Mgr.

Radek Přikryl

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9313, +420 54114 9804
prikryl@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 15:00-16:00, E425 (4025) (Purkyňova 464/118, Brno 61200)

Konzultace k předmětům Praktikum z kompozitních materiálů, praktikum ze struktury a vlastností polymerů, Technické kreslení

Garantované předměty

BC_TEKTechnické kreslení
Česky, letní, FCH, ÚCHM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

MC_MPMMechanika a porušování materiálů
Laboratorní cvičení, Česky, letní, FCH, ÚCHM
BC_TEKTechnické kreslení
Cvičení, Česky, letní, FCH, ÚCHM
BC_UPMTÚvod do pokročilých materiálů a technologií
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024