Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-KBCEAk. rok: 2016/2017

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání oboru BK-EST. Téma bakalářské práce je pokračováním tématu Semestrálního projektu KB2E, který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce a po jeho akceptování vedoucím práce na oborovém ústavu BK-EST.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) samostatně realizovat technický projekt, (2) vytvořit k projektu technickou zprávu, (3) projekt obhájit.

Prerekvizity

Pre-rekvizitou je úspěšné absolvování semestrálního projektu (KB2E).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatný bakalářský projekt a obhajuje jej. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Bakalářskou práci hodnotí komise pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické bakalářské práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování závěrečné samostatné technické práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Podle tématu práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-EST , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuální technické bakalářské práce.