doc. Ing.

Radek Vlach

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OM – docent

+420 54114 2860
vlach.r@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2011 -  FSI VUT v Brně, habilitace 11/2011 v oboru Aplikovaná mechanika
 • 1998-2002 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, Česká republika
 • Titul Ph.D. v oboru aplikovaná mechanika
 • 1993-1998 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, Česká republika
 • Titul inženýr v oboru aplikovaná mechanika
 • 1989-1993 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Česká republika

Přehled zaměstnání

 • 2003 až současnost Akademie věd ČR, Ústav termomechaniky, Česká republika
 • Výzkumný pracovník
 • 2001 až 2003 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, Česká republika
 • Tecnický pracovník
 • 2004 až součastnost Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Česká republika
 • Odborný asistent

Pedagogická činnost

 • Zahájení pedagogické činnosti během doktorského studia od r. 1998, postupně pověřen vedením cvičení všech základních předmětů mechaniky těles
 • Přednášky v kurzech Pružnost a pevnost
 • Zpracování oponentských posudků diplomových prací
 • Vedení diplomových a bakalářských prací
 •  Garantované předměty:
 • o   Tepelné procesy v mechatronických soustavách
 • o   Počítačové metody v silnoproudé elektrotechnice

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výpočtové modelování problémů mecatroniky pomocí MKP, především s důrazem na komplexní posouzení chování mechatroníckých systémů. V posledních letech zaměření na posouzení vlivu tepelných procesů v elektrických strojích a zařízeních.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2005.09 – Rusko vědecko-výzkumná stáž v Izevsk State Technical University, Izhevsk
 • 2002.11 – Polsko vědecko-výzkumná stáž v Faculty of Mechatronics, Warsaw
 • 2001.06 – Anglie,UK vědecko-výzkumná stáž v Department of Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, University of Nottingham,UK

 • 2000.11 –  Polsko      vědecko-výzkumná stáž v Department of Electrical Machines and Devices, Faculty of Electrical Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice

 • 1999.11 –  Polsko      vědecko-výzkumná stáž v Department of Electrical Machines and Devices, Faculty of Electrical Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

7

Citace ostatní (bez autocitací)

5