Detail produktu

Systém pro plazmochemickou redukci oxidů a chloridů

PŘIKRYL, R. KRČMA, F. SÁZAVSKÁ, V. FOJTÍKOVÁ, P. ŘÁDKOVÁ, L. ŠTEFKA, K.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení sloužící k laboratornímu odstranění koroze z kovových vzorků s poloautomatickým řízením provozu je instalováno v laboratoři plazmochemie na FCH VUT v Brně. Dokument popisuje vývojovou verzi vybudovanou v září 2014.

Klíčová slova

redukce, plazmochemie, plazma, koroze

Datum vzniku

30. 10. 2014

Umístění

Laboratoř 0001 - plazmochemie FCH VUT v Brně Purkyňova 464/118 6012 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www