doc. Ing.

Radek Vlach

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OM – docent

+420 54114 2860
vlach.r@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Výzkum a vývoj moderních metod pro simulace, modelování a strojové učení v mechatronice, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2017

  Aplikace moderních metod modelování, identifikace a rychlého prototypování řídicích systémů na výzkum a vývoj mechatronických zařízení, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  TE02000232, Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Výzkum a vývoj mechatronických systémů s využitím metodiky "Model Based Design", zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Řízení reálných tepelných procesů z prostředí Matlab/Simulink - inovace předmětu Mechatronika, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  TA01030859, Vývoj nového typu senzoru na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Řízení reálných dynamických soustav z prostředí Matlab/Simulink - inovace dvou předmětů oboru Mechanika, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Návrh, testování a implementace řídicích algoritmů s využitím neline-árních modelů mechatronických soustav, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  FR-TI3/017, Výzkum snímačů velmi nízkých tlaků a tlaku vakua s digitálním rozhraním pro konfiguraci a diagnostiku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Platforma pro výuku simulačního modelování a řízení elektrohydraulických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Využití nelineárního dynamického modelu pro pokročilé řízení mechatronických soustav, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  GP101/05/P081, Výzkum netradičních metod chlazení elektrických strojů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  Návrh měřícího zařízení pro stanovení přestupu tepla z rotoru elektrického stroje do vzduchové mezery, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  FD-K/044, Vývoj univerzálního závěru balistických měřidel dle norem NATO a C.I.P., zahájení: 01.09.2001, ukončení: 31.08.2003
  Detail