Detail publikace

Reálné opce v investičním rozhodování

HANÁKOVÁ, Z. ŠTĚRBÁČKOVÁ, Š. POSPÍŠILOVÁ, B. NOVOTNÁ, L. TRUSKA, A. HRIČÁK, Ľ. DVOŘÁČEK, L.

Originální název

Reálné opce v investičním rozhodování

Český název

Reálné opce v investičním rozhodování

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Každý ekonomický subjekt se ve svém běžném provozu rozhoduje, zda akumulované volné prostředky využije ke spotřebě nebo tyto prostředky investuje s očekáváním budoucího vyššího množství prostředků v budoucnu. Z hlediska investičního rozhodování jsou standardními ukazateli ekonomické výhodnosti projektu čistá součastná hodnota „NPV“ a vnitřní výnosové procento „IRR“. Nástrojem, který doplňuje výpočet předcházejících ukazatelů a jež nám může pomoci získat větší množství podkladů pro racionální rozhodnutí, jsou bezpochyby reálné opce, respektive metoda výpočtu výhodnosti projektu pomocí reálných opcí. Pro správné využití metody reálných opcí je důležité správně opci identifikovat a zvolit její druh pro výpočet. V článku jsou řešeny zejména následující druhy reálných opcí: Opce vyčkávání, která představuje právo na zakonzervování a pozdější využití projektu. Opce zúžení, která znázorňuje zmenšení či omezení původní velikosti stávajícího projektu. Opce záměny, která představuje právo použití alternativních vstupů měnících se podle aktuálního vývoje cen. Opce opuštění, která poskytuje možnost projekt v případě nepříznivého vývoje faktorů, ovlivňujících jejich efektivnost, předčasně ukončit odprodejem jeho aktiv, tj. realizací likvidační hodnoty projektů. Opce rozfázování, která umožňuje rozčlenit investiční projekt včetně investičních výdajů do navazujících etap. Opce na dočasné přerušení je vhodná pro projekty, které je možné přerušit, pokud ceny a příjmy nejsou dost vysoké na to, aby pokryly variabilní náklady výroby, a které je možné opětovně spustit. Opce rozšíření, která poskytuje managementu prostor k rozhodnutí rozšířit původní projekt o dodatečné kapacity s vynaložením dodatečných investic v předem stanoveném období.

Český abstrakt

Každý ekonomický subjekt se ve svém běžném provozu rozhoduje, zda akumulované volné prostředky využije ke spotřebě nebo tyto prostředky investuje s očekáváním budoucího vyššího množství prostředků v budoucnu. Z hlediska investičního rozhodování jsou standardními ukazateli ekonomické výhodnosti projektu čistá součastná hodnota „NPV“ a vnitřní výnosové procento „IRR“. Nástrojem, který doplňuje výpočet předcházejících ukazatelů a jež nám může pomoci získat větší množství podkladů pro racionální rozhodnutí, jsou bezpochyby reálné opce, respektive metoda výpočtu výhodnosti projektu pomocí reálných opcí. Pro správné využití metody reálných opcí je důležité správně opci identifikovat a zvolit její druh pro výpočet. V článku jsou řešeny zejména následující druhy reálných opcí: Opce vyčkávání, která představuje právo na zakonzervování a pozdější využití projektu. Opce zúžení, která znázorňuje zmenšení či omezení původní velikosti stávajícího projektu. Opce záměny, která představuje právo použití alternativních vstupů měnících se podle aktuálního vývoje cen. Opce opuštění, která poskytuje možnost projekt v případě nepříznivého vývoje faktorů, ovlivňujících jejich efektivnost, předčasně ukončit odprodejem jeho aktiv, tj. realizací likvidační hodnoty projektů. Opce rozfázování, která umožňuje rozčlenit investiční projekt včetně investičních výdajů do navazujících etap. Opce na dočasné přerušení je vhodná pro projekty, které je možné přerušit, pokud ceny a příjmy nejsou dost vysoké na to, aby pokryly variabilní náklady výroby, a které je možné opětovně spustit. Opce rozšíření, která poskytuje managementu prostor k rozhodnutí rozšířit původní projekt o dodatečné kapacity s vynaložením dodatečných investic v předem stanoveném období.

Rok RIV

2012

Vydáno

26.01.2012

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4393-8

Kniha

Juniorstav 2012

Strany od

1

Strany do

9

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT92354,
  author="Zdenka {Rosecká} and Šárka {Dvořáčková} and Barbora {Pospíšilová} and Lenka {Novotná} and Adam {Truska} and Ľuboš {Hričák} and Lukáš {Dvořáček}",
  title="Reálné opce v investičním rozhodování",
  annote="Každý ekonomický subjekt se ve svém běžném provozu rozhoduje, zda akumulované volné prostředky využije ke spotřebě nebo tyto prostředky investuje s očekáváním budoucího vyššího množství prostředků v budoucnu. Z hlediska investičního rozhodování jsou standardními ukazateli ekonomické výhodnosti projektu čistá součastná hodnota „NPV“ a vnitřní výnosové procento „IRR“. Nástrojem, který doplňuje výpočet předcházejících ukazatelů a jež nám může pomoci získat větší množství podkladů pro racionální rozhodnutí, jsou bezpochyby reálné opce, respektive metoda výpočtu výhodnosti projektu pomocí reálných opcí. Pro správné využití metody reálných opcí je důležité správně opci identifikovat a zvolit její druh pro výpočet.
V článku jsou řešeny zejména následující druhy reálných opcí:
Opce vyčkávání, která představuje právo na zakonzervování a pozdější využití projektu.
Opce zúžení, která znázorňuje zmenšení či omezení původní velikosti stávajícího projektu.
Opce záměny, která představuje právo použití alternativních vstupů měnících se podle aktuálního vývoje cen.
Opce opuštění, která poskytuje možnost projekt v případě nepříznivého vývoje faktorů, ovlivňujících jejich efektivnost, předčasně ukončit odprodejem jeho aktiv, tj. realizací likvidační hodnoty projektů.
Opce rozfázování, která umožňuje rozčlenit investiční projekt včetně investičních výdajů do navazujících etap.
Opce na dočasné přerušení je vhodná pro projekty, které je možné přerušit, pokud ceny a příjmy nejsou dost vysoké na to, aby pokryly variabilní náklady výroby, a které je možné opětovně spustit.
Opce rozšíření, která poskytuje managementu prostor k rozhodnutí rozšířit původní projekt o dodatečné kapacity s vynaložením dodatečných investic v předem stanoveném období.",
  booktitle="Juniorstav 2012",
  chapter="92354",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="january",
  pages="1--9",
  type="conference paper"
}