Detail předmětu

Bytová chemie

FCH-BC_BCHAk. rok: 2022/2023

Kurz je určen pro posluchače bakalářského studia studijních oborů Potravinářská chemie, Biotechnologie. Klade si za cíl poskytnout studentům základní znalosti a informace z oboru bytové chemie.
Zabývá se aktuální legislativou v souvislosti s bytovou chemií v ČR (EU) - REACH, základním rozdělením a surovinovým složením prostředků bytové chemie, různými typy prostředků patřících do bytové chemie, alternativní eko výrobky a také způsoby vývoje a schvalování nových výrobků uváděných na trh. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti bytové chemie.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné řádné ukončení předchozích kurzů chemie, fyziky, biologie a biochemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti bytové chemie. Předmět je zakončený zkouškou, která má písemnou a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí být dosaženo nejmíň 60% ze 100.

Osnovy výuky

1. Aktuální legislativa v souvislosti s bytovou chemií v ČR (EU) - REACH
2. Základní rozdělení a surovinové složení prostředků bytové chemie
3. Specifikace prostředků bytové chemie podle jejich funkce
4-5. Čistící, dezinfekční, deodorační a ošetřující prostředky

6. Prostředky na odstraňovaní mastnot.

7.  Prací, čistící prostředky na textilie

8.  Ošetřující prostředky na textílie.

9.   Prostředky na nábytek

10.  Alternativní eko prostředky

11.   Autokosmetika
12.   Způsoby vývoje a schvalování nových prostředků

13.  Zajímavosti z praktického používání prostředků bytové chemie, prezentace, diskuse

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se surovinami a se základními technologiemi výroby a hodnocením přípravků bytové chemie. Student bude seznámen i s možnostmi využívaní eko bytové chemie. 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Popelková, M., Bytová chemie - přednášky na FCH VUT 2007-2008, nepublikované (CS)

Doporučená literatura

Němcová A.: Bytová chemie, FCH VUT 2021 (elektronická učební podpora dostupná na: https://moodle.vut.cz/course/view.php?id=240992) (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning