Detail projektu

Výzkum a vývoj nových metod a přístupů v oblasti modelování a řízení mechatronických systémů

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2026

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Moderní mechatronické přístupy k návrhu technických zařízení zahrnují mimo jiné procesy modelování, identifikace a rychlého prototypování řídicích systémů. V rámci metodiky Model Based Design je možné významně zkrátit vývojový cyklus a tím dosáhnout také ekonomických úspor. Tento projekt navazuje na předcházející tři projekty specifického výzkumu a bude se konkrétně zabývat níže uvedenými tématy spjatými s tématy disertačních prací jednotlivých doktorandů řešitelského týmu.

Označení

FSI-S-23-8334

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Grepl Robert, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Adámek Roman, Ing. - spoluřešitel
Appel Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bednařík Josef, Ing. - spoluřešitel
Diakov Jakub, Ing. - spoluřešitel
Dobossy Barnabás, Ing. - spoluřešitel
Formánek Martin, Ing. - spoluřešitel
Králík Jan, Ing. - spoluřešitel
Krejčí Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krejsa Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Podolinský Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Radil Filip, Ing. - spoluřešitel
Rajchl Matej, Ing. - spoluřešitel
Šnajder Jan, Ing. - spoluřešitel
Venglář Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- interní (01.01.2023 - 31.12.2025)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Výsledky

ADÁMEK, R.; BRABLC, M.; VÁVRA, P.; DOBOSSY, B.; FORMÁNEK, M.; RADIL, F. Analytical Models for Pose Estimate Variance of Planar Fiducial Markers for Mobile Robot Localisation. SENSORS, 2023, vol. 23, no. 12, ISSN: 1424-8220.
Detail