Detail oboru

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

FCHZkratka: NPCO_CHMAk. rok: 2021/2022

Program: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2001Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Základním rysem oboru chemie materiálů je nalézání a technologické využití kvalifikovaných vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi nekovových anorganických a organických materiálů na bázi homogenních a heterogenních soustav.

Klíčové výsledky učení

Charakteristickými činnostmi absolventů tohoto oboru jsou návrhy, konstrukce a provozování chemických procesů a technologií vedoucích k přeměně ropných, minerálních, rudných a jiných přírodních surovin v technicky a ekologicky významné materiály nebo produkty. Absolventi nacházejí uplatnění především v řízení technologických procesů a managementu chemických provozů, v provozech výrob syntetických materiálů, zpracování plastů, výrob kompaundů a kompozitů, adheziv, hnojiv, anorganických výztuží a plniv, při povrchových úpravách materiálů (elektrotechnický, textilní, automobilový a letecký průmysl), ve sklářském a cementářském průmyslu, ve farmaceutických a kosmetických výrobnách, ve výrobě keramických a stavebních materiálů, v recyklaci odpadů a v dalších, především chemických procesech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventem je inženýr chemie ovládající teoretický základ i základní praktické dovednosti při navrhování a kontrole výroby polymerních, anorganických a kompozitních materiálů. Je seznámen s principy aplikací, vycvičený v samostatné experimentální práci i jejím plánování ve střednědobém horizontu. Jeho profil je postaven na fyzikálně-chemických disciplinách (termodynamika, makromolekulární chemie, krystalová a amorfní struktura anorganických látek) a rozvinut předměty speciálních technologií jednotlivých skupin materiálů, kontroly a řízení jejich degradace a konečně jejich recyklace po uplynutí životnosti výrobku.
Absolvent se uplatní ve vedoucích provozních i řídících funkcích průmyslových firem nebo ve výzkumných a vývojových institucích. Oblast průmyslové sféry uplatnění tvoří jednak přímo výroba materiálů, jednak průmysl spotřební a strojní, kde se absolventi uplatňují v oblasti návrhu a zajištění kvality vstupních materiálů pro výrobu a dále v oblasti zajištění životnosti výrobků ze strany odolnosti materiálu. V oblasti komerčně-ekonomické využívají absolventi znalosti výhod a nevýhod jednotlivých materiálů při posouzení ekonomických aspektů jejich výroby a použití nebo při propagační, reklamní a marketingové činnosti.

Vstupní požadavky

Absolvování bakalářského studia studijního oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů na VUT v Brně, nebo příbuzného studijního oboru, splnění podmínek daných směrnicí děkana k přijímacímu řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_FYPFyzika polymerůcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCT_CHL2Chemická legislativacs2PovinnýP - 13 / KK - 13ano
MCO_STSChemie a technologie silikátových materiálů IIcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCA_ISA_MPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHMcs3PovinnýklKK - 26 / L - 52ano
MCO_PTM1_PPraktikum z preparačních a testovacích metod Ics3PovinnýklKK - 26 / L - 52ano
MCO_SAM1Struktura a vlastnosti anorganických materiálů Ics4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_SVPStruktura a vlastnosti polymerních materiálůcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_TZPTechnologie zpracování polymerůcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_AMGAplikovaná mineralogie a geochemiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
MCO_BM_IBiomateriály I: Syntézy a charakterizace cs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_IMIInstrumentace v materiálovém inženýrstvícs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
MCT_PAPMPokročilé aplikace polymerních materiálůcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCA_AB1Angličtina B1en1PovinnýzkKK - 13 / C1 - 13ano
MCO_MPMMechanika a porušování materiálůcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_SPL_PPraktikum ze syntézy polymerůcs3PovinnýklKK - 26 / L - 52ano
MCO_PTM2_PPraktikum z preparačních a testovacích metod IIcs3PovinnýklKK - 26 / L - 52ano
MCO_TZP_PPraktikum z technologie zpracování polymerůcs3PovinnýklKK - 26 / L - 52ano
MCO_SAM2Struktura a vlastnosti anorganických materiálů IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26ano
MCO_SPLSyntézy polymerůcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_TTSMechanické procesy v technologii silikátůcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
MCO_NVPNavrhování výrobků z plastůcs3Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 261ne
MCO_SVP_PPraktikum ze struktury a vlastností polymerůcs3Povinně volitelnýklKK - 26 / L - 521ano
MCO_PKMPraktikum z kovových materiálůcs3Povinně volitelnýklKK - 26 / L - 521ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_KOMKompozitní materiály a jejich technologie IIcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_PJMPřenosové jevy v materiálovém inženýrstvícs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_BM_IIBiomateriály II: Aplikace a technologie cs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_DSADegradace, stabilizace a aditivace polymerůcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_NANNanotechnologiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_KOM_PPraktikum z kompozitních materiálůcs3Povinně volitelnýklKK - 26 / L - 521ano
MCO_RPORecyklace a likvidace polymerního odpaducs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_SKPSpeciální technologie keramikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_STMSpeciální technologie maltovincs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_TVRTenké vrstvycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_DPDiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
MCO_POM1Pokročilé materiály Ics2Povinně volitelnýKK - 26 / S - 261ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
1 6 kr - 29 kr MCO_AMG (4 kr), MCO_BM_I (4 kr), MCO_IMI (4 kr), MCT_PAPM (4 kr), MCO_TTS (4 kr), MCO_NVP (3 kr), MCO_SVP_P (3 kr), MCO_PKM (3 kr)