Detail oboru

Elektronika a sdělovací technika

FEKTZkratka: BK-ESTAk. rok: 2016/2017

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.5.2019

Profil

Absolvent oboru EST získá znalosti sahající od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav radioelektroniky (UREL) a doplňkově Ústav biomedicínského inženýrství (UBMI). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku radioelektroniky, mobilních a dalších rádiových komunikací, přístrojovou elektroniku, zvukovou a obrazovou techniku, problematiku analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů či lékařskou diagnostickou a protetickou techniku. Student získává i související poznatky z telekomunikační techniky a aplikované informatiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru volí rovněž několik odborných předmětů z ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a též předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky. Spektrum jeho znalostí sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších rádiových komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů či lékařské diagnostické a protetické techniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu rozhlasových, televizních a dalších elektronických mediálních informačních služeb, příp. se speciálními znalostmi i v oblasti biomedicínské techniky. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky. Spektrum jeho znalostí sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších rádiových komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů či lékařské diagnostické a protetické techniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu rozhlasových, televizních a dalších elektronických mediálních informačních služeb, příp. se speciálními znalostmi i v oblasti biomedicínské techniky. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KEL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
KFY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
KMA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / Cp - 14 / O - 12ano
KMTDMateriály a technická dokumentacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 9 / Cp - 12 / L - 18ano
KPC1EPočítače a programování 1cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
KFYSFyzikální seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26BK-EST - odborné předmětyano
KMASMatematický seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26BK-EST - odborné předmětyano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KESOElektronické součástkycs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / L - 26ano
KEL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 19 / L - 20ano
KFY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
KMA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 14 / O - 12ano
KPC2EPočítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KAEOAnalogové elektronické obvodycs7Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / L - 26ano
KMA3Matematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 14 / O - 12ano
KMVAMěření v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
KSISSignály a soustavycs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / L - 13ano
KNEZNapájení elektronických zařízenícs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13BK-EST - odborné předmětyano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KCZAČíslicové zpracování a analýza signálůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
KEVAElektromagnetické vlny, antény a vedenícs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / L - 14ano
KICTImpulzová a číslicová technikacs6Povinnýzá,zkP - 19 / Cp - 26 / L - 20ano
KELFNávrh analogových filtrůcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26BK-EST - odborné předmětyano
KNFENízkofrekvenční a audio elektronikacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26BK-EST - odborné předmětyano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26BK-EST - jazykové předmětyano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KMPTMikroprocesorová technika a embedded systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
KMVTMikrovlnná technikacs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
KB2ESemestrální práce 2cs3PovinnýklA - 39ano
KVFTVysokofrekvenční technikacs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
KEMCElektromagnetická kompatibilitacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 20 / O - 6BK-EST - odborné předmětyano
KZTVZáklady televizní technikycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26BK-EST - odborné předmětyano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KBCEBakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
KKSYKomunikační systémycs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
KRMKRádiové a mobilní komunikacecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26BK-EST - odborné předmětyano
KOPEZáklady optických komunikací a optoelektronikacs5Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 13BK-EST - odborné předmětyano
KKEZKonstrukce elektronických zařízenícs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / L - 26BK-EST - odborné předmětyano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26BK-EST - jazykové předmětyano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
BK-EST - odborné předměty 10 KFYS, KMAS, KNEZ, KELF, KNFE, KEMC, KZTV, KRMK, KOPE, KKEZ
BK-EST - jazykové předměty 2 KAN4, KAEI