Detail předmětu

Makromolekulární chemie

FCH-BC_MCHAk. rok: 2022/2023

Základní pojmy makromolekulární chemie a její místo v polymerních vědách. Struktura a názvosloví polymerů. Základní definice a vztahy, podmínky vzniku makromolekul. Velikost a distribuce polymerních molekul. Skupenské stavy a nadmolekulární struktura polymerů. Základem předmětu jsou polymerační postupné a řetězové reakce využívané pro přípravu a výrobu polymerů: Polykondenzace a polyadice. Radikálové řetězové polymerace. Iontové řetězové polymerace. Koordinační polymerace. Přehled základních průmyslových polymerů, jejich vlastnosti a aplikace. Přírodní, anorganické a speciální polymery. Chemické reakce využívané pro modifikaci polymerů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti o struktuře polymerů a polymerních materiálů, znalost základních metod syntézy polymerů řetězovými a postupnými polyreakcemi. Základy technologií přípravy a výroby polymerů a kopolymerů. Reakce - chemické modifikace polymerů.

Prerekvizity

zkoušky organická chemie I, fyzikální chemie I

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně a Cvičení - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet -  písemné testy (0 - 100 bodů, k postupu k ústní zkoušce průměr nad 50 % úspěšnosti)
Zkouška - ústní zkouška.

Osnovy výuky

1. Historický přehled a aktuální stav makromolekulární chemie
2. Základní pojmy makromolekulární chemie 
3. Struktura a názvosloví polymerů.
4. Velikost makromolekul, distribuce molekulových hmotností.
5. Základní definice, podmínky vzniku makromolekul.
6. Polykondenzace a polyadice.
7. Radikálové řetězové polymerace.
8. Iontové řetězové polymerace.
9. Koordinační polymerace.
10. Chemické reakce – modifikace polymerů.


 

 

Učební cíle

Cílem předmětu „Makromolekulární chemie“ je seznámit studenty se základy tohoto vědního oboru, s jeho umístěním a vztahy v rámci systému souvisejících vědních disciplin. Poskytuje základní znalosti o mechanismech vzniku polymerů, jejich syntézách, vlastnostech a aplikacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

1 h cvičení týdně je povinná výuka

Základní literatura

I. Prokopová, Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT Praha (CS)

Doporučená literatura

J.Mleziva, J.Kálal: Základy makromolekulární chemie, SNTL/Alfa, 1986, Praha/Bratislava (CS)
K.Veselý: Polymery. Struktura, vlastnosti, syntézy, zpracování, ČS PCH - Uniplast, 1992, Brno (CS)
J.Mleziva: Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, 1983, Praha (CS)
M.Kučera: Makromolekulární chemie, Skripta CHF VUT, Vutium, 1999, Brno (CS)
M. Kučera: Vznik makromolekul I. Obecné poznatky o zákonitostech tvorby polymerů, Vutium, 2003, Brno (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor BPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning