prof. Ing.

Valentine Provazník

Ph.D.

FEKT, UBMI – profesor

+420 54114 6666
provaznik@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Valentine Provazník, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Vývoj pokročilých metod pro analýzu signálů, systémů a dat v oblasti bioinženýrství a bioinformatiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  PGine: Py/Bioconda software package for calculation of polygenic risk score in plants, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0 , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 30.06.2026
  Detail

  TN02000067, Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

  TN02000017, Národní centrum biotechnologií ve veterinární medicíně, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

 • 2020

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  GA18-24089S, Quantitative phase microscopy for 3D qualitative characterization of cancer cells, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2017

  Rozvoj interdisciplinárního doktorského studijního programu Biomedicínské technologie a bioinformatika, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 30.09.2022
  Detail

  Metody zpracování a vizualizace dat nanopórové sekvenace pro účely metagenomiky, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  RSE Project s.r.o. - Inteligentní systém pro efektivní správu a vybavení pozemních komunikací, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 01.09.2019
  Detail

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  GA17-00551S, Vztah mezi efluxem butanolu a tolerancí k butanolu u klostridií, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Pokročilé metody pro rychlou identifikaci a vizualizaci metagenomických dat, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2014

  Podpora čtenářské a numerické gramotnosti, zahájení: 01.08.2014, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  LD14013, Nová řešení pro multimodální biometrii - zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti biometrických technologií, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 29.02.2016
  Detail

  Pokročilá analýza medicínských a biologických systémů, signálů a dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Advanced Lung Research for Veterinary Medicine Of Particles for Inhalation - Cooperation, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Interdisciplinární výuka a praxe v lékařské elektronice a informatice, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace výuky předmětu Molekulární biologie, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  ED3.1.00/13.0271, VUT Bezpečnost a obrana - Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.06.2015
  Detail

 • 2011

  Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Inovace výuky v předmětech zaměřených na genomiku a proteomiku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GAP102/11/1068, Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell), zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  TA01010088, Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2010

  FR-TI2/596, Technologie pro transplantologii, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.10.2012
  Detail

  Rozvoj laboratoře speciální lékařské a ekologické techniky na FEKT VUT v Brně, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Pokročilé metody analýzy biologických systémů, signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Inovace výuky v předmětech zaměřených na využití informačních technologií v medicíně na FEKT VUT v Brně, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GD102/09/H083, Informační technologie v biomedicínském inženýrství, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Inovace laboratorních cvičení v předmětech zaměřených na výuku bioelektrických jevů na srdečním svalu a buňkách, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Meziuniverzitní spolupráce v oblasti biomedicínské techniky a biomedicínského inženýrství s využitím špičkových technologií, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Rozvoj laboratoře bioinformatiky a bioniky na FEKT VUT v Brně, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  GA102/07/1473, Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2005

  Zpracování a analýza multikanálových biologických dat, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  GA102/04/0472, Optické snímání akčních potenciálů s vysokým rozlišením pro analýzu alternancí T-vlny EKG signálu, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  GA305/04/1385, Modulační úloha sigma signalizace na elektromechanické vztahy izolovaného kardiomyocytu a srdce, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Inovace laboratoře měření fyziologických funkcí, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Analýza elektrických projevů srdce umělými neuronovými sítěmi, zahájení: 27.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Multimediální učebnice medicínské informatiky, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Akvizice a zpracování multikanálových biologických dat, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Inovace biomedicínské výuky nového studijního programu VUT v Brně, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  GA102/01/1494, Optické snímání akčních potenciálů a jeho využití v kardiologii, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství - A, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 2000

  GA102/00/P079, Metody multirezoluční vizualizace medicínských obrazových dat, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  EuroConference BIOSIGNAL 2000, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 30.06.2001
  Detail

 • 1999

  GA102/99/1228, Analýza a interpretace obrazových dat ultrazvukové tomografie, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1998

  GA102/98/P018, Rekonstrukce a vizualizace 3D medicínských obrazových dat, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1999
  Detail