Detail předmětu

Základy televizní techniky

FEKT-KZTVAk. rok: 2016/2017

Předmět je zaměřen na oblast televizní techniky. Obsah předmětu je rozdělen do následujících částí: základní poznatky o světle, základní principy televizního přenosu, snímání obrazu, televizní obrazovky, přenos přídavných informací - teletext a Hbb TV, digitalizace obrazových signálů, standard DVB, zdrojové kódování (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC), kanálové kódování (RS kód, konvoluční kódování, interleaving), používané digitální modulace (QPSK, QAM, OFDM), televizní přijímače pro příjem DVB, televize s vysokým rozlišením HDTV (2K, 4K, 8K), družicový televizní přenos, 3D televize.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Abslolvent předmětu je schopen:
- popsat základní principy televizního přenosu (pozemní, kabelový, družicový),
- vysvětlit postup při digitalizaci obrazových signálů,
- popsat používané metody zdrojového kódování JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC,
- popsat způsoby zabezpečení signálu a používané modulace (QPSK, QAM, OFDM),
- vysvětlit princip televize HDTV,
- vysvětlit principy trojrozměrné televize 3D.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti zpracování digitálních signálů, vyjádření signálů v časové i kmitočtové oblasti, základní vlastnosti elektromagnetického pole a znalosti základních lineárních a nelineárních obvodů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení podle dopručení RSP FEKT VUT v Brně (max. 100 bodů)

5 samostatných prací studentů (1 z každého tutoriálu), každá za max. 4 body, celkem max. 20 bodů.
2 zprávy o měření v laboratorních cvičeních (1 z každého cvičení), každá za max. 5 bodů, celkem max. 10 bodů.

Písemná část záverečné zkoušky - povinná:
3 otázky z přehledu látky, každá za max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů.
2 krátké otázky, každá za max. 5 bodů, celkem max. 10 bodů

Celkově může každý student získat max. 100 bodů.

Osnovy výuky

1. Základní poznatky o světle
2. Základy televizního přenosu
3. Snímání obrazu, televizní obrazovky
4. Televizní informační systémy - teletext
5. Systém DVB, zdrojové kódování obrazových signálů JPEG a MPEG-1
6. Zdrojové kódování obrazových signálů MPEG-2, MPEG-4 AVC
7. Zdrojové kódování zvukových signálů MPEG-1, MPEG-2
8. Multiplexování a kanálové kódování, používané digitální modulace QPSK, QAM, OFDM
9. Standardy DVB-T a DVB-T2
10. Televizní přijímače DVB
11. Standardy HDTV a DVB-H
12. Družicový televizní přenos, standardy DVB-S, DVB-S2
13. Televize 3D, novinky a zajímavosti TV techniky

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy televizní techniky, zpracováním digitálních signálů při televizním přenosu (pozemním, kabelovém i družicovém), televizí s vysokou rozlišovací schopností HDTV a perspektivní trojrozměrnou televizí 3D.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

{1] HANUS, Stanislav. Základy televizní techniky I. Skripta FEKT VUT v Brně. Brno: MJ Servis, 2009. 82 s. ISBN 978-80-214-3971-9. (CS)
[2] HANUS, Stanislav. Základy televizní techniky II. Skripta FEKT VUT v Brně. Brno: MJ Servis, 2009. 65 s. ISBN 978-80-214-4022-7. (CS)
[3 ]HANUS, Stanislav. Základy televizní techniky III. Skripta FEKT VUT v Brně. Brno: MJ Servis, 2010. 103 s. ISBN 978-80-214-4206-1. (CS)

Doporučená literatura

[4] LEGÍŇ, Martin. Televizní technika DVB-T. BEN, Praha, 2006. ISBN 80-7300-204-3. (CS)
[5] MARAL, Gérard; BOUSQUET, Michel. Satellite Communications Systems. John Wiley & Sons, Ltd. England, 2004. ISBN 0-471-49654-5. (EN)
[6] SCHREER, Oliver; KAUFF, Peter; SIKORA Thomas. 3D Videocommunication. John Wiley & Sons, Ltd. England, 2005. ISBN 10-0-470-02271-X. (EN)
[7] BOVIK, Al. Handbook of Image & Video Processing. Elsevier Academic Press. USA 2005. ISBN 0-12-119792-1. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Organizační zajištění předmětu. Základní poznatky o světle
2. Základní principy televizního přenosu
3. Snímání obrazu (snímače CCD, televizní kamery, filmové snímače)
4. Televizní obrazovky (LC a plazmové obrazovky),
5. Televizní přenos zvukových signálů, televizní informační systémy - teletext
6. Soustava barevné televize PAL, televizní přijímače.
7. Systém DVB, zdrojové kódování obrazových signálů (JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4-AVC)
8. Zdrojové kódování zvukových signálů
9. Multiplexování a kanálové kódování
10. Používané digitální modulace (QPSK, QAM, OFDM)
11. Televizní přijímače DVB, standard HDTV
12. Družicový televizní přenos
13. 3D televize

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dálkové ovládání TVP, ukázka konstrukce DO
2. Měření vlastností TVP
3. Úplný televizní signál, doplňkové informace
4. Komunikace uvnitř TV přijímače
5. Návrh domovního kabelového TV rozvodu
6. Komprimace videosekvencí pomocí 3D DCT
7. Digitalizace a komprese videosekvencí
8. Měření signálů DVB-T, ukázka 3D televize
9. Měření signálů DVB-S
10. Transportní tok