studijní program

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Fakulta: FEKTZkratka: EEKR-M1Ak. rok: 2012/2013

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2643

Udělovaný titul: Ing.

Akreditace: 1.1.2001 - 20.7.2015

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Studenti se vzdělávají v různých oblastech elektroniky a rádiových komunikací, telekomunikační a informační techniky, biomedicínského a ekologického inženýrství, silnoproudé elektrotechniky, výkonové elektroniky a elektroenergetiky, mikroelektroniky, kybernetiky, automatizace a měření, elektrotechnické výroby a managementu.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor