Detail produktu

Měřicí přístroj pro charakterizaci elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí

MACHÁŇ, L. ŠTEFFAN, P. JAROŠ, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení umožňuje charakterizaci elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí na základě měření proudu tekoucím strukturou v režimu bipolárního impulzního buzení. Přístroj je uzpůsoben pro připojení k PC pomocí rozhraní USB. V aplikaci SerialPlot, která byla pro tento účel vytvořena, lze měřená data zobrazovat v reálném čase.

Klíčová slova

cementová matrice, charakterizace, impulsní buzení

Datum vzniku

11.11.2013

Umístění

Funkční vzorek je využíván na pracovišti řešitele, laboratoř N5.25, FEKT, VUT v Brně, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká Republika, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty