Detail projektu

NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME

Období řešení: 01.02.2019 — 30.04.2022

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- plně financující (2019-02-18 - 2022-04-30)

O projektu

Jde o dílčí projekt v rámci projektu TN01000071 - Národní centrum kompetence mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC). Dílčí projekt obsahuje řešení vybraných dílčích cílů výzkumného programu 1 (Pokročilé materiály), 2 (Aditivní technologie) a 3 (Mechatronika, chytré technologie a virtuální dvojčata). Konkrétně se jedná o následující dílčí cíle: 1.1 Materiály pro aditivní inženýrství; 1.2 Studená kinetická depozice (cold spray); 1.3 Využití elektronového paprsku při výrobě a úpravě komponent; 2.1 Strukturované komponenty pro elektromagnetické aplikace; 2.2 Multimateriály; 2.6 Komponenty pro hydraulické obvody, 3.1. Konstrukce výrobních strojů a výrobní procesy; 3.4 Tribologické uzly a systémy; 3.5 Cyber-Physical Systems (CPS) a 3.6 Virtuální dvojče (výrobního stroje a výrobní procesy). Nosnou myšlenkou dílčího projektu je mechatronický přístup, který je založen na multidisciplinárním zapojení jednotlivých pracovišť a vývojových úkolů. Mechatronický přístup vývoje moderních strojů je aplikován na jednotlivé vývojové úkoly v oblasti pokročilých materiálů, aditivních technologií a mechatroniky. Dlouhodobým cílem pracoviště NCK MESTEC je vývoj chytrých strojů, zařízení a technologických procesů, které lze funkčností i digitalizací integrovat do technických celků dle trendu Průmyslu 4.0. Hlavním cílem je vyvíjet technické produkty na základě virtuálního prototypování, integraci s chytrých zařízeními (např. chytrá ložiska) a také využití moderních materiálů a výrobních technologií, včetně aditivní výroby jednotlivých prvků.Snahou je zapojení cyber-fyzikálních systémů do produktu a vyhodnocení celkové chování pomocí technologií virtuálních dvojčat. Z tohoto pohledu je logickou cestou spojit v jednom dílčím projektu výzkumné týmy operujících v oblastech materiálů pro aditivní technologie (včetně technologií studené kinetické depozice a elektronového paprsku), aditivních technologií (strukturovaných či multimateriálových), mechatronického vývoje, CPS, virtuálních dvojčat a také řešení jako jsou chytrá ložiska.

Klíčová slova
NCK; Národní centrum kompetence; MESTEC; Strojírenství; Pokročilé materiály; Aditivní technologie; Mechatronika; Chytré technologie; Virtuální dvojčata

Označení

TN01000071/02

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Adámek Roman, Ing. - spoluřešitel
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bražina Jakub, Ing. - spoluřešitel
Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Foltýn Jan, Ing. - spoluřešitel
Foret Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Formánek Martin, Ing. - spoluřešitel
Frýza Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fuis Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Grepl Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hadaš Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Havlík Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - spoluřešitel
Houfek Lubomír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrabec Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Huzlík Rostislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chalupa Jan, Ing. - spoluřešitel
Jan Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janda Marcel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jankových Róbert, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Jeniš Filip, Ing. - spoluřešitel
Kočiš Petr, Ing. - spoluřešitel
Kouřil Jan, Bc. - spoluřešitel
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kovář Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krejčí Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kroupa Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kšica Filip, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kubík Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lošák Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Machů Zdeněk, Ing. - spoluřešitel
Marada Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marcián Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA - spoluřešitel
Marek Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Moncman Marek, Ing., DiS. - spoluřešitel
Musil Filip, Ing. - spoluřešitel
Najman Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Návrat Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Paloušek David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pantělejev Libor, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pavlík Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Petruška Jindřich, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Poliščuk Petr, Ing. - spoluřešitel
Poliščuk Radek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Polnický Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Pruša Radomír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rajchl Matej, Ing. - spoluřešitel
Ranuša Matúš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubeš Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Řehořek Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sláma Stanislav - spoluřešitel
Slavíček Jakub, Ing. - spoluřešitel
Spáčil Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Stara Vlastimil - spoluřešitel
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Svoboda Martin, Ing. - spoluřešitel
Svoboda Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Szabari Šimon, Ing. - spoluřešitel
Šebek František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šreibr Vít, Ing. - spoluřešitel
Štěpánek Roman, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tůma Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vaverka Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Věchet Stanislav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vosynek Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vrbka Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zuth Daniel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

NETME Centre
- příjemce (05.02.2019 - 30.04.2022)
NCK Mestec - CVVOZE
- spolupříjemce (01.02.2019 - 31.12.2020)
NCK MESTEC - sekce konstruování
- spolupříjemce (01.02.2019 - 31.12.2020)
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
- spolupříjemce (01.02.2019 - 31.12.2020)
NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
- spolupříjemce (01.02.2019 - 31.12.2020)
NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
- spolupříjemce (01.02.2019 - 31.12.2020)

Odkaz