Detail projektu

Perspektivní využití nových senzorických technologií a obvodů pro zpracování senzorických signálů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je rozbor současného stavu realizace moderních senzorů určených pro měření chemických vlastností plynů a kapalin a také fyzikálních veličin. Druhá část projektu bude zaměřena na analýzu možností realizace integrovaných systémů určených pro zpracování těchto senzorických signálů. Na základě rešerše využití vhodných materiálů a struktur pro návrh a výrobu vybraných prototypů senzorů. Návrh a výroba vhodných integrovaných systémů sloužících ke zpracování signálů z vyrobených senzorů.

Označení

FEKT-S-11-16

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Výsledky

BOHRN, M.; FUJCIK, L.; VRBA, R. Novel On-Chip Sine Wave Generator. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011) (id 19321) Proceedings. 1. 2011. p. 505-508. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

PYTLÍČEK, Z. MIKROSENZORY PLYNŮ ZALOŽENÉ NA SAMOUSPOŘÁDANÝCH 3D NANOVRSTVÁCH OXIDŮ KOVŮ. 2017. s. 1-163.
Detail

PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; KULHA, P. Possible Applications of Freestanding Carbon Nanotubes in MEMS Technology. In NANOCON 2011 - Conference Proceedings. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2011. p. 491-495. ISBN: 978-80-87294-27-7.
Detail

PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V. Design of the 12bits Delta-Sigma Modulator using SC Technique. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 246-252. ISSN: 1210-2512.
Detail

PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J. Testing of Novel Device for Anodic Bonding process in MEMS Application. Electronics, 2011, vol. 5, no. 2, p. 180-182. ISSN: 1313-1842.
Detail

HOFMAN, J. PilsenCUBE RadEx – a radiation experiment on-board a CubeSat, focused on total dose effects on precise analogue and mixed-signal devices. 2012. p. 1-11.
Detail

HOFMAN, J. Test methods for total dose degradation of high precision AD converters. 2012. p. 1-20.
Detail

HOFMAN, J. In-situ, low dose rate, total ionising dose test of the cooling performance of a thermoelectric module. In Procceding of RADIATION AND ITS EFFECTS ON COMPONENTS AND SYSTEMS. EUROPEAN CONFERENCE. 14TH 2013. (RADECS 2013). Oxford, UK: IEEE, 2013. p. 1-4. ISBN: 9781467350556.
Detail

HOFMAN, J. In-situ, low dose rate, TID test of the power supply block of RadEx, a CubeSat class radiation experiment module. In Radiation Effects Data Workshop (REDW), 2013 IEEE. San Francisco, CA: IEEE, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-1136-3.
Detail

HOFMAN, J. In-situ system level TID test of RadEx, a CubeSat class radiation experiment module. In Proceedings, 13th European Conference on Radiation and its Effects on Components and Systems (RADECS 2012) : Biarritz, France, September 24-28, 2012. Biarritz, France: IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-1136-3.
Detail

HOFMAN, J.; SHARP, R. Measurement methods for total ionising dose testing: in-situ versus standard practice. In Radiation Effects Data Workshop (REDW), 2012 IEEE. Miami, FL, USA: IEEE, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-2730-5.
Detail

SHARP, R.; HOFMAN, J.; HOLMES-SIEDLE, A. Using RADFETs for alpha radiation dosimetry. In Proceedings, 12th European Conference on Radiation and its Effects on Components and Systems (RADECS 2011) : Sevilla, Spain, September 19-23, 2011. Sevilla, Spain: IEEE, 2011. p. 1-4. ISBN: 9781457705854.
Detail

Jiri Hofman, Richard Sharp. A total ionising dose, in-situ test campaign of DS18B20 temperature sensors. In Proceedings, 12th European Conference on Radiation and its Effects on Components and Systems (RADECS 2011) : Sevilla, Spain, September 19-23, 2011. 2011. p. 1-6. ISBN: 9781457705854.
Detail

KLEDROWETZ, V. Nová struktura modulátoru delta-sigma nízkého řádu s vysokým rozlišením. Brno: VUTIUM, 2014. s. 1-30.
Detail

YOUNES, D.; ŠTEFFAN, P. Fast and Power Reduced RNS-Based Image Filtering in Spatial Domain. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2013, vol. 2013, no. 5, p. 1-6. ISSN: 1802-4564.
Detail

PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Carbon Nanotube Emitters in Sensoric Application. Conference Proceedings - ICQNM 2013. 1. Barcelona: IARIA, 2013. p. 67-70. ISBN: 978-1-61208-303-2.
Detail

PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; CHOMOUCKÁ, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Perspective carbon materials as electron emitters. In Conference Proceedings 5th International Conference NANOCON 2013. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2013. p. 108-112. ISBN: 978-80-87294-47-5.
Detail

PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.; PRISTACH, M.; PROKOP, R.; FUJCIK, L.; KHATEB, F. SC Sigma-Delta Converter for Vibration Sensor Processing System. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. Řím: 2013. p. 392-397. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

PYTLÍČEK, Z.; BENDOVÁ, M.; MOZALEV, A.; HUBÁLEK, J. Device for controlled nanopillars growth using anodic aluminum oxide film as template. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Mendlova univerzita v Brně. LITERA BRNO, Tábor 43a, BRNO: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 133-134. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

PRISTACH, M.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. Optimized Architecture of High Order CIC Filters. In Proceedings of the 20th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Lodz, Poland: Lodz University of Technology, 2013. p. 263-266. ISBN: 978-83-63578-01-5.
Detail

YOUNES, D.; ŠTEFFAN, P. Digital Image Processing Application based on Residue Number System. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2013. Brno: 2013. p. 15-21. ISBN: 978-80-214-4754-7.
Detail

KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J. Design of a 10-b Pipelined ADC without calibration. In Recent Researches in Circuits, Systems, Communications & Computers. Tenerife, Španělsko: WSEAS Press, 2011. p. 329-332. ISBN: 978-1-61804-056-5.
Detail

PRISTACH, M.; HUSÁR, A.; FUJCIK, L.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Digital Signal Soft-Processor for Audio and Video Processing. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

HOLAIN, M.; NOVOBILSKÝ, P.; CIESLAR, J.; ŠEBELA, P. Elektronický kompas s bezdrátovým přenosem informací. Praktická elektronika - Amatérské Radio, 2011, roč. 2011, č. 12, s. 11-13. ISSN: 1804-7173.
Detail

PYTLÍČEK, Z.; GABLECH, I.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Zařízení pro automatickou charakterizaci polovodičových senzorů plynů. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: LITERA BRNO, 2012. s. 197-199. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

PEKÁREK, J.; VRBA, R.; PRÁŠEK, J.; CHOMOUCKÁ, J. Experimental study of glass frit bonding. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 214-215. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

MACHÁŇ, L.; ŠTEFFAN, P. LABORATORY EQUIPMENT FOR MEASURING CONCRETE COMPOSITES PROPERTIES. In EDS '12 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Brno: LITERA, 2012. p. 279-282. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

KLEDROWETZ, V.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R. A 12-bit second order sigma-delta modulator design in 0.7 um CMOS technology. In IMAPS CS International Conference 2012. 1. Brno: VUT Brno, 2012. p. 208-213. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

PRISTACH, M.; FUJCIK, L. Serial IIR Filter Generator for ASIC. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 219-223. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; CHOMOUCKÁ, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J. Experimental study of emission properties of carbon nanotubes. In NANOCON 2012 - Conference Proceedings. 1. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. p. 126-130. ISBN: 978-80-87294-35-2.
Detail

ŽÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J. Wireless Dehydration Monitoring System. In EDS '12 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. LITERA BRNO, Tábor 43a, BRNO: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 43-48. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

ŽÁK, J.; HUBÁLEK, J.; SOLOVEI, D.; SEDLÁČEK, J. Development of Wearable Medical System for Dehydration Detection. In ESTC-2012 Proceedings. 1. Amsterdam RAI: IEEE, 2012. p. 871-876. ISBN: 978-1-4673-4644-3.
Detail

YOUNES, D.; ŠTEFFAN, P. A Comparative Study on Different Moduli Sets in Residue Number System. In 2012 IEEE International Conference on Computer Systems and Industrial Informatics (ICCSII). 2012. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-5157-7.
Detail

PRISTACH, M.; FUJCIK, L. Serial IIR Filter Structure Generator for ASICs. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, vol. 2012, no. 6, p. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

YOUNES, D.; ŠTEFFAN, P. Universal Approaches for Overflow and Sign Detection in Residue Number System Based on {2n – 1, 2n, 2n + 1}. In The Eighth International Conference on Systems ICONS 2013. Seville: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-61208-246-2.
Detail

HÁZE, J. Mezinárodní společenství pro mikroelektroniku a pouzdření (IMAPS) spojení průmyslu a akademické sféry. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics". Brno: SMT-info konsorcium, 2013. s. 19-20. ISSN: 1211-6947.
Detail

YOUNES, D.; ŠTEFFAN, P. A Detailed Study on the Moduli Number Effect on RNS Timing Performance. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 2013, vol. 2013, no. 4, p. 85-93. ISSN: 2079-8407.
Detail

YOUNES, D.; ŠTEFFAN, P. Efficient Image Processing Application Using Residue Number System. In 20th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Gdynia, Poland: 2013. p. 468-472. ISBN: 978-83-63578-00-8.
Detail

YOUNES, D.; ŠTEFFAN, P. Efficient Reverse Converter and Residue Comparator Based on a Novel Algorithm for Reverse Conversion. International Journal of Computer Science Issues, 2013, vol. 10, no. 4, p. 23-30. ISSN: 1694-0784.
Detail

BOHRN, M.; FUJCIK, L.; VRBA, R. Field Programmable Neural Array for Feed-Forward Neural Networks. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2013. Rome, Italy: Asszisztencia Szervezo Kft., 2013. p. 727-731. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

MACHÁŇ, L.; ŠTEFFAN, P.; JAROŠ, D.: Selfmonitoring; Měřicí přístroj pro charakterizaci elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí. Funkční vzorek je využíván na pracovišti řešitele, laboratoř N5.25, FEKT, VUT v Brně, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká Republika, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305.. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/machan-fv-merici-pristroj.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PEKÁREK, J.; MAGÁT, M.: PVD holder; Přípravek pro depozice materiálů z pevné fáze na Si substrát. Laboratoř T10-N0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pekarek-fv-pvdholder.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.: VOCdetector; Stanice pro detekci par organických rozpouštědel. LabSensNano T10-N5.20. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=29. (funkční vzorek)
Detail

PEKÁREK, J.; MAGÁT, M.; VRBA, R.: F-E-M v1.0; Software pro automatizované měření emise. T10 - N0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/magat-sw-emise.pdf. (software)
Detail

ŽÁK, J.: Controlled humidity chamber; Systém pro kalibraci vlhkostních čidel. N5.20 Technická 3058/10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=38. (funkční vzorek)
Detail

PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: AW200; Automatizované zařízení anodické oxidace do 200 V. T10-N0.65. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=32. (funkční vzorek)
Detail

PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.; MOZALEV, A.; HUBÁLEK, J.: AW1000; Automatizované zařízení anodické oxidace do 1000 V. T10-N0.65. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=33. (funkční vzorek)
Detail

PYTLÍČEK, Z.; SEDLÁČEK, J.; GABLECH, I.; PRÁŠEK, J.: GAS-station; Plynová směšovací stanice. LabsSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=75. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁČEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: CNT-CVD; Depoziční pracoviště pro CNT pomocí acetylénu za sníženého tlaku. LabSensNano T10-0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=71. (funkční vzorek)
Detail

FUJCIK, L.; PRISTACH, M.: AIDF Generator; SW jádro pro generování digitálních interpolačních filtrů pro obvody ASIC. T10/5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-AIDF.pdf. (software)
Detail

PRISTACH, M.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.: ADOP_TestBoard; Zařízení pro testování parametrů mikroprocesoru ADOP. N5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pristach-fv-ADOP.pdf. (funkční vzorek)
Detail

MACHÁŇ, L.; ŠTEFFAN, P.: Selfmonitoring; Měřič/záznamník impedance pro charakterizaci elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí - verze 1.0. Funkční vzorek je využíván na pracovišti řešitele, laboratoř N5.25, FEKT, VUT v Brně, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká republika, IČ 00216305, DIČ CZ00216305.. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

PEKÁREK, J.; MAGÁT, M.: NanoHolder; Přípravek pro uchycení elektrod v ultravysokém vakuu. Laboratoř T10-N0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pekarek-fv-nanoholder.pdf. (funkční vzorek)
Detail

HOLAIN, M.; HÁZE, J.: BAEY1; Laboratorní přípravek pro výuku analogových obvodů. T10 -125. (funkční vzorek)
Detail

HOFMAN, J.: NSREC 2013. San Francisco, USA (08.07.2013)
Detail

HOFMAN, J.: RADIATION AND ITS EFFECTS ON COMPONENTS AND SYSTEMS. EUROPEAN CONFERENCE. 14TH 2013. (RADECS 2013). Oxford, UK (23.10.2013)
Detail

HOFMAN, J.: 13th European Conference on Radiation and its Effects on Components and Systems (RADECS 2012). Biarritz, France (24.10.2012)
Detail