Detail projektu

Aplikace moderních metod modelování, identifikace a rychlého prototypování řídicích systémů na výzkum a vývoj mechatronických zařízení

Období řešení: 01.03.2017 — 29.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Moderní mechatronické přístupy k návrhu technických zařízení zahrnují mimo jiné procesy modelování, identifikace a rychlého prototypování řídicích systémů. V rámci metodiky Model Based Design je možné významně zkrátit vývojový cyklus a tím dosáhnout také ekonomických úspor. Tento projekt navazuje na předcházející dva projekty specifického výzkumu a bude se konkrétně zabývat níže uvedenými tématy spjatými s tématy disertačních prací jednotlivých doktorandů řešitelského týmu.

Označení

FSI-S-17-4334

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Grepl Robert, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Appel Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bastl Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Brablc Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hadaš Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chalupa Jan, Ing. - spoluřešitel
Janák Luděk, Ing. - spoluřešitel
Krejsa Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kšica Filip, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kumpán Pavel, Ing. - spoluřešitel
Matějásko Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Najman Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubeš Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smilek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sova Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Spáčil Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Výsledky

Łuczak, S., Grepl,R. , Bodnicki, M. Selection of MEMS Accelerometers for Tilt Measurements. Journal of Sensors, 2017, vol. 2017, no. 9796146, p. 1-13. ISSN: 1687-7268.
Detail

CARANDELL, M., TICHY, J., SMILEK, J., TOMA, D.M., GASULLA, M., DEL RÍO, J., HADAŠ, Z. Electromagnetic rolling mass wave energy harvester for oceanic drifter applications. European Physical Journal-Special Topics, 2022, no. 1, p. 1475-1484. ISSN: 1951-6355.
Detail

KUMPÁN, P. Separation of gravitational acceleration from the acceleration of human motion using quaternion based Unscented Kalman filter. In Mechatronics 2017. 2017. p. 503-510. ISBN: 978-3-319-65959-6.
Detail

MUSIL, F.; BRABLC, M. Modelling and Simulation of Vehicle Boot Door. In MECHATRONICS: International Conference Mechatronics. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2017. p. 402-409. ISBN: 978-3-319-65960-2. ISSN: 2194-5357.
Detail

RUBEŠ, O.; BRABLC, M.; HADAŠ, Z. Nonlinear vibration energy harvester: Design and oscillating stability analyses. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2019, no. 125, p. 170-184. ISSN: 0888-3270.
Detail

KŠICA, F.; HADAŠ, Z. Prediction of position-dependent stability lobes based on reduced virtual model. In 14th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery, VETOMAC 2018 Proceedings. MATEC Web of Conferences. Lisbon, Portugal: EDP Sciences, 2018. p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

SPÁČIL, T.; RAJCHL, M. Compensation of Linear Acceleration in Single-Mass MEMS Gyroscope. In PROCEEDINGS OF THE 2018 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS - MECHATRONIKA (ME). 2019. p. 338-343. ISBN: 978-80-214-5542-9.
Detail

RAJCHL, M.; BRABLC, M. Inverse Model Approximation Using Iterative Method and Neural Networks with Practical Application for Unstable Nonlinear System Control. In PROCEEDINGS OF THE 2018 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS - MECHATRONIKA (ME). 2019. p. 209-215. ISBN: 978-80-214-5542-9.
Detail

SOVA, V.; BRABLC, M.; GREPL, R. FPGA Implementation of Multiplierless Low-Pass FIR Differentiator. In PROCEEDINGS OF THE 2018 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS - MECHATRONIKA (ME). 2019. p. 382-386. ISBN: 978-80-214-5542-9.
Detail

KRÁLÍK, J.; VENGLÁŘ, V. Simple and low-cost analog tactile sensor for robot. In Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0. Springer Nature Switzerland AG 2020, 2019. p. 222-228. ISBN: 978-3-030-29992-7.
Detail

KRÁLÍK, J.; VENGLÁŘ, V. Step planning algorithm for n-legged walking robot with smooth direction control. In ENGINEERING MECHANICS 2019. First edition. 2019. p. 199-202. ISBN: 978-80-87012-71-0.
Detail

NAJMAN, J.; BRABLC, M.; RAJCHL, M.; BASTL, M.; SPÁČIL, T.; APPEL, M. Monte carlo based detection of parameter correlation in simulation models. In Advances in Intelligent Systems and Computing - Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0. Advances in Intelligent Systems and Computing. 1. Warsaw: Springer Verlag, 2019. p. 54-61. ISBN: 9783030299927. ISSN: 2194-5357.
Detail

BASTL, M.; NAJMAN, J.; SPÁČIL, T. Design of an antenna pedestal stabilization controller based on cascade topology. In Advances in Intelligent Systems and Computing - Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0. Advances in Intelligent Systems and Computing. 1. Warsaw: Springer Verlag, 2019. p. 469-475. ISBN: 9783030299927. ISSN: 2194-5357.
Detail

SPÁČIL, T.; RAJCHL, M.; BASTL, M.; NAJMAN, J.; APPEL, M. Design of deterministic model for compensation of acceleration sensitivity in MEMS gyroscope. In Advances in Intelligent Systems and Computing - Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0. Advances in Intelligent Systems and Computing. 1. Warsaw: Springer Verlag, 2019. p. 285-291. ISBN: 9783030299927. ISSN: 2194-5357.
Detail

VENGLÁŘ, V.; KRÁLÍK, J. A SENSORY NETWORK WITH BINARY TREE TOPOLOGY: PROTOTYPE AND EVALUATION. In ENGINEERING MECHANICS 2019 25th INTERNATIONAL CONFERENCE. 2019. p. 387-390. ISBN: 978-80-87012-71-0.
Detail

CELIK, M.; HANCIOGLU, O.; BOGOSYAN, S.; BASTL, M.; NAJMAN, J.; GREPL, R. Cascade Control of SATCOM on the Move (SOTM) Antennas with Jacobian Operator. In 2019 IEEE 7th International Conference on Control, Mechatronics and Automation ICCMA 2019. Delft,Nizozemsko: IEEE, 2020. p. 416-422. ISBN: 978-1-7281-3787-2.
Detail

JANÁK, L.; HADAŠ, Z. Feasibility Study of Micro Thermoelectric Power Supply for Aircraft Sensor Node. In 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5542-9.
Detail

HADAŠ, Z.; PINČEK, L. Electromagnetic rolling mass energy harvesting device for low frequency excitation. In Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer Verlag, 2019. p. 316-323. ISBN: 978-3-030-29992-7. ISSN: 2194-5357.
Detail

KUMPÁN, P. Segmentation of Human Motion Acceleration with Probabilistic Classifier. In ENGINEERING MECHANICS 2017. 2017. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 566-569. ISBN: 978-80-214-5497-2.
Detail