Detail předmětu

Počítače a programování 2

FEKT-KPC2EAk. rok: 2016/2017

Studenti se seznámí s algoritmizací složitějších úloh, jazykem C podle standardu ANSI, programování s řetězci a se soubory, tvorba vlastních knihovních funkcí a sestavováním pokročilých datových typů, struktury, ukazatele a dynamické proměnné, základy objektového programování v jazyce C++, třídy, šablony a sestavení aplikace s grafickými výstupy ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) aplikovat základní programovací návyky a dovednosti algoritmizace, (2) využívat základní vlastnosti a struktury jazyka C včetně objektového programování v C++, (3) sestavit aplikace s grafickými výstupy ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti principu činnosti počítačových systémů, jednoduché algoritmizace úloh a základů jazyka C.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá vlastní www stránky. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti mohou získat maximálně 12 bodů za aktivní práci v počítačových cvičení, 30 bodů za domácí úkoly, 28 bodů za zápočtový test na konci semestru a a 30 bodů za individuální projekt v jazyce C++.

Osnovy výuky

1. Shrnutí základů programování v jazyce C, platformově nezávislé programování v C
2. ANSI C, standardní knihovny jazyka C, překlad, preprocesor, direktivy, řetězce v C
3. Práce se vstupy a výstupy v jazyce C, práce se soubory
4. Pokročilé datové typy, dynamické proměnné, struktura, unie použití dynamických proměnných, lineární seznam, lineární uspořádaný seznam, zásobník, strom.
5. Rozsáhlejší ukázková aplikace s využitím dynamických proměnných, čtení a zápisu do souboru a vlastní knihovny funkcí
6. Úvod do objektového programování, datové abstrakce, objektové typy, třídy, inicializace, konstruktory, destruktory, definice jednoduchého objektu
7. Ukazatel this, práce se třídami, přetěžování operátorů
8. Přátelé, členské a nečlenské funkce, třídy a dynamické přidělování paměti
9. Standardní konstruktory, kopírovací konstruktory, ukazatele na objekt
10. Dědičnost tříd, polymorfismus a virtuální funkce, odvozená třída, polymorfní veřejná dědičnost
11. Použití šablony tříd, přátelé, vnořené třídy, výjimky
12. Standardní knihovna šablon, práce se vstupy a výstupy, proudy, práce se soubory
13. Grafické výstupy ve Windows

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty obecným programovacím návykům, komplexnější algoritmizaci úloh a využití objektového přístupu k programování. Cílem předmětu je rovněž prakticky seznámit studenty se sestavováním programu v jazyce C a se základy objektového programování v jazyce C++ s využitím vývojového prostředí Microsoft Visual Studio.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Prokop, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha: Grada Publishing, 2008 (CS)
Virius, M. Jazyky C a C++. Komplexní kapesní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005 (CS)
Doňar, B., Zaplatílek, K. MATLAB pro začátečníky. Praha: BEN – technická literatura, 2003.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-EST , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor