Detail předmětu

Analytická chemie potravin a přírodních látek I

FCH-BC_ACP1Ak. rok: 2022/2023

Analytické metody v kontrolní praxi potravinářského průmyslu. Metody stanovení přírodních součástí potravin. Základní živiny (sacharidy, dusíkaté látky, lipidy, bílkoviny), minoritně zastoupené nutriční složky (vitamíny, biogenní prvky) a senzoricky a biologicky aktivní látky (kyseliny, přírodní barviva, aromatické látky, nukleové kyseliny, fenolické látky a jiné). Metody stanovení cizorodých a aditivních látek v potravinách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu získá přehled o použití analytických metod důležitých pro produkci potravin a pro kontrolu bezpečnosti potravin.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášky - 2 vyučovací hodiny týdně.

Způsob a kritéria hodnocení

Student absolvuje ústní zkoušku z probrané problematiky

Osnovy výuky

1. Úvod a obecná problematika analýzy potravin a přírodních látek.
2. Voda, elementární analýza.
3. Sacharidy.
4. Lipidy, terpeny, steroidy.
5. Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny.
6. Nukleové kyseliny.
7. Vitamíny.
8. Fenolické látky, polyfenoly.
9. Senzoricky významné látky.
10. Aditivní látky.
11. Cizorodé látky.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení se a utřídění dosavadních znalostí z oborů teoretické analytické chemie, biologie, anorganické/organické chemie a biochemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin. Jde jednak o metody na stanovení přírodních součástí potravin a to základních živin (sacharidy, dusíkaté látky, lipidy, bílkoviny), dále minoritně zastoupené nutriční složky (vitamíny, biogenní prvky) a senzoricky a biologicky aktivní látky (kyseliny, přírodní barviva, aromatické látky, třísloviny a jiné) a také o metody stanovení cizorodých látek (kontaminantů) a látek přidávaných do potravin (aditiv).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška 2 hod každý týden je nepovinná, kontrola neprobíhá

Základní literatura

Kubáň V., Kubáň P.: Analýza potravin, MZLU Brno (CS)
Nielsen S.: Food Analysis (CS)
Otles S.: Handbook of food analysis instruments (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning