Detail projektu

Výzkum a vývoj moderních metod pro simulace, modelování a strojové učení v mechatronice

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Moderní mechatronické přístupy k návrhu technických zařízení zahrnují mimo jiné procesy modelování, identifikace a rychlého prototypování řídicích systémů. V posledních letech se nebývale rozvíjí oblast strojového učení a umělé inteligence. Tento projekt navazuje na předcházející tři projekty specifického výzkumu a bude se konkrétně zabývat níže uvedenými tématy spjatými s tématy disertačních prací jednotlivých doktorandů řešitelského týmu.

Označení

FSI-S-20-6407

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Grepl Robert, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Adámek Roman, Ing. - spoluřešitel
Appel Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bastl Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Brablc Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dobossy Barnabás, Ing. - spoluřešitel
Formánek Martin, Ing. - spoluřešitel
Hadaš Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janák Luděk, Ing. - spoluřešitel
Králík Jan, Ing. - spoluřešitel
Krejsa Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kšica Filip, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Machů Zdeněk, Ing. - spoluřešitel
Musil Filip, Ing. - spoluřešitel
Najman Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rajchl Matej, Ing. - spoluřešitel
Rubeš Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Spáčil Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Venglář Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Výsledky

KRÁLÍK, J.; VENGLÁŘ, V. Low data loss point cloud to multi-line conversion and union. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). 1st edition. 2020. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-5600-2.
Detail

ADÁMEK, R.; BRABLC, M.; VÁVRA, P.; DOBOSSY, B.; FORMÁNEK, M.; RADIL, F. Analytical Models for Pose Estimate Variance of Planar Fiducial Markers for Mobile Robot Localisation. SENSORS, 2023, vol. 23, no. 12, ISSN: 1424-8220.
Detail

VENGLÁŘ, V.; KRÁLÍK, J.; CHIN H.-L.; CHEN, K.-S. Mesh Wi-Fi Infrastructure for Multi-agent Robotic System. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1st edition. Prague, Czech Republic: IEEE, 2020. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-5600-2.
Detail

STODOLA, M.; RAJCHL, M.; BRABLC, M.; FROLÍK, S.; KŘIVÁNEK, V. Maxwell Points of Dynamical Control Systems Based on Vertical Rolling Disc-Numerical Solutions. Robotics, 2021, vol. 10, no. 3, p. 1-19. ISSN: 2218-6581.
Detail

MATĚJÁSKO, M.; BRABLC, M.; APPEL, M.; GREPL, R. Contactless Fault Detection of a DC Motor Direction of Rotation Using Its Stray Magnetic Field. Machines, 2021, vol. 9, no. 11, p. 1-13. ISSN: 2075-1702.
Detail

ADÁMEK, R.; RAJCHL, M.; KŘIVÁNEK, V.; GREPL, R. A Design of a Global Path Planner for Nonholonomic Vehicle Based on Dynamic Simulations. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Lecture Notes in Computer Science. 1. Virtual, Online: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2022. p. 127-144. ISBN: 978-3-030-98260-7. ISSN: 1611-3349.
Detail

RADIL, F.; ADÁMEK, R.; DOBOSSY, B.; KREJČÍ, P. Robotic Snap-fit Assembly with Success Identification Based on Force Feedback. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Lecture Notes in Computer Science. 1. Virtual, Online: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2022. p. 145-157. ISBN: 978-3-030-98260-7. ISSN: 1611-3349.
Detail

DOBOSSY, B.; FORMÁNEK, M.; ŠTASTNÝ, P.; SPÁČIL, T. Fault Detection and Identification on Pneumatic Production Machine. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Lecture Notes in Computer Science. 1. Virtual, Online: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2022. p. 39-60. ISBN: 978-3-030-98260-7. ISSN: 1611-3349.
Detail

BRABLC, M.; ŽEGKLITZ, J.; GREPL, R.; BABUŠKA, R. Control of Magnetic Manipulator Using Reinforcement Learning Based on Incrementally Adapted Local Linear Models. COMPLEXITY, 2021, vol. 2021, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1076-2787.
Detail

HADAŠ, Z., ZELENIKA, S., PAKRASHI, V. Sensors Special Issue: "Vibration Energy Harvesting for Wireless Sensors". BASEL: MDPI, 2022.
Detail

ŠNAJDER, J.; BEDNAŘÍK, J. Czech Sign Language Single Hand Alphabet Classification with MediaPipe. ENGINEERING MECHANICS 2022. Engineering Mechanics .... Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2022. p. 381-384. ISBN: ISBN 978-80-86246-51. ISSN: 1805-8256.
Detail

SOSNA, P.; HADAŠ, Z. Verification of kinetic piezoelectric energy harvesting model with periodic and chaotic responses. In Proceedings of the 2022 20th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). Pilsen: IEEE, 2022. ISBN: 978-1-6654-1040-3.
Detail

ADÁMEK, R.; BUGEJA, M.; FABRI, S.; GREPL, R. Enhancing the Obstacle Avoidance Capabilities of a Smart Wheelchair. In Proceedings of the 2022 20th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). Plzeň: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022. ISBN: 978-1-6654-1040-3.
Detail

DOBOSSY, B.; ADÁMEK, R.; RADIL, F.; BRABLC, M. Time-Frequency Analysis of Accelerometery Data for Detection and Identification of Faults on a Pneumatic Production Machine. In Proceedings of the 2022 20th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). Plzeň: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022. ISBN: 978-1-6654-1040-3.
Detail

ŠNAJDER, J.; KREJSA, J. Classification of Czech Sign Language Alphabet Diacritics via LSTM. In 2022 20th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). 1st. Pilsen: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. p. 178-182. ISBN: 978-1-6654-1039-7.
Detail

FROLÍK, S.; RAJCHL, M.; STODOLA, M. Numerical Experiment on Optimal Control for the Dubins Car Model. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2021. p. 111-122. ISBN: 978-3-030-70739-2. ISSN: 1611-3349.
Detail

ŠNAJDER, J.; KREJSA, J. MediaPipe and Its Suitability for Sign Language Recognition. ENGINEERING MECHANICS 2023. Engineering Mechanics .... First edition. Prague: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2023. p. 251-254. ISBN: ISBN 978-80-87012-84. ISSN: 1805-8256.
Detail

KRÁLÍK, J.; VENGLÁŘ, V. PROBABILITY LINEAR METHOD POINT CLOUD APPROXIMATION. In ENGINEERING MECHANICS 2020 26th INTERNATIONAL CONFERENCE. 1st edition, 2020. 2020. p. 306-309. ISBN: 978-80-214-5896-3.
Detail