Detail oboru

Biotechnologie

FCHZkratka: BPCO_BTAk. rok: 2022/2023

Program: Chemie a technologie potravin

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 15.11.2002Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Obsahová náplň studijního oboru vyplývá hlavně z požadavků potravinářských podniků i se zaměřením na moderní biotechnologické provozy. Umožňuje vyškolit odborníky se znalostmi z inženýrských disciplín pro výše uvedené provozy, ale i pro kontrolu jakosti a bezpečnosti potravin. Cílem studia je příprava nadaných studentů pro plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu“ Potravinářská chemie a biotechnologie“ s následující možností pokračovat v doktorském studijním programu.

Klíčové výsledky učení

Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti přírodovědných disciplín, tvořících základ pro studium stěžejních předmětů z oblasti chemie a technologie potravin. V rámci studijního programu si studenti mohou vybírat ze dvou studijních oborů, a to "Potravinářské chemie " nebo "Biotechnologie". Absolvent oboru "Potravinářské chemie" bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní správy. Studijní obor "Biotechnologie" rozšíří další znalosti a dovednosti z vědních disciplín, které jsou založeny na výuce moderních biotechnologických předmětů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá v průběhu studia znalosti a dovednosti v oblasti chemického inženýrství, nevyhnutného pro řízení moderních biotechnologických výrob. Tyto schopnosti nezbytně podmiňují i znalosti v oblasti přírodovědných disciplín jako je anorganická a organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie, fyzika a matematika, které jsou neodmyslitelnou součástí bakalářského studia. K tomuto základu, vzhledem ke specializaci studijního oboru, má absolvent znalosti i z disciplín bezprostředně souvisejících s řízením moderních fermentačních provozů. Základ tvoří znalosti z biologie, mikrobiologie a biochemie a navazující znalosti z fermentačních technologií. Pro zavedení moderních biotechnologických postupů má znalosti i z oblasti genetiky a genových technologií. Takto připravený absolvent včetně praktických laboratorních dovedeností může svoje uplatnění najít buď v průmyslové a obchodní sféře s příslušným zaměřením, nebo i v oblasti kontrolní nebo výzkumně-vývojové.
Všeobecný teoretický inženýrský základ vědomostí se zaměřením na chemii, vytváří absolventům možnosti pokračovat v navazujících magisterských programech, zaměřených hlavně na potravinářské technologie, biotechnologie a příbuzné vědní obory.

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen1PovinnýklL - 13ano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1PovinnýS - 26ne
BC_MAT1Matematika Ics7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1PovinnýklL - 13ano
BC_FPOFyziologie průmyslových mikroorganismůcs4Povinně volitelnýzkP - 26Bano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 13Bano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BC_MAT2Matematika IIcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_OCH1Organická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_ZFFyziologie a buněčná biologiecs2Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_OBTObecná toxikologiecs2Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_ETIBioetikacs2Povinně volitelnýklS - 26Bano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 13Bano
BC_TEKTechnické kreslenícs2Povinně volitelnýklC1 - 26Bano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_MIBMikrobiologiecs4PovinnýzkP - 26ano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_EMTMěřicí technikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 261ano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3Povinně volitelnýklL - 521ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ANC2Analytická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_BCH1Biochemie Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3PovinnýklL - 52ano
BC_LSP1Laboratorní projekt Ics2Povinně volitelnýklSL - 261ano
BC_ODP_BOdborná praxe - BTcs4Povinně volitelnýPX - 781ano
BC_ISOSystémy jakosti a ISO normycs2Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 131ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BIO1Bioinženýrství Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_BIT1Biotechnologie Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_MOG1Molekulární genetika Ics4PovinnýzkP - 26ano
BC_BCH_PPraktikum z biochemiecs2PovinnýL - 52ano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BC_MIB_PPraktikum z mikrobiologiecs2PovinnýL - 39ano
BC_ZPTZáklady potravinářských technologiícs4PovinnýzkP - 26ano
BC_ACP1Analytická chemie potravin a přírodních látek Ics4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BC_CHP1Chemie potravin a přírodních látek Ics4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BC_LSP2Laboratorní projekt IIcs4Povinně volitelnýklSL - 522ano
BC_UBP_BTÚvod do bakalářské práce - BTcs2Povinně volitelnýklC1 - 262ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BAPBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BC_GETGenové technologiecs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACP_PPraktikum z analýzy potravin a přírodních látekcs3PovinnýklL - 65ano
BC_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2PovinnýklL - 26ano
BC_BCHBytová chemiecs2Povinně volitelnýklP - 131ano
BC_KCHChemie a technologie kosmetických výrobcs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BC_TUPTechnologie uchovávání potravincs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
A 2 kr nekontroluje se BC_ZF (2 kr), BC_OBT (2 kr)
2 nekontroluje se 1 BC_LSP2, BC_UBP_BT
B 2 kr - 4 kr nekontroluje se BC_FPO (4 kr), BC_PCM1 (2 kr), BC_ETI (2 kr), BC_PCM2 (2 kr), BC_TEK (2 kr)