Detail projektu

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC)

Období řešení: 01.01.2019 — 30.04.2022

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- plně financující (2019-02-18 - 2022-04-30)

O projektu

Předmětem projektu je ustanovení Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství. Konsorcium NCK bude tvořit 6 pracovišť z řad výzkumných organizací (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce) a 19 firemních/podnikových pracovišť. Předmětem projektu bude realizace kolaborativního (kooperativního) výzkumu pracovišť smluvních stran dle vymezené výzkumné agendy v oblasti mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství. Strategická výzkumná agenda NCK také předpokládá rozvoj různých forem kooperace vedle samotné výzkumné účinné spolupráce skrze dílčí projekty v rámci kooperativního/kolaborativního výzkumu.

Klíčová slova
NCK; Národní centrum kompetence; MESTEC; Strojírenství; Pokročilé materiály; Aditivní technologie; Mechatronika; Chytré technologie; Virtuální dvojčata

Označení

TN01000071

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Foret Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Fuis Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Grepl Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hadaš Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Haluza Miloslav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - spoluřešitel
Houfek Lubomír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Huzlík Rostislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jan Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janda Marcel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jankových Róbert, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Klapka Milan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kovář Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Maca Karel, prof. RNDr., Dr. - spoluřešitel
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA, FEng. - spoluřešitel
Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Návrat Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Paloušek David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pantělejev Libor, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pavlík Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Petruška Jindřich, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Procházka Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rudolf Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Řehořek Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Svoboda Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Štefan David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tůma Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Válka Libor, Ing., CSc. - spoluřešitel
Věchet Stanislav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vetiška Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vrbka Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zuth Daniel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

NETME Centre
- příjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Ústav konstruování
- odpovědné pracoviště (15.05.2018 - 15.05.2018)
Baumüller Brno s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Blumenbecker Prag s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2020)
Bosch Rexroth, spol. s r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
CVVOZE
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
České vysoké učení technické v Praze
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
DAIDO METAL CZECH s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
EMP s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
EXMONT-Energo a.s.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Koma Industry s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
METALKOV, spol. s r. o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Modulartest s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
PBS Turbo s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
ProSpon, spol. s r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Robert Bosch, spol. s r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Shape Steel a.s.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Slovácké strojírny, akciová společnost
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Třinecké železárny, a.s.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Unipetrol RPA, s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Ústav fyziky materiálů AV ČR
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)
Žďárské strojírny a.s.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 30.04.2022)

Výsledky

BIJALWAN, V.; PRAJZLER, V.; ERHART, J.; VELAZQUEZ, J.; GALUSEK, D.; MACA, K. Rapid pressureless sintering of barium titanate-based piezoceramics and their electromechanical harvesting performance. JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 2022, vol. 105, no. 11, p. 6886-6897. ISSN: 1551-2916.
Detail

BIJALWAN, V.; PRAJZLER, V.; ERHART, J.; TAN, H.; ROUPCOVÁ, P.; SOBOLA, D.; TOFEL, P.; MACA, K. Rapid pressure-less and spark plasma sintering of (Ba0.85Ca0.15Zr0.1T0.9)O3 lead-free piezoelectric ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 2021, vol. 41, no. 4, p. 2514-2523. ISSN: 0955-2219.
Detail

MICHALEC, M.; POLNICKÝ, V.; FOLTÝN, J.; SVOBODA, P.; ŠPERKA, P.; HURNÍK, J. The prediction of large-scale hydrostatic bearing pad misalignment error and its compensation using compliant support. PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETIES FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY, 2022, vol. 75, no. May 2022, p. 67-79. ISSN: 0141-6359.
Detail

BIJALWAN, V.; ERHART, J.; SPOTZ, Z.; SOBOLA, D.; PRAJZLER, V.; TOFEL, P.; MACA, K. Composition driven (Ba,Ca)(Zr,Ti)O(3)lead-free ceramics with large quality factor and energy harvesting characteristics. Journal of the American Ceramic Society, 2021, vol. 104, no. 2, p. 1088-1101. ISSN: 0002-7820.
Detail

BÁRTA, J.; KNEBL, L.; VÍTEK, O.; BRAMERDORFER, G.; SILBER, S. Optimization of Line-Start Synchronous Reluctance Machine Amended From an Induction Machine. In USB Proceedings2020 International Conference onElectrical Machines (ICEM). New York: IEEE, 2020. p. 272-277. ISBN: 978-1-7281-9945-0.
Detail

BIJALWAN, V.; TOFEL, P.; SPOTZ, Z.; ČÁSTKOVÁ, K.; SOBOLA, D.; ERHART, J.; MACA, K. Processing of 0.55(Ba0.9Ca0.1)TiO3-0.45Ba(Sn0.2Ti0.8)O-3 lead-free ceramics with high piezoelectricity. Journal of the American Ceramic Society, 2020, vol. 103, no. 8, p. 4611-4624. ISSN: 0002-7820.
Detail

KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. High Accurate Robotic Machining based on Absolute Part Measuring and On-Line Path Compensation. In 19th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE): PROCEEDINGS. 2019. p. 143-148. ISBN: 978-1-7281-0389-1.
Detail

JAN, V.; HAVLÍK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Svařenec dílů z automatových ocelí. 35887, užitný vzor. (2022)
Detail

OMASTA, M.; LOVEČEK, L.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika DAIDO METAL CZECH s.r.o., Švédské valy 1309/6, 627 00 Brno, Slatina, Česká republika: Dělené radiální kluzné ložisko. 36063, užitný vzor. (2022)
Detail

SVOBODA, P.; POLNICKÝ, V.; MICHALEC, M.; ROBENEK, D.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 60200 Brno, Veveří, Česká republika, IČ: 216305 (40 %) Bosch Rexroth, spol. s r.o., Těžební 1238/2, 62700 Brno, Černovice, Česká republika (60 %): Zařízení k testování provozních stavů segmentových axiálních hydrostatických ložisek. 35880, užitný vzor. (2022)
Detail

VÍTEK, O.; CIPÍN, R.; NOVOTNÁ, V.; TEPLÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika EXMONT-Energo a.s., Bohunická 652/1, 619 00 Brno, Horní Heršpice, Česká republika Rozdělení práv k výsledku se řídí smlouvou o využití výsledků č. 25693/2020/00 uzavřenou mezi VUT v Brně a EXMONT-Energo a.s. dne 11.12.2020.: Rotor synchronního stroje s permanentními magnety. 34394, užitný vzor. (2020)
Detail

HADAŠ, Z.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Auxetická struktura s elektromechanickou přeměnou. 308206, patent. (2020)
Detail

PALOUŠEK, D.; STRECKER, Z.; HUZLÍK, R.; Vysoké učení technické v Brně: Rotor se strukturovanou geometrií pro zlepšení parametrů elektrických točivých strojů. 35254, užitný vzor. (2021)
Detail

HADAŠ, Z.; KŠICA, F.; RUBEŠ, O.; Vysoké učení technické v Brně: Snímací vrstva pro strojní součásti. 33551, užitný vzor. (2019)
Detail

HOLUB, M.; ANDRŠ, O.; KATOLICKÝ, J.; KOČIŠ, P.; MAREK, J.; BRYCHTA, Z.; Vysoké učení technické v Brně Slovácké strojírny, a.s.: Pokročilý diagnostický systém s integrovanou databází. 34113, užitný vzor. (2020)
Detail

OMASTA, M.; POLNICKÝ, V.; ŠPERKA, P.; LOVEČEK, L.: Optický modul DMC; Optický modul pro hodnocení stavu kluzného ložiska. DAIDO METAL CZECH s.r.o., Testovací místnost 1.53, Švédské valy 1309, 627 00 Brno-Černovice. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/421. (funkční vzorek)
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; AL-QUBATI, A.; SKUHRAVÝ, P.: TN01000071/04-V5; Analytický software pro hodnocení technického stavu tlumení motocyklu. místnost: A2/404 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/422/. (software)
Detail

BÁRTA, J.; KNEBL, L.; VÍTEK, O.; BUREŠ, P.; STRATIL, J.; ŠOLTÉS, L.: LSSRM-3kW-1500rpm; Funkční vzorek synchronního reluktančního stroje o výkonu 3 kW spouštěného ze sítě. ÚVEE FEKT, VUT Technická 12, SB 3.42. (funkční vzorek)
Detail

HUZLÍK, R.; PALOUŠEK, D.; STRECKER, Z.; ŠREIBR, V.; KURFŰRST, J.: TN01000071/02-V6; Synchronní motor s vnořenými magnety. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno. (funkční vzorek)
Detail

KNEBL, L.; VÍTEK, O.; BÁRTA, J.; BUREŠ, P.; STRATIL, J.; ŠOLTÉS, L.: LSSRM-2,2kW-1500rpm; Funkční vzorek synchronního reluktančního stroje o výkonu 2,2 kW spouštěného ze sítě. ÚVEE FEKT, VUT Technická 12, SB 3.42. (funkční vzorek)
Detail

BÁRTA, J.; KNEBL, L.; VÍTEK, O.; BUREŠ, P.; STRATIL, J.; ŠOLTÉS, L.: LSSRM-1,5kW-1500rpm; Funkční vzorek synchronního reluktančního stroje o výkonu 1,5 kW spouštěného ze sítě. ÚVEE FEKT, VUT Technická 12, SB 3.42. (funkční vzorek)
Detail

VLACH, R.; MUSIL, F.: TN01000071/02-V18; Virtuální dvojče servopohonu. VUT v Brně, FSI, ÚMTMB Technická 2, A2/608. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/projekty/TN01000071_02-V18_popis.pdf. (funkční vzorek)
Detail

BRABLC, M.; MLYNÁŘ, V.; GREPL, R.; MELICHAR, R.; POSPÍCHAL, P.: Automatický lineární měřící systém ŽĎAS - L; Měřící systém lisů na úpravu železničních soukolí. Výsledek je umístěn v areálu firmy ŽĎAS a.s. ve Žďáru nad Sázavou, v hlavním skladu H32.. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/projekty/TN01000071_02-V9_popis.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PANTĚLEJEV, L.; ŘEHOŘEK, L.; DOUBRAVA, M.; KLÍMA, J.; PIVOŇKA, J.: Segment lopatky; Aplikace studené kinetické depozice při opravách turbínových kol. Ústav materiálových věd a inženýrství. (funkční vzorek)
Detail

PANTĚLEJEV, L.; ŘEHOŘEK, L.; DOUBRAVA, M.; KLÍMA, J.; HORKÝ, T.: Kolo kompresoru I; Rotor kompresoru s odolnějším povrchem. Ústav materiálových věd a inženýrství. (funkční vzorek)
Detail

NÁVRAT, T.; PETRUŠKA, J.; BURIAN, P.; VYPLAŠIL, J.: 167488; SW Optimalizace procesu rovnání. FSI VUT Brno Žďas, a.s.. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/projekty/TN01000071-02-V10_______popis.pdf. (software)
Detail

FORET, R.; JAN, V.; ZAPLETAL, J.: TN01000071/02-V3; Tlustostěnný výkovek bez centrálních vad. ŽĎAS- kovárna. (funkční vzorek)
Detail

ŘEHOŘEK, L.; DLOUHÝ, I.; JAN, V.: TN01000071/02-V2; Segment materiálu s depozitem naneseným metodou studené kinetické depozice odolný vůči kontaktní únavě. UMVI- FSI, laboratoř CS. (funkční vzorek)
Detail

VÍTEK, O.; CIPÍN, R.; TEPLÝ, J.: PMSM designer; Software pro návrh synchronních strojů s permanentními magnety. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Technická 3082/12, 616 00 Brno. URL: https://www.uvee.fekt.vut.cz/. (software)
Detail

VAVERKA, O.; KOUTNÝ, D.; FICHTA, M.: HEX_BR_01; 3D tištěný výměník tepla typu olej/voda pro chlazení hydraulického oleje. Laboratoř D5/464, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: https://intranet.ustavkonstruovani.cz/project-documentations/edit/444. (funkční vzorek)
Detail

BÁRTA, J.; VÍTEK, O.; STRATIL, J.; ŠOLTÉS, L.: LSPMSM-1.1 kW - 3000 rpm; Prototyp dvoupólového synchronního reluktančního stroje spouštěného ze sítě. EMP s.r.o.. (prototyp)
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; AL-QUBATI, A.: TN01000071/4-V7; Stabilizátor motocyklu pro tester motocyklových tlumičů. Budova D5 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/446. (funkční vzorek)
Detail

PANTĚLEJEV, L.; ŘEHOŘEK, L.; DOUBRAVA, M.; KLÍMA, J.; HORKÝ, T.: Kolo kompresoru II; Oběžné kolo kompresoru s odolnějším povrchem II. Ústav materiálových věd a inženýrství. (funkční vzorek)
Detail

MAREK, J.; KOVÁŘ, J.; KROUPA, J.: BUD 100 digital shadow; Digitální stín stroje BUD 100. TOS Čelakovice. (funkční vzorek)
Detail

HUZLÍK, R.; VLACH, R.; KURFŰRST, J.: Identifikaci parametrů virtuálního dvojčete servopohonů; Využití umělé inteligence pro identifikaci parametrů virtuálního dvojčete servopohonů. Baumüller Brno, s.r.o.. (ověřená technologie)
Detail

ŠTEFAN, D.; HALUZA, M.; HUDEC, M.; RUDOLF, P.; STRATIL, J.; KALVODA, B.: VP v2; Prototyp čerpadla s vysokou průchodností. EMP s.r.o. Slavkov. (prototyp)
Detail

JAN, V.; FORET, R.: Výkovek válce; Tepelně a mechanicky zpracovaný výkovek se zacelenými UZ indikacemi vnitřních vad a kontrolovanou distribucí mikronečistot. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně (Ústav materiálových věd a inženýrství). (funkční vzorek)
Detail

HOUFEK, L.; FUIS, V.: Virtuální dvojče uložení strojního celku na pohybovém šroubu; Virtuální dvojče uložení strojního celku na pohybovém šroubu. Slovácké strojírny, a. s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/projekty/TN01000071_02-V15_popis.pdf. (funkční vzorek)
Detail

VETIŠKA, J.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.; BRAŽINA, J.; ŽDÁNSKÝ, L.; JURAČKA, M.: TN01000071/9-V4; Experimentální robotické pracoviště pro broušení/odjehlování. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69, Brno Laoboratoř ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky - Budova C1/118. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/vavvysledky/166325. (funkční vzorek)
Detail

VETIŠKA, J.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.; BRAŽINA, J.; ŽDÁNSKÝ, L.; JURAČKA, M.: TN01000071/9-V3; Experimentální robotické pracoviště pro obrábění s externími nástroji. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69, Brno Laoboratoř ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky - Budova C1/118. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/vavvysledky/168323. (funkční vzorek)
Detail

POLNICKÝ, V.; MICHALEC, M.; SVOBODA, P.; ROBENEK, D.: Stend ložiska; Stend hydrostatického uložení rozměrných konstrukcí v oblasti speciálních zařízení. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/419. (funkční vzorek)
Detail

HOLUB, M.; MARADA, T.; HUZLÍK, R.; KOČIŠ, P.; ZUTH, D.; BRAŽINA, J.; MAREK, J.; BRYCHTA, Z.: TN01000071/02-V17; Databázová senzorická jednotka. Vysoké učení technické v Brně Fakultu strojního inženýrství Technická 2896/2 61669 Brno C1/118, MCV 754. (funkční vzorek)
Detail

ANDRŠ, O.; HOLUB, M.; KOVÁŘ, J.; KROUPA, J.; ZUTH, D.; MAREK, J.; BRYCHTA, Z.: TN01000071/02-V13; Multisenzorická platforma pro chytré stroje. Vysoké učení technické v Brně Fakultu strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno C1/118, MCV 754. (funkční vzorek)
Detail

VÍTEK, O.; CIPÍN, R.; TEPLÝ, J.: 03-V4; Funkční vzorek synchronního stroje s permanentními magnety pro nízké/střední otáčky o výkonu do 1 MW. EXMONT-Energo a.s., Brno, Horní Heršpice, CZ. (funkční vzorek)
Detail

VAVERKA, O.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; FICHTA, M.: Potrubí chladiče NCK I; Připojovací potrubí chladiče. FSI VUT v Brně Ústav konstruování Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/414/. (funkční vzorek)
Detail

PALOUŠEK, D.; ČERVINEK, O.: Absorber NCK I; Deformační ochranný prvek. FSI VUT v Brně Ústav konstruování Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/413. (funkční vzorek)
Detail

HOUFEK, L.; KREJČÍ, P.: Management vibrací stroje; Management vibrací stroje. Slovácké strojírny, a. s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/projekty/TN01000071-02-V14_popis.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PALOUŠEK, D.; SCHÄFFER, M.: EM-306L-17-4PH; Bimetalický komponent vířivé brzdy. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno, D5/463. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/project-documentations/edit/403. (funkční vzorek)
Detail

VRÁNA, R.; JAROŠ, J.; PALOUŠEK, D.: SLM CSC 1.0; SLM Contour Strategy Checker 1.0. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, budova Netme D5. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/401/. (software)
Detail

HUZLÍK, R.; PALOUŠEK, D.; STRECKER, Z.; ŠREIBR, V.: TN01000071/02-V5; Synchronní motor s magnety na povrchu. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno. (funkční vzorek)
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; VETIŠKA, J.; BRAŽINA, J.; SINGULE, V.; ŽDÁNSKÝ, L.; JURAČKA, M.: TN01000071/09-V2; EXPERIMENTÁLNÍ ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ PRO OBRÁBĚNÍ S VYUŽITÍM OBROBKOVÉ SONDY. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69, Brno Laoboratoř ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky - Budova C1/118. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/vavvysledky/160721. (funkční vzorek)
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; SKUHRAVÝ, P.: TN01000071/04-V4; Tester technického stavu tlumení závěsu motocyklu. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/394. (funkční vzorek)
Detail

VETIŠKA, J.; BRAŽINA, J.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V.; ŽDÁNSKÝ, L.; JURAČKA, M.: TN01000071/09-V1; EXPERIMENTÁLNÍ ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ S VALIDOVANÝM VIRTUÁLNÍM MODELEM. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69, Brno Laoboratoř ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky - Budova C1/118. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/vavvysledky/160719. (funkční vzorek)
Detail

Odkaz