facility manažera a nutnost jeho zapojení do projektu již v nejranější fázi. Paralelně s rozvojem oboru vznikaly softwary na jeho podporu. Některé softwary byly přejímány ze zahraničí, kde se facility management rozvíjí více než 30 let, jiné jsou vytvářeny v českém prostředí. Přehled několika z nich a jejich krátká charakteristika jsou uvedeny v článku. AMI od HSI, s. r. o. Archibus od ARCHIBUS, Inc. Benefit 2000 PLUS od Benefit CZ, s. r. o. FaMa+ od TESCO SW, a. s. pit – FM od pit Software, s. r. o. V další části byla zkoumána aplikace softwaru na podporu facility managementu na českých univerzitách. První výsledky průzkumu jsou uvedeny v článku. Ukazuje se, že oblast facility managementu má velmi dynamický rozvoj, který je v současné době podpořen vznikem nové normy ČSN EN 15221. Podle posledních studií Euro FM představuje facility management 8% HDP EU (což je cca 900 mld. EURO). Pokud se tedy EU dostává do finanční tísně, je právě tento obor jednou z možností, jak toto řešit.

Český abstrakt

Článek se zabývá problematikou nově se utvářející manažerské disciplíny – facility managementu. Jde o soubor metod a postupů, které umožňují optimalizovat podpůrné činnosti potřebné k vykonávání hlavní činnosti podnikatelských i nepodnikatelských subjektů při užívání stavebního objektu zejména v provozní fázi jeho životního cyklu. Dále je zmiňována role facility manažera a nutnost jeho zapojení do projektu již v nejranější fázi. Paralelně s rozvojem oboru vznikaly softwary na jeho podporu. Některé softwary byly přejímány ze zahraničí, kde se facility management rozvíjí více než 30 let, jiné jsou vytvářeny v českém prostředí. Přehled několika z nich a jejich krátká charakteristika jsou uvedeny v článku. AMI od HSI, s. r. o. Archibus od ARCHIBUS, Inc. Benefit 2000 PLUS od Benefit CZ, s. r. o. FaMa+ od TESCO SW, a. s. pit – FM od pit Software, s. r. o. V další části byla zkoumána aplikace softwaru na podporu facility managementu na českých univerzitách. První výsledky průzkumu jsou uvedeny v článku. Ukazuje se, že oblast facility managementu má velmi dynamický rozvoj, který je v současné době podpořen vznikem nové normy ČSN EN 15221. Podle posledních studií Euro FM představuje facility management 8% HDP EU (což je cca 900 mld. EURO). Pokud se tedy EU dostává do finanční tísně, je právě tento obor jednou z možností, jak toto řešit.

Klíčová slova

Facility management, CAFM – počítačem podporovaný Facility Management, software

Rok RIV

2012

Vydáno

26.01.2012

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4393-8

Kniha

Juniorstav 2012

Číslo vydání

1

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT92355,
  author="Zdenka {Rosecká} and Alena {Tichá}",
  title="Využití software pro facility management",
  annote="Článek se zabývá problematikou nově se utvářející manažerské disciplíny – facility managementu. Jde o soubor metod a postupů, které umožňují optimalizovat podpůrné činnosti potřebné k vykonávání hlavní činnosti podnikatelských i nepodnikatelských subjektů při užívání stavebního objektu zejména v provozní fázi jeho životního cyklu. Dále je zmiňována role facility manažera a nutnost jeho zapojení do projektu již v nejranější fázi. 
Paralelně s rozvojem oboru vznikaly softwary na jeho podporu. Některé softwary byly přejímány ze zahraničí, kde se facility management rozvíjí více než 30 let, jiné jsou vytvářeny v českém prostředí. Přehled několika z nich a jejich krátká charakteristika jsou uvedeny v článku. 
AMI od HSI, s. r. o.
Archibus od ARCHIBUS, Inc.
Benefit 2000 PLUS od Benefit CZ, s. r. o.
FaMa+ od TESCO SW, a. s.
pit – FM od pit Software, s. r. o.
V další části byla zkoumána aplikace softwaru na podporu facility managementu na českých univerzitách. První výsledky průzkumu jsou uvedeny v článku. 
Ukazuje se, že oblast facility managementu má velmi dynamický rozvoj, který je v současné době podpořen vznikem nové normy ČSN EN 15221. Podle posledních studií Euro FM představuje facility management 8% HDP EU (což je cca 900 mld. EURO). Pokud se tedy EU dostává do finanční tísně, je právě tento obor jednou z možností, jak toto řešit.",
  booktitle="Juniorstav 2012",
  chapter="92355",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="january",
  pages="1--5",
  type="conference paper"
}