Detail oboru

Spotřební chemie

FCHZkratka: NKCO_SCHAk. rok: 2021/2022

Program: Spotřební chemie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2001Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Spotřební chemie je moderně koncipovaným studijním oborem vycházejícím ze současného stavu chemického průmyslu a příbuzných technologií a sledujícím jejich potenciální vývoj nejen v regionech Moravy, ale i v celé ČR.

Klíčové výsledky učení

Každý absolvent je vzdělán v obecných fyzikálně-chemických předmětech (kvantová chemie, aplikovaná kinetika a katalýza, fyzikální chemie makromolekulárních soustav), instrumentální a strukturní analýze a předmětech zaměřených na přípravu, řízení a řešení projektů, s důrazem na projekty obsahující experimentální činnost. Tento povinný základ je dle individuální volby rozvinut v zaměření na koloidní a biokoloidní systémy, na fotochemické nebo plazmochemické procesy a technologie, nebo na molekulární materiály pro elektronické aplikace. Všechna zaměření nabízejí odpovídající teoretické předměty i praktickou laboratorní výuku.

Profesní profil absolventů s příklady

Základ profilu absolventa je postaven na obecných fyzikálně-chemických předmětech (kvantová chemie, aplikovaná kinetika a katalýza, fyzikální chemie makromolekulárních soustav), instrumentální a strukturní analýze a předmětech zaměřených na přípravu, řízení a řešení projektů, s důrazem na projekty obsahující experimentální činnost. Tento povinný základ je dle individuální volby rozvíjen v zaměření na koloidní a biokoloidní systémy, na fotochemické nebo plazmochemické procesy a technologie, nebo na molekulární materiály pro elektronické aplikace. Všechna zaměření nabízejí odpovídající teoretické předměty i praktickou laboratorní výuku.
Tyto znalosti a dovednosti pak určují primární uplatnění absolventů ve vedoucích provozních i řídících funkcích firem malotonážního chemického průmyslu, vyrábějících speciální nebo spotřební chemické produkty (např. firmy kosmetické, agrochemické, zdravotnické, z oblasti povrchových úprav, stavební chemie, speciálních technologií s vysokou přidanou hodnotou aj.). Vzhledem k zaměření na specializované chemické procesy a technologie najde absolvent často uplatnění v odděleních výzkumu a vývoje uvedených firem, nebo přímo ve výzkumných a vývojových institucích. Absolvent může také nalézt uplatnění i ve státních kontrolních a správních institucí zaměřených na oblast chemických výrobků a legislativy nebo v oblasti poradenství.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_AKCAplikovaná koloidní chemiecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MCA_FCH3Fyzikální chemie IIIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / S - 26ne
MCT_CHL2Chemická legislativacs2PovinnýP - 13 / KK - 13ano
MC_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCA_ISA_SPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - SCHcs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ne
MCO_BFCHBiofyzikální chemiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
MCO_BIPBiopolymerycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
MC_FCPFotochemiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_PRP_SPříprava a řízení projektu - SCHcs2Povinně volitelnýKK - 26 / S - 131ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCA_AB1Angličtina B1en1PovinnýzkKK - 13 / C1 - 13ano
MCO_LAB1_SLaboratoř oboru I - SCHcs4PovinnýklKK - 26 / L - 78ne
MCO_PTS1Pokroky technologií spotřebního průmyslu Ics2PovinnýKK - 26 / S - 13ne
MC_KOSKosmetologie a technologie kosmetikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MC_PLAPlazmochemiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MC_PMCHPokročilá materiálová chemiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MC_KOL_PPraktikum z koloidůcs2Povinně volitelnýKK - 26 / L - 261ano
MC_PLA_PPraktikum z plazmochemiecs3Povinně volitelnýKK - 26 / L - 391ano
MCO_RSCReologie ve spotřební chemiics4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_AKKAplikovaná kinetika a katalýzacs6Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / S - 13ano
MCO_DS_SDiplomový seminář - SCHcs2PovinnýKK - 26 / SD - 13ano
MCO_LAB2_SLaboratoř oboru II - SCHcs6PovinnýklKK - 26 / L - 78ano
MC_MSMModerní spektroskopické metodycs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MCO_KTSKoloidní transportní systémycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MC_MRPModerní reprodukční procesycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MC_PAMPokročilé materiálové technologiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_SKOSupramolekulární chemiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_DPDiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
1 28 kr - 38 kr nekontroluje se MCO_BFCH (4 kr), MCO_BIP (4 kr), MC_FCP (4 kr), MCO_PRP_S (2 kr), MC_KOS (4 kr), MC_PLA (4 kr), MC_PMCH (4 kr), MC_KOL_P (2 kr), MC_PLA_P (3 kr), MCO_RSC (4 kr)