Detail produktu

Automatizace řízení procesu PE-CVD v plazmochemickém reaktoru.

PŘIKRYL, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Systém řízení a automatizace procesu plazmové polymerace metodou PE-CVD. Sestává se z komponent pro řízení zvolených periferií a jejich implementace do uživatelského rozhraní řídícího programu.

Klíčová slova

Automatizace, řízení experimentu, plazma, PE-CVD

Datum vzniku

1. 9. 2008

Umístění

FCH VUT, Purkyňova 464/118, Brno, lab. 0001

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek