Detail předmětu

Praktikum z plazmochemie

FCH-MCO_PLA_PAk. rok: 2021/2022

Předmět studenty seznamuje v praktické rovině s vybranými plazmochemickými procesy a technologie s ohledem na jejich využití v současné i budoucí praxi. Jsou tak řešeny problémy jako povrchové úpravy materiálů, generace ozonu, rozklady látek v plazmatu. Pozornost je věnována i diagnostice plazmatu a základní práci s vakuem.

Výsledky učení předmětu

Studenti získávají základní praktické znalosti v oblastech zázemí plazmochemie, diagnostiky plazmatu i s vybranými plazmochemickými aplikacemi a technologiemi v laboratorním měřítku.

Prerekvizity

Praktikum z anorganické chemie, praktikum z fyzikální chemie, praktikum z fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.vutbr.cz/elearning/ (CS)
Chen F., Chang J. P.: Principles of plasma processing. Kluwer Academic, Plenum Publishers. New York 2003. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Každá skupinka odevzdává jeden společný protokol z každé úlohy. Výsledná klasifikace závisí nejen na průměrné úrovni protokolů, ale i na kvalitě práce během laboratorních cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Seznam úloh:
1. Základy měření nízkých tlaků
2. EPR spektroskopie plazmatu
3. Optická emisní spektroskopie plazmatu
4. Úpravy smáčivosti polymerních materiálů povrchovým výbojem
5. Zvýšení nasákavosti netkaných textilií
6. Elektrické charakteristiky zapálení diafragmového výboje
7. Generace peroxidu vodíku v diafragmovém výboji v kapalinách
8. Rozklad organických barviv v diafragmovém výboji v kapalinách
9. Studium generace ozónu v bariérovém výboji
10. Plazmochemické odbourávání korozních vrstev na zkorodovaných kovových materiálech
11. Rozklad těkavých organických látek v dielektrickém bariérovém výboji kombinovaném s fotokatalýzou

Cíl

Cílem předmětu je praktické seznámení studentů se základy plazmové chemie, diagnostiky plazmatu a vybranými plazmochemickými aplikacemi a technologiemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a připravenost na samostatnou práci na úloze je kontrolovaná vyučujícím. Studenti pracují zpravidla ve dvojicích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_SCH magisterský navazující

    obor NPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NKCP_SCH magisterský navazující

    obor NKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning