Mgr.

Radek Přikryl

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9313, +420 54114 9804
prikryl@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • PŘIKRYL, R.: A2 Kontroler; Automatizace řízení procesu PE-CVD v plazmochemickém reaktoru. FCH VUT, Purkyňova 464/118, Brno, lab. 0001. (funkční vzorek)
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; ŠEDIVÝ, Z.; TRAUTMANN, R.: Lázeň 02; Impregnační lázeň dentálního kompozitu. ADM a.s., U Vodárny 2 , 616 00 Brno. URL: http://www.fch.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.fch.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; SALYK, O.; ČECH, V.: ScratchTester; ScratchTester pro měření adheze vrstev k substrátu. FCH VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno, lab 4056. URL: http://www.fch.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.fch.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.: Odtah Dental 2009 ver.02; Systém odtahu a střihu prepregu dentálního kompozitu. ADM a.s. U Vodárny 2 Brno. URL: http://www.fch.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.fch.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; ŠTEFKA, K.: Redukce 01; Systém pro plazmochemickou redukci oxidů a chloridů. Laboratoř 0001 - plazmochemie FCH VUT v Brně Purkyňova 464/118 6012 Brno. URL: http://www.plasmaconservation.cz/soubory/2015/funkcni-vzor-02-system-pro-plazmochemickou-redukci-oxidu-a-chloridu.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.plasmaconservation.cz/soubory/2015/funkcni-vzor-02-system-pro-plazmochemickou-redukci-oxidu-a-chloridu.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; OBŠEL, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M.; ŠTEFKA, K.: OTR-02; Systém pro měření rychlosti permeace kyslíku membránou (OTR). Systém pro měření OTR, OTR-2, je umístěn v laboratoři 002 na FCH VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno. URL: http://www.plasmaconservation.cz/soubory/2015/funkcni-vzor-01-system-pro-mereni-rychlosti-permeace-kysliku-membranou.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.plasmaconservation.cz/soubory/2015/funkcni-vzor-01-system-pro-mereni-rychlosti-permeace-kysliku-membranou.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; TOCHÁČEK, J.; POHLUDKA, D.: HYDAL-F; Biodegradabilní folie na bázi polyhydroxybutyrátu. Výzkumný ústav ovocnářský, Holovousy - folie v reálných podmínkách FCH VUT - vzorky folie. (prototyp)
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; BÁLKOVÁ, R.; TOCHÁČEK, J.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J.: Hydal I; Plast pro injekční vstřikování na bázi poly-3-hydroxybutyrátu HYDAL-Powder. FCH VUT v Brně, Nafigate corporation. (funkční vzorek)
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; PALOUŠEK, D.; MENČÍK, P.; VESPALEC, A.; KRČMA, M.; ŠKAROUPKA, D.: Design obličeojvé polomasky pro výrobu termoformingem 01; Obličejová polomaska realizovaná pomocí termoformingu. FCH VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno 612 00. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/project-documentations/edit/399. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/project-documentations/edit/399, počet stažení: 0
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V.; MENČÍK, P.; POHLUDKA, D.; PACÁKOVÁ, Z.; BOLYÓ, J.: DELTA-01; Funkční zařízení na srážení. Nafigate Corporation a.s., Prosek, Praha. (poloprovoz)
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.: Kompozit 01 pro Poly3DBet; FW01010513-V1 - Polymerní kompozitní materiál s vlastnostmi vhodnými pro aditivní výrobu. FCH VUT lab 239. (funkční vzorek)
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; KONTÁROVÁ, S.; FIGALLA, S.; POSPÍŠILOVÁ, A.: 3D tisková struna KOMP 5-5; Technologie výroby polymerní směsi s majoritním obsahem poly-3-hydroxybutyrátu (PHB) pro výrobu 3D tiskových strun. FCHVUT v Brně. (ověřená technologie)
  Detail

 • PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V.; KONTÁROVÁ, S.; FIGALLA, S.; POSPÍŠILOVÁ, A.; MENČÍK, P.: Fialment KOMP 5-5; Prototyp tiskové struny na bázi PHB. FCH VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; VOJTOVÁ, L.: TO01000309-V14; 3D print head for low-temperature extrusion printing of pastes and hydrogels. Vysoké učení technické v Brně, CEITEC laboratoř B2.16 Purkyňova 656/123 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.