Detail předmětu

Diplomová práce

FCH-MCO_DPAk. rok: 2021/2022

V rámci předmětu zpracovávají studenti diplomovou práci. Formulují cíle práce, provedou literární rešerší na zadané téma, samostatně provedou vlastní experimentální, resp. teoretickou práci. Dále zpracují a diskutují získané experimentální výsledky. Problematiku diplomové práce obhajují u státní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

30

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zkušenosti ze samostatné práce na zadané téma

Prerekvizity

Znalosti matematiky, fyziky a chemie v oblasti řešené problematiky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 30 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zadání diplomové práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Na návrh vedoucího práce je udělen studentovi zápočet, který je zapsán garantem studijního programu. Zápočet je udělen na základě výsledků dosažených diplomantem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Po vložení elektronické verze práce je vedoucí práce povinen zkontrolovat pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému porovnání textu odevzdané závěrečné práce s texty závěrečných prací uložených v databázi závěrečných prací a s texty dalších publikací ( v systému Apollo).

Osnovy výuky

1. Cíl práce
2. Literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Výsledky a diskuse

Učební cíle

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zpravidla zahrnuje i praktickou část na zadané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

samostatná práce studentů, kontrola je prováděna průběžně vedoucími diplomových prací, např. kontrolou laboratorního deníku

Základní literatura

literatura dle zadaného tématu (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHM magisterský navazující

  obor NPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHM magisterský navazující

  obor NKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_SCH magisterský navazující

  obor NPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_SCH magisterský navazující

  obor NKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Speciální laboratoř

390 hod., povinná

Vyučující / Lektor