prof. Ing.

Valentine Provazník

Ph.D.

FEKT, UBMI – profesor

+420 54114 6666
provaznik@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Valentine Provazník, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • PROVAZNÍK, I.; CHMELAŘ, M.; VESELÝ, Z.; BLAHA, M.: EOS-AP; Elektro-optický snímač akčních potenciálů srdce (realizace v rámci projektu GAČR 102/01/1494 "Optické snímání akčních potenciálů a jeho využití v kardiologii" pro společné pracoviště ÚBMI FEKT VUT v Brně a FÚ LF MU Brno). ÚBMI FEKT VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOLČÍK, J.; KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I.: CardioCompact CSC200; CardioCompact CSC200 - programové vybavení systému pro zpracování zátěžových signálů EKG. UBMI. (zavedená výroba)
  Detail

 • BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; CHMELAŘ, M.; SEKORA, J.: Optický snímač 3band; Experimentální optický multispektrální snímač elektrické aktivity srdce. Laboratoř biofyziky E310, Kolejní 4. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • PROVAZNÍK, I.; BARDOŇOVÁ, J.; SEKORA, J.; ŠVRČEK, M.: LabView Control BioCentral; Software pro řízení biologického experimentu se současným elektrickým a elektro-optickým záznamem elektrické aktivity srdce. Laboratoř biofyziky E310, Kolejní 4. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.; RYCHTÁRIK, M.; PROVAZNÍK, I.: CONTRACT; Detektor kontrakcí izolovaných srdečních buněk. UBMI FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠVRČEK, M.; RUTHERFORD, S.; CHEN, A.; SMAILL, B.; PROVAZNÍK, I.: OMS; EMCCD optical mapping system for measurement of action potentials. Department of Physiology Room# 2224 85 Park Rd..,Grafton Auckland New Zealand. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • PROVAZNÍK, I.: POWER REMOVER; On-line potlačovač síťového rušení s adaptací na měnící se kmitočet. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • KIČMEROVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: ARR-DET; Konturový vlnkový detektor pro analýzu arytmií. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • BLAHA, M.; PROVAZNÍK, I.: NEURON-T-WAVE-ALT; Neurální detektor patologických alternancí T-vlny elektrokardiografických signálů. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • PROVAZNÍK, I.: CUMMUL-AP-FILTER; Kumulační reziduální filtr charakteristického rušení v signálech akčních potenciálů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: SABOND; Similarity Analysis Based On Nucleotide Density Software. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: FYLOGEN; Analyzátor pro tvorbu a vyhodnocení fylogenetické stromové struktury. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • KUBICOVÁ, V.; VALLA, M.; PROVAZNÍK, I.: BRD-SW; Program pro vyhodnocení výsledku Brdičkovy reakce. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • CHMELAŘ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: Převodník 3; Tříkanálový převodník optického signálu na napětí pro snímání akčních potenciálů srdce. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: HRV_time_domain_analysis; Software pro výpočet parametrů HRV v časové oblasti. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: SEEGA; Software pro analýzu spánkového EEG. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.; KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.: STIM-GEN; Generátor obdélníkových napěťových pulzů pro stimulaci buněk vnějším elektrickým polem. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: ALIGN; Nástroj pro zarovnávání nukleotidových sekvencí. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: DPT; Software pro konstrukci datového souboru z FASTA formátu sekvencí mitochondriálních genů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: SeqVarRep; Software pro grafickou reprezentaci poziční konzervace a stupně variance v biologických sekvencích. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • RONZHINA, M.; POTOČŇÁK, T.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: ANEG; Software for annotation of heart beats ANEG. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I.: Fylo-Elfo; Software pro zpracování elektroforetogramu z 1D gelové elektroforézy. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.: ProChemSig; Software pro vyhodnocení elektrochemických signálů z Brdičkovy reakce. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.; KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.: DUAL-PORT; Adaptér na port mikroskopu pro připojení dvou kamer pro buněčné experimenty. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: RND; Software pro tvorbu referenčních nukleotidových denzit. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: BS400 PROC; Software pro předzpracování dat chemického analyzátoru Mindray BS400. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně, Mendlova univerzita v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: PETR-EL; Mikroskopický elektrodový systém pro Petriho misky. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; VÍTEK, M.: CrystalCounter; Crystal Counter - Program pro počítání mikro a nano - krystalů z mikroskopických snímků. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: opticky-adapter-2kam; Adaptér pro promítání spektrálně rozděleného obrazu na dvě digitální kamery. UBMI. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: opticky-adapter-ixon; Adaptér pro promítání spektrálně rozděleného obrazu na jeden obrazový snímač. UBMI. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: hemodyn-monitor; Plugin pro hodnocení hemodynamických parametrů k monitoru Datex-Ohmeda. UBMI. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: ProtControl; ProtControl - Software pro stereochemické ověření prostorového uspořádání proteinů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; NEDVĚD, J.; PROVAZNÍK, I.: Amplicon; Program pro zpracování dat z amplikonového sekvenování na Roche 454. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: NUDANSI; Nástroj pro analýzu nukleotidových denzitních vektorů pro identifikaci organismů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12, 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠKUTKOVÁ, H.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I.: PhyloGenSig; PhyloGenSig - Software pro konstruci fylogramů z genomických signálů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12 61600 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • BALOGH, J.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: rychly-perf-system; Rychlý perfuzní systém pro buněčnou mikroskopii. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • SVOBODA, O.; ODSTRČILÍK, J.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.: MWEK_v01; Softwarové rozhraní MATLAB-WEKA pro klasifikaci obrazu. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: viabilita-sw; Programové vybavení v LabVIEW pro hodnocení viability buněk z fluorescenčního obrazu. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • MONDEKOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.; BAIAZITOVA, L.: CYTO; Automatické hodnocení cytotoxicity z obrazů fluorescenční mikroskopie. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • KOPEL, P.; CHUDOBOVÁ, D.; NEJDL, L.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; ADAM, V.; SKLÁDANKA, J.; PROVAZNÍK, I.; BASTL, K.; KIZEK, R.: CEVA; Metodika pro vývoj a inovace nových materiálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad. Mendelova univerzita v Brně. URL: http://web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/dp.php?ip=12. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/dp.php?ip=12, počet stažení: 1
  Detail

 • NEDVĚD, J.; POLÁŠKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.: S2DESA; S2DESA. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; KOŠČOVÁ, P.; VADJÁK, Š.; PROVAZNÍK, I.: Genotyper; Genotyper - software pro genotypizaci. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12 61600 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: R_NucDen; Balíček funkcí v jazyce R pro výpočet nukleotidových denzitních vektorů a jejich komparativní analýzu. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12, 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • VADJÁK, Š.; SEDLÁŘ, K.; KOŠČOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I.: BLAST Sequence Analyzer; BLAST Sequence Analyzer. Ústav biomedicínksého inženýrství, FEKT VUT v Brně Technická 12 616 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • SVOBODA, O.; ODSTRČILÍK, J.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.: MATclass_v1.0; Univerzální klasifikační rozhraní pro programové prostředí MATLAB. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Technická 10, Brno.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • VADJÁK, Š.; ŠKUTKOVÁ, H.; SEDLÁŘ, K.; KOŠČOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I.: PhylogenTree Analyzer; PhylogenTree Analyzer. Ústav biomedicínksého inženýrství, FEKT VUT v Brně Technická 12 616 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • BAIAZITOVA, L.; SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; KLOUBA, L.; PROVAZNÍK, I.: SMC-001; Application for simulation of action potentials and membrane currents. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • BAIAZITOVA, L.; CHMELÍK, J.; SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: CNL-001; Plant cell nucleus localization from confocal images. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • MÉZL, M.; SMITAL, L.; PROVAZNÍK, V.; DRAHANSKÝ, M.: Bio_LFD_COST; Aplikace pro biometrickou detekci živosti prstu. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/56046-fingerprint-liveness-detection-based-on-image-quality. URL: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/56046-fingerprint-liveness-detection-based-on-image-quality. (software)
  http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/56046-fingerprint-liveness-detection-based-on-image-quality, počet stažení: 2
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.