Detail oboru

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

FCHZkratka: NPCO_CHTOZPAk. rok: 2021/2022

Program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2001Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Studijní program poskytuje teoretické poznatky a praktické dovednosti v oborech chemie a chemických výrob, chemie a technologie ochrany životního prostředí, založených na současném stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje jejich aplikace a rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.Absolventi se uplatní v rozvíjejícím se odvětví ochrany životního prostředí a ve všech oborech v pozici ekologů, specialistů v oblasti ochrany ovzduší, vody a zpracování odpadů, v kontrolních orgánech a inspektorátech ochrany životního prostředí, v laboratořích zaměřených na chemii a biologii životního prostředí a v mnohých výzkumných a vzdělávacích institucích zabývajících se ochranou životního prostředí.

Klíčové výsledky učení

Absolventi se uplatní v rozvíjejícím se odvětví ochrany životního prostředí a ve všech oborech v pozici ekologů, specialistů v oblasti ochrany ovzduší, vody a zpracování odpadů, v kontrolních orgánech a inspektorátech ochrany životního prostředí, v laboratořích zaměřených na chemii a biologii životního prostředí a v mnohých výzkumných a vzdělávacích institucích zabývajících se ochranou životního prostředí.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi najdou uplatnění v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodo-hospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí.

Vstupní požadavky

Absolvování bakalářského studia studijního oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na VUT v Brně, nebo příbuzného studijního oboru, splnění podmínek daných směrnicí děkana k přijímacímu řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCT_CHL2Chemická legislativacs2PovinnýP - 13 / KK - 13ano
MCO_CZP2Chemie životního prostředí cs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_SPT_PPraktikum ze speciální toxikologiecs2PovinnýKK - 26 / L - 26ne
MC_ISA_ZPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHTOŽPcs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ano
MCO_TEV1_PPraktikum z technologie vody Ics2PovinnýKK - 26 / L - 52ne
MCO_RADRadioekologiecs3PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MCO_STXSpeciální toxikologie cs3PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MCO_TUVTechnologie úpravy vodycs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26ne
MC_CHRChromatografiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_SVTSpeciální vodárenské technologiecs3Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 261ne
MCO_VHPVodní hospodářství průmyslu, obcí a krajiny cs3Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 261ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCA_AB1Angličtina B1en1PovinnýzkKK - 13 / C1 - 13ano
MCO_EKTEkotoxikologiecs3PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MCO_ENAEnvironmentální analýza cs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MCO_LAB1_ZLaboratoř oboru I - CHTOŽPcs4PovinnýklKK - 26 / L - 52ne
MCO_EKT_PPraktikum z ekotoxikologiecs2PovinnýKK - 26 / L - 39ne
MCO_ENA_PPraktikum z environmentální analýzycs3PovinnýklKK - 26 / L - 65ne
MCO_TNO_PPraktikum z technologie nakládání s odpadycs2PovinnýKK - 26 / L - 26ne
MCO_TCOTechnologie čištění odpadní vodycs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_TNOTechnologie nakládání s odpadycs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_DSZDekontaminace a sanace životního prostředícs3PovinnýklP - 26 / KK - 26ano
MCO_DS_ZDiplomový seminář - CHTOŽPcs3PovinnýKK - 26 / SD - 13ano
MCO_LAB2_ZLaboratoř oboru II - CHTOŽPcs8PovinnýklKK - 26 / L - 104ano
MCO_LOPLegislativa v ochraně životního prostředícs3PovinnýklP - 13 / KK - 26 / S - 13ano
MC_TEOTechnologie ochrany ovzdušícs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_HMSHmotnostní spektrometriecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_SNCSpeciální a nové technologie čištění odpadních vod cs3Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 261ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_DPDiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
MC_TOZTechnologie obnovitelných zdrojů energiecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
1 6 kr - 10 kr MC_CHR (4 kr), MCO_SVT (3 kr), MCO_VHP (3 kr)