Mgr.

Radek Přikryl

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9313, +420 54114 9804
prikryl@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  JAŠEK, V.; PŘIKRYL, R.; FIGALLA, S. Isosorbide dimethacrylate synthesis’ study: Production and application of a high Tg crosslinker. Berlín, Germany: Sciencefora, 2024.
  Detail

 • 2023

  KROBOT, Š.; MELČOVÁ, V.; MENČÍK, P.; KONTÁROVÁ, S.; RAMPICHOVÁ, M.; HEDVIČÁKOVÁ, V.; MOJŽIŠOVÁ, E.; BACO, A.; PŘIKRYL, R. Poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) and Polycaprolactone (PCL) Based Blends for Tissue Engineering and Bone Medical Applications Processed by FDM 3D Printing. Polymers, 2023, roč. 15, č. 10, s. 1-17. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JAŠEK, V.; FUČÍK, J.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S.; MRAVCOVÁ, L.; KROBOT, Š.; PŘIKRYL, R. Synthesis of Bio-Based Thermoset Mixture Composed of Methacrylated Rapeseed Oil and Methacrylated Methyl Lactate: One-Pot Synthesis Using Formed Methacrylic Acid as a Continual Reactant. Polymers, 2023, roč. 15, č. 8, s. 1-21. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MENČÍK, P.; HLINÁKOVÁ, K.; LYSÁKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; VOJTOVÁ, L. Možnosti a výzvy 3D tisku cementového bioinkoustu. Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023. s. 71-71. ISBN: 978-80-01-07212-7.
  Detail | WWW

  JAŠEK, V.; FUČÍK, J.; KRHUT, J.; MRAVCOVÁ, L.; FIGALLA, S.; PŘIKRYL, R. A Study of Isosorbide Synthesis from Sorbitol for Material Applications Using Isosorbide Dimethacrylate for Enhancement of Bio-Based Resins. Polymers, 2023, roč. 15, č. 17, s. 1-18. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MARÁČKOVÁ, L.; ZMEŠKAL, O.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; VACULA, J. Thermal properties of PLA with conductive admixtures for photo-electric applications, prepared by 3D printing. AIP Conference Proceedings, 2023, roč. 2020, č. 2305, s. 1-8. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  KROBOT, Š.; MELČOVÁ, V.; PŘIKRYL, R. The study of adhesion and proliferation of cells on 3D printed PHB/PLA surfaces – the influence of surface roughness and wetting characteristics. Sborník abstraktů ze studentské odborné konference "Chemie je život 2023". Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2023. s. 84-84. ISBN: 978-80-214-6204-5.
  Detail | WWW

  JAŠEK, V.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S.; FUČÍK, J.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R. Study of the Thermomechanical Properties of Photocured Resins Based on Curable Monomers from PLA and PHB for SLA 3D Printing. ACS APPLIED POLYMER MATERIALS, 2023, roč. 5, č. 12, s. 9909-9917. ISSN: 2637-6105.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KROBOT, Š.; MELČOVÁ, V.; PŘIKRYL, R. POLY(3-HYDROXYBUTYRATE) BASED MATERIALS FOR 3D PRINTING OF MEDICAL APPLICATIONS FOR TISSUE ENGINEERING. Czech Chemical Society Symposium Series. Czech Chemical Society Symposium, 2023. s. 91-91. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

  BRTNÍKOVÁ, J.; MICHLOVSKÁ, L.; HLINÁKOVÁ, K.; SCHOLZ, D.; ZETOCHA, M.; MENČÍK, P.; LYSÁKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; ŽÍDEK, J.; ÖRLYGSSON, G.; CHUEN HOW, N.; VOJTOVÁ, L. Vliv složení a nastavení parametrů 3D tisku vzorků určených pro kostní implantáty na jejich morfologii. XIV. mezinárodní konference Bioimplantologie 2023. Národní knihovna České republiky: 2023. s. 27-27. ISBN: 978-80-11-03134-3.
  Detail | WWW

 • 2022

  MENČÍK, P.; HLINÁKOVÁ, K.; LYSÁKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; VOJTOVÁ, L. Low-temperature extrusion 3D printing of polymeric gels and ceramic pastes for medical applications: The influence of main setting parameters. International Workshop on Bone and Soft tissues engineering: Structure, chemistry, biomechanics and biology. Iceland: 2022. s. 7-8.
  Detail

  POSPÍŠILOVÁ, A.; PŘIKRYL, R.; ADAMUS, G.; KOWALCZUK, M. Direct synthesis of oligo-[(R)-3-hydroalkanoates]. Center of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Sciences, Zabrze: 2022. s. 1 (1 s.).
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ZETOCHA, M.; HLINÁKOVÁ, K.; LYSÁKOVÁ, K.; ŽÍDEK, J.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; SEDLÁČEK, R.; VLTAVSKÝ, M.; SUCHÝ, T.; VIŠTEJNOVÁ, L. Vliv morfologie na mechanické a biologické vlastnosti 3D tištěných kostních implantátů. Biomateriály a jejich povrchy XV. 1. České vysoké učení technické v Praze, 2022. s. 11-12. ISBN: 978-80-01-07023-9.
  Detail | WWW

  MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; KROBOT, Š.; MELČOVÁ, V.; KONTÁROVÁ, S.; PLAVEC, R.; BOČKAJ, J.; HORVÁTH, V.; ALEXY, P. Evaluation of the Properties of PHB Composite Filled with Kaolin Particles for 3D Printing Applications Using the Design of Experiment. International Journal of Molecular Sciences, 2022, roč. 23, č. 22, ISSN: 1422-0067.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KONTÁROVÁ, S.; PŘIKRYL, R.; ŠKARPA, P.; KRIŠKA, T.; ANTOŠOVSKÝ, J.; GREGUŠKOVÁ, Z.; FIGALLA, S.; JAŠEK, V.; SEDLMAJER, M.; MENČÍK, P.; MIKOLAJOVÁ, M. Slow-Release Nitrogen Fertilizers with Biodegradable Poly(3-hydroxybutyrate) Coating: Their Effect on the Growth of Maize and the Dynamics of N Release in Soil. Polymers, 2022, roč. 14, č. 20, s. 1-20. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MARÁČKOVÁ, L.; ZMEŠKAL, O.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; LAPČÍKOVÁ, T. Simple method of thermal parameters determination. In Thermophysics 2021, 26th International Meeting of Thermophysics 2021. AIP Conference Proceeding, 2022. s. 020013-1 (020013-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4365-5.
  Detail | WWW

  JAŠEK, V.; FUČÍK, J.; IVANOVÁ, L.; VESELÝ, D.; FIGALLA, S.; MRAVCOVÁ, L.; SEDLÁČEK, P.; KRAJČOVIČ, J.; PŘIKRYL, R. High-Pressure Depolymerization of Poly(lactic acid) (PLA) and Poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) Using Bio-Based Solvents: A Way to Produce Alkyl Esters Which Can Be Modified to Polymerizable Monomers. Polymers, 2022, roč. 14, č. 23, s. 1-18. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VOJTOVÁ, L.; GREGUŠKOVÁ, Z.; OSTANINA, K.; KAMENÍKOVÁ, E.; MICHLOVSKÁ, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; LYSÁKOVÁ, K.; HLINÁKOVÁ, K.; VOBĚRKOVÁ, S.; VRŠANSKÁ, M.; ZEPPETZAUER, F.; BURZIC, I.; SCHÖFLINGER, M.; PŘIKRYL, R. Characterization of biopolymer matrices in the AT-CZ bilateral project Techbikom. Brno: VUT Brno, 2022. s. 5-6.
  Detail

  ZEPPETZAUER, F.; BURZIC, I.; SCHÖFLINGER, M.; PŘIKRYL, R.; BRTNÍKOVÁ, J.; VOBĚRKOVÁ, S.; VOJTOVÁ, L. Antioxidant activity and characterization of Picea abies bark extracts. 2022. s. 7-8.
  Detail

  KECÍKOVÁ, A.; GREGUŠKOVÁ, Z.; POSPÍŠILOVÁ, A.; VOJTOVÁ, L.; HEDVIČÁKOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; PŘIKRYL, R. Odstředivé zvlákňování PHA materiálů. Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny. České vysoké učení technické v Praze: 2022. s. 57-57. ISBN: 978-80-01-07052-9.
  Detail | WWW

  MENČÍK, P.; HLINÁKOVÁ, K.; LYSÁKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; VOJTOVÁ, L. 3D tisk keramických cementů pro aplikace v kostní regenerativní medicíně – klíčové parametry úspěšného tisku. Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny. České vysoké učení technické v Praze: 2022. s. 60-60. ISBN: 978-80-01-07052-9.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; HLINÁKOVÁ, K.; LYSÁKOVÁ, K.; ŽÍDEK, J.; MENČÍK, P.; RASZKOVÁ, A.; PŘIKRYL, R.; SEDLÁČEK, R.; VLTAVSKÝ, M.; SUCHÝ, T.; KLEIN, P.; KINDERMANN, M.; VIŠTEJNOVÁ, L. Projekt ProfiBone: 3D tisk a aplikace bioaktivního kostního cementu. Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny. České vysoké učení technické v Praze: 2022. s. 22-22. ISBN: 978-80-01-07052-9.
  Detail | WWW

  LYSÁKOVÁ, K.; PŘEČKOVÁ, B.; HLINÁKOVÁ, K.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; ÖRLYGSSON, G.; CHUEN HOW, N.; VOJTOVÁ, L. Bioactive proteins release monitoring from 3D printed bone scaffolds prepared by direct ink writing technology. eCM Meeting Abstracts, 2022. s. 28-28.
  Detail | WWW

  FOGAŠOVÁ, M.; FIGALLA, S.; DANIŠOVÁ, L.; MEDLENOVÁ, E.; HLAVÁČIKOVÁ, S.; VANOVČANOVÁ, Z.; OMANÍKOVÁ, L.; BACO, A.; HORVÁTH, V.; MIKOLAJOVÁ, M.; FERANC, J.; BOČKAJ, J.; PLAVEC, R.; ALEXY, P.; REPISKÁ, M.; PŘIKRYL, R.; KONTÁROVÁ, S.; BÁREKOVÁ, A.; SLÁVIKOVÁ, M.; KOUTNÝ, M.; FAYYAZBAKHSH, A.; KADLEČKOVÁ, M. PLA/PHB-Based Materials Fully Biodegradable under Both Industrial and Home-Composting Conditions. Polymers, 2022, roč. 14, č. 19, s. 1-20. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PLAVEC, R.; HORVÁTH, V.; HLAVÁČIKOVÁ, S.; OMANÍKOVÁ, L.; REPISKÁ, M.; MEDLENOVÁ, E.; FERANC, J.; KRUŽELÁK, J.; PŘIKRYL, R.; FIGALLA, S.; KONTÁROVÁ, S.; BACO, A.; DANIŠOVÁ, L.; VANOVČANOVÁ, Z.; ALEXY, P. Influence of Multiple Thermomechanical Processing of 3D Filaments Based on Polylactic Acid and Polyhydroxybutyrate on Their Rheological and Utility Properties. Polymers, 2022, roč. 14, č. 10, s. 1-24. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW

  KROBOT, Š.; MELČOVÁ, V.; PŘIKRYL, R. Poly(3-hydroxybutyrate) based materials for 3D printing in medical applications. Sborník abstraktů ze studentské odborné konference "Chemistry is life 2022". Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2022. s. 37-38. ISBN: 978-80-214-6117-8.
  Detail | WWW

  MICHLOVSKÁ, L.; HLINÁKOVÁ, K.; SCHOLZ, D.; ZETOCHA, M.; MENČÍK, P.; LYSÁKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; ŽÍDEK, J.; ÖRLYGSSON, G.; CHUEN HOW, N.; VOJTOVÁ, L. Optimalizace výsledné morfologie 3D tištěných vzorků pro kostní implantáty. XIII. mezinárodní konference„Bioimplantologie 2022“. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. s. 38-38. ISBN: 978-80-01-06983-7.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; VIŠTEJNOVÁ, L.; ÖRLYGSSON, G.; CHUEN HOW, N.; HLINÁKOVÁ, K.; LYSÁKOVÁ, K.; KLEIN, P.; ŽÍDEK, J.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; SEDLÁČEK, R.; VLTAVSKÝ, M.; SUCHÝ, T. Structural, mechanical and biological characteristics of 3D printed implants – ups and downs. International Workshop on Bone and Soft tissues engineering: Structure, chemistry, biomechanics and biology. Iceland: 2022. s. 6-7.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; GREGUŠKOVÁ, Z.; MICHLOVSKÁ, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; LYSÁKOVÁ, K.; HLINÁKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R. Bioaktivní a biodegradovatelná submikronová vlákna pro zdravotnické účely. XIII. mezinárodní konference„Bioimplantologie 2022“. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. s. 44-44. ISBN: 978-80-01-06983-7.
  Detail | WWW

 • 2021

  TOCHÁČEK, J.; PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S. The chances of thermooxidation stabilization of poly(3-hydroxybutyrate) during processing - a critical evaluation. Journal of Applied Polymer Science, 2021, roč. 0, č. 0, s. 1-10. ISSN: 1097-4628.
  Detail | WWW

  POSPÍŠILOVÁ, A.; NOVÁČKOVÁ, I.; PŘIKRYL, R. Isolation of poly(3-hydroxybutyrate) from bacterial biomass using soap made of waste cooking oil. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, roč. 326, č. 1, s. 1-5. ISSN: 0960-8524.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MELČOVÁ, V.; PŘIKRYL, R. Poly(3-hydroxybutyrate) chain extension in the solution using bi- and trifunctional additives. Sborník abstraktů Chemie je život 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 92-93. ISBN: 978-80-214-6002.
  Detail | WWW

  HLINÁKOVÁ, K.; LYSÁKOVÁ, K.; POLÁČEK, P.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; GINEBRA, M.; VOJTOVÁ, L. 3D tisk polymer kompozitních biomimetických kostních náhrad na bázi fosforečnanu vápenatého a bioresorbovatelného kopolymeru. XII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2021“. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 54-54. ISBN: 978-80-01-06886-1.
  Detail | WWW

  GREGUŠKOVÁ, Z.; PŘIKRYL, R.; RAMPICHOVÁ, M. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF FIBRES BASED ON POLY(3-HYDROXYBUTYRATE) AND THEIR POTENTIAL APPLICATION. 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2021. s. 36-37. ISBN: 978-80-8208-064-6.
  Detail | WWW

  POSPÍŠILOVÁ, A.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R. Techniques for increasing the thermal stability of poly[(R)-3-hydroxybutyrate] recovered by digestion methods. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2021, roč. 193, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0141-3910.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VOJTOVÁ, L.; VIŠTEJNOVÁ, L.; HLINÁKOVÁ, K.; LYSÁKOVÁ, K.; BRTNÍKOVÁ, J.; MICHLOVSKÁ, L.; PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; ŽÍDEK, J.; KLEIN, P. Personalizované kostní implantáty připravené metodou přímého nízkoteplotního 3D tisku: představení projektu profiBONE. Biomateriály a jejich povrchy XIV. 1. České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 15-16. ISBN: 978-80-01-06872-4.
  Detail | WWW

 • 2020

  ABDELLATIF, A.; ABDELRAHMAN, R.; KUBĚNA, I.; KOBĚRA, L.; SPOTZ, Z.; ZBONČÁK, M.; PŘIKRYL, R.; BRUS, J.; JANČÁŘ, J. Chitosan-glucan Complex Hollow Fibers Reinforced Collagen Wound Dressing Embedded with Aloe vera. Part I: Preparation and Characterization. Carbohydrate Polymers, 2020, roč. 5, č. 25, s. 101-117. ISSN: 0144-8617.
  Detail | WWW

  KONTÁROVÁ, S.; PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V.; MENČÍK, P.; HORÁLEK, M.; FIGALLA, S.; PLAVEC, R.; FERANC, J.; SADÍLEK, J.; POSPÍŠILOVÁ, A. Printability, Mechanical and Thermal Properties of Poly(3-Hydroxybutyrate)-Poly(Lactic Acid)-Plasticizer Blends for Three-Dimensional (3D) Printing. Materials, 2020, roč. 13, č. 21, s. 1-27. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FOJT, J.; ROMÁNEKOVÁ, I.; PŘIKRYL, R.; KUČERÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, B. Determination of micro-bioplastics in solid matrix. Studentská konference Chemie je život 2020 - sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. s. 62-63. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  FOJT, J.; DAVID, j.; PŘIKRYL, R.; ŘEZÁČOVÁ, V.; KUČERÍK, J. A critical review of the overlooked challenge of determining micro-bioplastics in soil. Science of the Total Environment, 2020, roč. 745, č. 140975, s. 1-12. ISSN: 0048-9697.
  Detail | WWW

  PLAVEC, R.; HLAVÁČIKOVÁ, S.; OMANÍKOVÁ, L.; FERANC, J.; VANOVČANOVÁ, Z.; TOMANOVÁ, K.; BOČKAJ, J.; KRUŽELÁK, J.; MEDLENOVÁ, E.; GÁLISOVÁ, I.; DANIŠOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; FIGALLA, S.; MELČOVÁ, V.; ALEXY, P. Recycling possibilities of bioplastics based on PLA/PHB blends. POLYMER TESTING, 2020, roč. 92, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0142-9418.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; PEKÁREK, J.; TKACZ, J.; MENČÍK, P.; KRČMA, F. A novel technology for the corrosion protection of iron archaeological artefacts using parylene base removable bilayer. JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE, 2020, roč. 42, č. 1, s. 28-35. ISSN: 1296-2074.
  Detail | WWW

  ZMEŠKAL, O.; MARÁČKOVÁ, L.; LAPČÍKOVÁ, T.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R. Thermal properties of samples prepared from polylactic acid by 3D printing. AIP Conference Proceedings, 2020, roč. 2020, č. 2305, s. 020022-1 (020022-6 s.)ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  MELČOVÁ, V.; CHALOUPKOVÁ, K.; MENČÍK, P.; KONTÁROVÁ, S.; RAMPICHOVÁ, M.; HEDVIČÁKOVÁ, V.; SOVKOVÁ, V.; PŘIKRYL, R.; VOJTOVÁ, L. FDM 3D Printed Composites for Bone Tissue Engineering Based on Plasticized Poly(3-hydroxybutyrate)/poly(d,l-lactide) Blends. Polymers, 2020, roč. 12, č. 12, s. 1-19. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POSPÍŠILOVÁ, A.; NOVÁČKOVÁ, I.; PŘIKRYL, R. Novel method for isolation of PHB from bacterial biomass. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 120-121. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail

 • 2019

  FOJT, J.; PALUCHOVÁ, N.; KAMENÍKOVÁ, E.; PŘIKRYL, R.; KUČERÍK, J.; MOTLOCHOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, B. Stanovení biomikroplastů v půdě a čistírenském kalu pomocí evolved gas analysis. Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019. Brno: 2019. s. 29-35. ISBN: 978-80-88307-03-7.
  Detail | WWW

  PALUCHOVÁ, N.; FOJT, J.; KAMENÍKOVÁ, E.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; PŘIKRYL, R.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J. Analýza biodegradabilních plastů v půdách. In Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019. 2019. s. 59-64. ISBN: 978-80-88307-03-7.
  Detail | WWW

  MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; KONTÁROVÁ, S.; PŘIKRYL, R.; PERĎOCHOVÁ, D.; REPISKÁ, M. Biodegradable composite materials based on poly(3 hydroxybutyrate) for 3D printing applications. Materials Science Forum, 2019, č. 955, s. 56-61. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

  FOJT, J.; PŘIKRYL, R.; KUČERÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, B., MOTLOCHOVÁ, M. Determination of biomicroplastic contamination of soil and compost. Journal of bioremediation & biodegradation. 2019. s. 45-45. ISSN: 2155-6199.
  Detail

  MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V. STUDY OF EFFICIENCY OF HALLOYSITE NANOTUBES DISPERGATION IN POLY(VINYL ACETATE) MATRIX. In 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2018 (R)). Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 647-651. ISBN: 978-80-87294-89-5.
  Detail

  MELČOVÁ, V.; PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; TOCHÁČEK, J. Processing stabilization of poly(3-hydroxybutyrate)/poly(lactic acid) blends with oligomeric carbodiimide. Materials Science Forum, 2019, roč. 955, č. 2019, s. 7-12. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

 • 2018

  PŘIKRYL, R.; ŠTULRAJTEROVÁ, L.; MELČOVÁ, V.; MENČÍK, P. Souhrnná výzkumná zpráva Nanomasky - Vlákna. 2018. s. 1-59.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V.; MENČÍK, P. Průmyslový vývoj receptury pro vstřikování a termoforming. 2018. s. 1-14.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V. Deriváty PHB - pro technologické zpracování plastů na bázi obnovitelných a/nebo biodegradabilních materiálech. 2018. s. 1-9.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V.; MENČÍK, P.; FIGALLA, S. Zpráva Aktivita 2.4. 2018. s. 1-9.
  Detail

  Perd'ochova, D. Tomanova, K. Alexy, P. Bockaj, J. Feranc, J. Plavec, R. Omanikova, L. Jurkovic, P. Prikryl, R. The influence of additives on crystallization of blends based on polylactid acid. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, roč. 266, č. 2017, s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  Vanovcanova, Z; Tomanova, K; Feranc, J; Bockaj, J; Plavec, R; Omanikova, L; Galisova, I; Jurkovic, P; Macurik, P; Medlenova, E; Alexy, P; Menčík, P; Přikryl, R; Salac, J. Multicomponent Blends based on Polylactic Acid, Polyhydroxybuty-rate and thermoplastic Starch. KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, 2018, roč. 71, č. 6, s. 104-110. ISSN: 0022-9520.
  Detail | WWW

  MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; STEHNOVÁ, I.; MELČOVÁ, V.; KONTÁROVÁ, S.; FIGALLA, S.; ALEXY, P., BOČKAJ, J. Effect of Selected Commercial Plasticizers on Mechanical, Thermal, and Morphological Properties of Poly(3-hydroxybutyrate)/ Poly(lactic acid)/Plasticizer Biodegradable Blends for Three-Dimensional (3D) Print. Materials, 2018, roč. 11, č. 10, s. 1-20. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V. STUDY OF EFFICIENCY OF HALLOYSITE NANOTUBES DISPERGATION IN POLY(VINYLACETATE) MATRIX. In NANOCON 2018 Conference Proceedings. 1st Edition, 2018. Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, 2018. s. 647-651. ISBN: 978-80-87294-89-5.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; OTŘÍSAL, P.; OBŠEL, V.; ŠVORC, Ľ.; KARKALIĆ, R.; BUK, J. Protective Properties of a Microstructure Composed of Barrier Nanostructured Organics and SiOx Layers Deposited on a Polymer Matrix. Nanomaterials, 2018, roč. 2018, č. 8, s. 1-15. ISSN: 2079-4991.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S. Závěrečná odborná zpráva k smluvnímu výzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-17.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S. Závěrečná odborná zpráva k smluvnímu výzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-11.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S. Závěrečná odborná zpráva k smluvnímu výzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-8.
  Detail

  BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Removable Parylene Based Bilayer for Barrier Corrosion Protection of Metallic Archaeological Artefacts. EUROMAT 2017 - Book of Abstracts. Thesaloniki: 2017. s. 1 (1 s.).
  Detail

  VALENTOVÁ, K.; PECHÁČKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; OSTRÝ, M.;ZMEŠKAL, O. Study of the thermal properties of selected PCMs for latent heat storage in buildings. In THERMOPHYSICS 2017: 22nd International Meeting of Thermophysics 2017 and 4th Meeting of EnRe 2017. Melville, New York, USA: American Institute of Physics, 2017. s. 040042-1 (040042-6 s.)ISBN: 978-0-7354-1546-1.
  Detail | WWW

  OSTRÝ, M.; BANTOVÁ, S.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R. Zkušenosti s využitím akumulace tepla při změnách skupenství. Tepelná ochrana budov, 2017, roč. 20, č. 5-6, s. 3-8. ISSN: 1213-0907.
  Detail

  VALENTOVÁ, K.; PECHÁČKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; OSTRÝ, M.; ZMEŠKAL, O. Study of the Thermal Properties of Selected PCMs for Latent Heat Storage in Buildings. In Thermophysics 2017. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2017. s. 40042-1 (40042-6 s.)ISBN: 978-0-7354-1546-1.
  Detail | WWW

  PŘIKRYL, R.; TOCHÁČEK, J. Závěrečná odborná zpráva k smluvnímu výzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-16.
  Detail

 • 2016

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-4.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-11.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Závěrečná odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-6.
  Detail

  BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Corrosion Protection of Metallic Archaeological Artefacts Using Parylene Based Removable Barrier Coating. Proceedings of EUROCORR 2016. Montpelier: European Corrosion Society, 2016. s. 1-9.
  Detail

  ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Plasma Chemical Reduction of Model Corrosion Brass Layer Prepared in Soil. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, 2016, roč. 75, č. 2, s. 24717--1 (24717-6 s.)ISSN: 1286-0042.
  Detail

  MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; LETAVAJ, E.; HAHN, F. PROCESSING AND CHARACTERIZATION OF LONG FLAX/THERMOSET BIOCOMPOSITES WITH MODIFIED INTERPHASE. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, roč. 13, č. 2, s. 107-109. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

  SÁZAVSKÁ, V.; BALAŠTÍKOV8, R.; KRČMA, F.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M. Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects. Journal of Physics: Conference Series, 2016, roč. 715, č. 1, s. 012012-1 (012012-6 s.)ISSN: 1742-6588.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TRHLÍKOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; ZMEŠKAL, O. Thermal Properties of an Erythritol Derivative. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). AIP Conference Proceedings. USA: American Institute of Physics, 2016. s. 280008-1 (280008-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

 • 2015

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-2.
  Detail

  PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Vrstvy na bázi parylenu C a Laksilu pro konzervování archeologických nálezů. Fórum pro konzervátory a restaurátory, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 66-68. ISSN: 1805- 0050.
  Detail

  BLAHOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; KRČMA, F. Removable Parylene Based Barrier Multilayers for Corrosion Protection of Metallic Archaeological Artefacts. Proceedings of EUROCORR 2015. Graz: Graz University, 2015. s. 18-523- 01 (18-523-10 s.)ISBN: neuvedeno.
  Detail

  PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Artefact Conservation Using Thin Films Based on Parylene C and Silicone- acrylate Resin. Chemistry & Live 2015 – Book of abstracts. Brno: FCH VUT, 2015. s. 177-177. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Plasma Chemical Reduction of Model Corrosion Brass Layer Prepared in Soil. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. Brno: FCH VUT, 2015. s. 173-174. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P. Microencapsulated phase change materials for latent heat storage: thermal characteristics and building application. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 49, č. 5, s. 813-816. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  REKTOŘÍK TRHLÍKOVÁ, L.; ZMEŠKAL, O.; PŘIKRYL, R.; FLORIÁN, P. Thermal Properties of Mannitol Derivative. Advanced Materials Research, 2015, č. 1126, s. 181-186. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; PŘIKRYL, R.; KLIMEŠ, L. Thermal analysis and thermal stability of selected latent heat storage media. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY, 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia. Program and book of abstracts. 1. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2015. s. 189-189. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail

  ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Plasma Chemical Reduction of Model Corrosion Brass Layer Prepared in Soil. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Scientific Program & Book of Abstracts. Padova: Padova University, 2015. s. 94-94. ISBN: 978-88-6938-045- 7.
  Detail

  ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Plasma Chemical Reduction of Model Corrosion Brass Layer Prepared in Soil. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Full Texts. Padova: Padova University, 2015. s. P-29- 1 (P-29-8 s.)ISBN: neuvedeno.
  Detail

  HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Hardcoating of parylene protective layers. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Scientific Program & Book of Abstracts. Padova: Padova University, 2015. s. 93-93. ISBN: 978-88-6938-045- 7.
  Detail

  HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Hardcoating of parylene protective layers. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Full Texts. Padova: Padova University, 2015. s. P-28- 1 (P-28-7 s.)ISBN: neuvedeno.
  Detail

  BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Removable Parylene Based Barrier Multilayer for Corrosion Protection of Metallic Archaeological Artefacts. Studentská odborná konference Chemie je život 2015, Sborník abstraktů. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 78-78. ISBN: 978-80-214-5290- 9.
  Detail

 • 2014

  KRČMA, F.; BLAHOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; GRAHAM, W.; GROSSMANNOVÁ, H.; HLOCHOVÁ, L.; HORÁK, J.; JANOVÁ, D.; KELSEY, C.; KOZÁKOVÁ, Z.; MAZÁNKOVÁ, V.; PROCHÁZKA, M.; PŘIKRYL, R.; ŘÁDKOVÁ, L.; SÁZAVSKÁ, V.; VAŠÍČEK, M.; VEVERKOVÁ, R.; ZMRZLÝ, M. Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects. Journal of Physics: Conference Series, 2014, roč. 565, č. 1, s. 012012-1 (012012-10 s.)ISSN: 1742-6596.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Barrier coatings for archaeological artefacts preservation. 6th International Workshop and SummerSchool on Plasma Physics – Book of AbstractS. Sofia: 2014. s. 60-60.
  Detail

  MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; HAHN, F. FLAX BASED LONG FIBER BIOCOMPOSITES WITH CONTROLLED INTERPHASE. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. 1. 2014. s. 303-308. ISBN: 978-80-86238-64- 7.
  Detail

  OBRUČA, S.; BENEŠOVÁ, P.; PETRIK, S.; OBORNÁ, J.; PŘIKRYL, R.; MÁROVÁ, I. Production of polyhydroxyalkanoates using hydrolysate of spent coffee grounds. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2014, roč. 49, č. 9, s. 1409-1414. ISSN: 1359- 5113.
  Detail

  ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; JANOVÁ, D. Removing of Brass Corrosion Layer by Hydrogen/ Argon Plasma. Studentská odborná konference Chemie je život, Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2014. s. 91-91. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

  ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; JANOVÁ, D. Removing of Brass Corrosion Layer by Hydrogen/ Argon Plasma. In Studentská odborná konference Chemie je život, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2014. s. 402-407. ISBN: 978-80-214-5078- 3.
  Detail

  BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F. Thin Barrier Films for Protection of Metallic Archaeological Artefacts. Studentská odborná konference Chemie je život, Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2014. s. 55-55. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

  BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F. Thin Barrier Films for Protection of Metallic Archaeological Artefacts. In Studentská odborná konference Chemie je život, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2014. s. 187-192. ISBN: 978-80-214-5078- 3.
  Detail

  KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; HLOCHOVÁ, L.; VAŠÍČEK, M.; KOZÁKOVÁ, Z.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for Restoration/ Conservation of Archaeological Objects. Book of Contributed Papers of 27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Belgrade: 2014. s. 252-252. ISBN: 978-86-7762-600- 6.
  Detail

  GEORGIEV, Y.; ZHIVKOV, I.; ANGELOV, G.; TAKOV, T.; PŘIKRYL, R.; STŘÍTESKÝ, S.; VRCHOTOVÁ, J.; WEITER, M. Vacuum Deposited Diphenyl-Diketo-Pyrrolopyrroles Structures with Photoelectrical Application. Journal of Physics: Conference Series, 2014, roč. 514, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1742-6596.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2013

  OSTRÝ, M.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P. Characterization of selected phase- change materials for proposed use in building applications. Materiali in tehnologije, 2013, roč. 47, č. 2, s. 185-188. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  IVANCOVÁ, A.; PŘIKRYL, R.; WEITER, M. STUDY OF DEGRADATION PROCESSES ON THIN FILM OF DPP U12. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: LITERA BRNO, 2013. s. 179-180. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P. MICROENCAPSULATED PHASE CHANGE MATERIALS FOR LATENT HEAT STORAGE: THERMAL CHARACTERISTICS AND BUILDING APPLICATION. Portorož: Institut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, 2013.
  Detail

  PŘIKRYL, R. Školení GDP Koral 2. Brno: 2013. s. 1-15.
  Detail

 • 2012

  PŘIKRYL, R.; OBŠEL, V.; REK, A.; SEDLÁČEK, O.; PROCHÁZKA, M. Resistance of nanostructured films to permeation by industrial pollutants. Chemical Papers, 2012, roč. 86, č. 10, s. 964-971. ISSN: 0366- 6352.
  Detail | WWW

  BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection by Deposition of Parylene and SiOx Thin Layers. Studentská konference Chemie je život – Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2012. s. 96-96. ISBN: 978-80-214-4545- 8.
  Detail

  BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection by Deposition of Parylene and SiOx Thin Layers. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. s. 267-270. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition of SiO2-Like Films: Monitoring and Optimization of the Process. Studentská konference Chemie je život – Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2012. s. 120-120. ISBN: 978-80-214-4545- 8.
  Detail

  PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition of SiO2-Like Films: Monitoring and Optimization of the Process. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. s. 405-408. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. In- situ Monitoring of Thin Film Depositon Process Using Optical Emission Spectroscopy. In Europhysics Conference Abstracts. Lisbon: EPS, 2012. s. P3.5. 71 (P3.5.72 s.)ISBN: 2-914771-74- 6.
  Detail

  BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2012. s. 139-139. ISSN: 1805- 7594.
  Detail

  PROCHÁZKA, M.; SÁZAVSKÁ, V.; PŘIKRYL, R.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; FOJTÍKOVÁ, P.; KRČMA, F. Plasma Treatment of Metallic Artefacts. ICOPS 39 - Book of Abstracts. Edinburg: 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KUJAWA, A.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; MENČÍK, P.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for the Treatment of Ancient Archaeological Objects. In SPIG26 - Contributed Papers & Abstracts of Invited Lectures and Progress Reports. Beograd: 2012. s. 1-4. ISBN: 978-86-7031-242- 5.
  Detail

  SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; PŘIKRYL, R. Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects. 5 IWSSPP - Book of Abstracts. Sofia: 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  OSTRÝ, M.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P.; MLČOCH, T.; BAKAJOVÁ, B. Laboratory assessment of microencapsulated phase change materials. Materiali in tehnologije, 2012, roč. 46, č. 5, s. 531-534. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; PŘIKRYL, R. Comparison of selected PCMs for building applications. In 10 th International Conference on Phase Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning. Kobe: International Institute for Refrigeration, 2012. s. 303-308. ISBN: 978-2-913149-91- 5.
  Detail

  BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. EUROCORR 2012 - Book of Abstracts. Istanbul: 2012. s. 629-629.
  Detail

  BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass - Book of Abstracts. Brno: 2012. s. 32-34. ISBN: 978-80-210-5979- 5.
  Detail

  BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. EUROCORR 2012 - Proceedings. Istanbul: 2012. s. 1331-1340.
  Detail

  KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KUJAWA, A.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; MENČÍK, P.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for the Treatment of Ancient Archaeological Objects. In VII Conference Plasma Physics and Plasma Technology - Contributed papers. Minsk: 2012. s. 561-564. ISBN: 978-985-7055-01- 2.
  Detail

 • 2011

  OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; PŘIKRYL, R. Laboratory assessment of microencapsulated phase change materials. Program and Book of Abstracts. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2011. s. 121-121. ISBN: 978-961-92518-4- 3.
  Detail

  OSTRÝ, M.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P. Analysis of organic phase change materials as latent heat storage medium. Chemické listy. Praha: Asociace českých chemických společností, 2011. s. s946 (s946 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; OBŠEL, V.; SEDLÁČEK, O.; PROCHÁZKA, M. INDUSTRIAL POLLUTANTS PERMEATION RESISTANCE OF NANOSTRUCTURED FILMS. Chemické listy. 2011. s. s945 (s945 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P. PRODUCTION TECHNOLOGY OF DENTAL COMPOSITE PREPREG. Chemické listy. 2011. s. s945 (s945 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Spectroscopy of Plasma Deposition Processes Using Dimethylphenylsilane Precursor. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. s. 247-251. ISBN: 978-80-89186-77- 8.
  Detail

  SÁZAVSKÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; ZMRZLÝ, M.; PŘIKRYL, R.; ZÁHORAN, M. Plasma Treatment of Corrosion Layers from Brass. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. s. 266-270. ISBN: 978-80-89186-77- 8.
  Detail

 • 2010

  KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; ZEMÁNEK, N.; PŘIKRYL, R.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; JANOVÁ, D.; KOZÁK, O.; SLÁMOVÁ, J. RF Pulsed Discharge for the Metallic Corrosion Removal. In Plasma for Environmental Applications. xx. Sofia: St. Kliment Ochridsky University, 2010. s. 39-42. ISBN: 978-954-9401-41- 7.
  Detail

  SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; ZEMÁNEK, N.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Pulsed RF Low Pressure Hydrogen Plasma for Plasmachemical Corrosion Removal. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2010, roč. 89, č. 1, s. 315-318. ISSN: 0373- 3742.
  Detail

  PŘIKRYL, R. Návrh a realizace laboratorních zařízení. Zpravodaj České Vakuové Společnosti, 2010, roč. 18, č. 1, s. 24-28. ISSN: 1213- 2705.
  Detail

 • 2009

  KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; ZEMÁNEK, N.; PŘIKRYL, R.; KOZÁK, O. Corrosion Removal in Low Temperature RF Pulsed Discharge. In Proceedings of 17th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: UK Bratislava, 2009. s. 23-26. ISBN: 978-80-89186-45- 7.
  Detail

  KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; ZEMÁNEK, N.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; KOZÁK, O.; JANOVÁ, D.; SLÁMOVÁ, J. Reduction of Corrosion Layers in Low Temperature Plasma. In Proceedings of XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: FEKT VUT, 2009. s. 60-69. ISBN: 978-80-214-3793- 7.
  Detail

  JANOŠÍK, Z.; PŘIKRYL, R.; HERMANOVÁ, S.; RICHTERA, L. Systém měření a regulace parametrů polymerace ethenu. In Sborník příspěvků studentské odborné konference Chemie a společnost. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2009. s. 72-77. ISBN: 978-80-214-4008- 1.
  Detail

 • 2008

  PŘIKRYL, R. AUTOMATION OF PE- CVD PROCESS FOR PREPARNG OF NANOSTRUCTURED FILMS. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. s1261 (s1262 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail | WWW

  DOMBEKOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; ČECHAL, J.; JANČÁŘ, J. Collagen-grafted ultra- high molecular weight polyethylene for biomedical applications. Chemical Papers, 2008, roč. 62, č. 6, s. 580-588. ISSN: 0366- 6352.
  Detail

  DOMBEKOVÁ, J.; JANČÁŘ, J.; VOJTOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; ČECHAL, J. Plasma Treated UHMWPE Modified by Collagen I: Step-by- step Characterization. 8th World Biomaterials Congress 28 May - 1 June 2008 Amsterdam RAI The Netherlands Abstracts2View Abstracts on CD-ROM PC & Mac CD-ROM. 1. Amsterdam: Abstracts2View - Marathon Multimedia, 2008. s. 2553-2553.
  Detail

 • 2007

  ČECH, V.; PŘIKRYL, R. Vakuové a plazmochemické techniky povrchových úprav. Glassrevue. com, 2007, roč. 18, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1802- 8497.
  Detail

  DOMBEKOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; ČECHAL, J.; JANČÁŘ, J. Modification of UHMWPE for biomedical applications. 1st Bratislava Young Polymer Scientist workshop, BYPOS Workshop book. 1. Bratislava, SR: Slovenská akademie věd, 2007. s. 19-19. ISBN: 978-80-968433-4- 3.
  Detail

 • 2006

  ČECH, V.; INAGAKI, N.; VANĚK, J.; PŘIKRYL, R.; GRYCOVÁ, A.; ZEMEK, J. Plasma- polymerized versus polycondensed thin films of vinyltriethoxysilane. Thin Solid Films, 2006, roč. 502, č. 1, s. 181-187. ISSN: 0040- 6090.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Burning conditions of nonthermal Ar plasma at continuous and pulsed mode. Czechoslovak Journal of Physics, 2006, roč. 56, č. B, s. 1320-1325. ISSN: 0011- 4626.
  Detail

 • 2005

  ČECH, V.; PŘIKRYL, R. Vakuové a plazmochemické techniky povrchových úprav. MM Průmyslové spektrum, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 24-25. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  ČECH, V.; VANĚK, J.; STUDÝNKA, J.; PŘIKRYL, R. New perspectives of plasma polymerization. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. Symposia, s. 367-370. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; KŘÍPAL, L.; VANĚK, J. Adhesion of pp- VTES films to glass substrates and their durability in aqueous environments. International Journal of Adhesion and Adhesives, 2005, roč. 25, č. 5, s. 121-125. ISSN: 0143- 7496.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; HEDBAVNY, P.; INAGAKI, N. Novel plasma reactor with bottom rotary electrode for Plasma- enhanced chemical vapor deposition of nanostructured films. Proceedings of 17th symposium on plasma chemistry. Toronto: Centre for Advanced coatings Technology, University of Toronto, 2005. s. 423-424.
  Detail

  STUDÝNKA, J., ČECH, V., PŘIKRYL, R. Basic diagnostics of glow discharge using tetravinylsilane monomer. In Juniormat 05. Brno: 2005. s. 1-4.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; ZAJÍČKOVÁ, L.; VANĚK, J.; BEHZADI, S.; JONES, F. Mechanical and optical properties of plasma-polymerized vinyltriethoxysilane. In Proceedings of Ninth International Conference on Plasma surface engineering. 2004. Germany: Elsevier, 2005. s. 468-471.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; ZAJÍČKOVÁ, L.; VANĚK, J.; JONES, F.; BEHZADI, S. Mechanical and optical properties of plasma- polymerized vinyltriethoxysilane. Surface and Coatings Technology, 2005, roč. 2005, č. 200, s. 468-471. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  ČECH, V., PŘIKRYL, R., STUDÝNKA, J., VANĚK, J. Plasma polymer films prepared in RF inductive coupling system. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 09, s. 446-447. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R. ČECH, V., HEDBAVNY, P., INAGAKI, N. Novel plasma reactor with bottom rotary electrode for Plasma- enhanced chemical vapor deposition of nanostructured films. In Proceedings of 17th symposium on plasma chemistry. 2005. Toronto, Kanada: Centre for Advanced coatings Technology, University of Toronto, 2005. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2004

  Přikryl, R., Čech, V., Hedbavny, P. Capacitive coupling plasma system for thin film deposition. In Plasma Polymers and Related Materials. Turecko: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  Přikryl, R., Čech, V., Hedbavny, P. Capacitive coupling plasma system for thin film deposition. In 1st Workshop "Structuring of Polymers". Itálie: 2004. s. 96-97.
  Detail

  Bálková, R., Čech, V., Přikryl, R., Vaněk, J. Short-beam strength of GF/ polyester composites and their durability to aqueous environments. In Proc. Reinforced Plastics 2004. Maďarsko: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  Vaněk, J., Přikryl, R., Čech, V., Benešová, L., Peřina, V. Basic characteristics of the a-SiOC: H thin films prepared by PE CVD. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, roč. C, č. 54, s. 937 ( s.)ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  Čech, V., Inagaki, N., Vaněk, J., Přikryl, R., Peřina, V., Zemek, J. Plasma- polymerized versus polycondensed thin films of vinyltriethoxysilane. In Proc. 5th Int. Conf. on Coatings on Glass. Německo: 2004. s. 521 ( s.)
  Detail

  Čech, V., Vaněk, J., Zajíčková, L., Zemek, J., Přikryl, R. Variety of functional interlayers utilizable for polymer composites. In Proc. 11th Int. Conf. on Composites/NanoEngineering. USA: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  Čech, V., Přikryl, R., Vaněk, J. Plasma polymer films prepared in RF inductive coupling system. In Proc. 3rd Joint Workgroup Meeting. Itálie: 2004. s. 65 ( s.)
  Detail

  Vaněk, J., Přikryl, R., Čech, V., Zemek, J., Peřina, V. Basic characteristics of the a-SiOC: H thin films prepared by PE CVD. Book of Abstracts - 21th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2004. s. 132 ( s.)ISBN: 80-01-03015- 6.
  Detail

  Čech, V., Přikryl, R., Vaněk, J., Bálková, R., Jones, F., Inagaki, N. Plasma polymer film as model interlayer for polymer composites. In Proc. NANO ' 04. Brno, CZ: 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2793- 0.
  Detail

 • 2003

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; BÁLKOVÁ, R.; VANĚK, J. Functional interlayers in multiphase materials. Surface and Coatings Technology, 2003, roč. 173- 174, č. 173- 174, s. 858-863. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic monitoring of low pressure plasma deposition of Silane and Siloxane based thin films. In Proceedings of the 12th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2003. Praha: MATFYZPRESS, 2003. s. 441 ( s.)ISBN: 80-86732-18- 5.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R.; ZEMEK, J.; ČECH, V.; VANĚK, J.; PŘIKRYL, R. XPS study of siloxane plasma polymer films. Surface and Coatings Technology. 2003. s. 1159 ( s.)ISSN: 0257-8972.
  Detail

  RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic Monitoring of Plasma Deposition of Silane and Siloxane Based Thin Films. Acta Physica Slovaca, 2003, roč. 53, č. 5, s. 401 ( s.)ISSN: 0323- 0465.
  Detail

  RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic Observation of Plasma Deposition of Thin Silane and Siloxane Based Films. In Proceedings of 14th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Slovenská akadémia ved, 2003. s. 222 ( s.)ISBN: 80-8040-195- 0.
  Detail

  RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic Observation of Plasma Deposition of Thin Silane and Siloxane Based Films. In Proceedings of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics V. Bari: Universita Bari, 2003. s. 214 ( s.)
  Detail

  ČECH, V.; PŘIKRYL, R.; BÁLKOVÁ, R.; VANĚK, J.; GRYCOVÁ, A. The influence of surface modifications of glass on glass fiber/ polyester interphase properties. Journal of Adhesion Science and Technology, 2003, roč. 10, č. 17, s. 1299 ( s.)ISSN: 0169- 4243.
  Detail

  KŘÍPAL, L.; PŘIKRYL, R.; INAGAKI, N.; ČECH, V. Adheze tenkých organokřemičitých vrstev na skleněných substrátech. In Reinforced Plastic. Karlovy Vary, ČR: Dům techniky PLzeň, s.r. o, 2003. s. 256 ( s.)
  Detail

  BÁLKOVÁ, R., PŘIKRYL, R., INAGAKI, N., ČECH, V. Vliv povrchových úprav skleněných vláken na pevnost kompozitní mezifáze ve smyku. In Reinforced Plastic. Karlovy Vary, ČR: Dům techniky PLzeň, s.r. o, 2003. s. 261 ( s.)
  Detail

  ČECH, V.; JONES, F.; BÁLKOVÁ, R.; GORUPPA, A.; VANĚK, J.; PŘIKRYL, R. Functional nanostructures for composite interphases. In Functional nanostructures for composite interphases. Maďarsko: Maďarsko, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  VANĚK, J., ČECH, V., KROUTIL, O., BÁLKOVÁ, R., PŘIKRYL, R. Kontinuální povrchové úpravy skleněných vláken v RF plazmatu. Zprávy FRVŠ. Brno, ČR: MŠMT, 2003.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; ČECH, V.; KŘÍPAL, L.; VANĚK, J. Plasma polymer adhesion and interfacial hydrolitical stability. In 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Bari: Department of chemistry, University of Bari, 2003. s. 460 ( s.)
  Detail

  RAŠKOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, H., HAVELKOVÁ, I., KRČMA, F., VANĚK, J., PŘIKRYL, R., ČECH, V. Spectroscopic Observation of Low Pressure Plasma Deposition of Thin Silane and Siloxane Based Films. In Proceedings of ISPC XVI. Taormina: IUPAC, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2002

  VANĚK, J.; BUREŠOVÁ, A.; PŘIKRYL, R.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. Thin films of organosilicon monomers prepared by plasma polymerization and wet chemical process. Chemické listy, 2002, roč. 2002, č. 96, s. 225 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R.; PŘIKRYL, R.; BUREŠOVÁ, A.; VANĚK, J.; ČECH, V. Plasma polymerized film of vinyltriethoxysilane as adhesion interlayer between glass fiber and polyester resin. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, roč. 52, č. 6, s. 807 ( s.)ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  VANĚK, J.; BÁLKOVÁ, R.; ČECH, V.; BUREŠOVÁ, A.; PŘIKRYL, R. RF-Plasma technology for thin films preparation from VTEO-monomer. In Week of doctoral students 2002. Praha: MATFYZPRESS, 2002. s. 583 ( s.)ISBN: 80-85863-88- X.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R.; BUREŠOVÁ, A.; PŘIKRYL, R.; VANĚK, J.; SMRTKA, O.; ČECH, V. Adhesion Measurement By Microbond Technique. Chemické listy, 2002, roč. 2003, č. 96, s. 250 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BUREŠOVÁ, A.; ČECH, V.; BÁLKOVÁ, R.; PŘIKRYL, R.; VANĚK, J. Influence of Fiber Surface Treatment on Interfacial Adhesion in Glass Fiber/ Polyester system. Chemické listy, 2002, roč. 2002, č. 96, s. 550 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., KŘÍPAL, L., ČECH, V. New Scratch Tester Developed for Plasma Polymer Characterization. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, roč. 2002, č. 52 D (2002), s. 824 ( s.)ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., VANĚK, J., STUDÝNKA, J., ČECH, V. Surface processing of continuously moving fiber bundle using new helical coupled plasma system. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, roč. 52, č. 6, s. 816-824. ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., KŘÍPAL, L., ČECH, V. SCRATCH- TESTER FOR ADHESION TESTING OF POLYSILOXANE FILMS. Chemické listy, 2002, roč. 96, s. 824 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; SALYK, O.; VANĚK, J.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. RF Plasma System for Continuous Surface Treatment and Modification of Fiber Bundles. Chemické listy, 2002, roč. 2002, č. 96, s. 250 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R., PŘIKRYL, R., ČECH, V., BUREŠOVÁ, A., VANĚK, J. The Shear Properties of Plasma Treated and Modified Glass Fibers/ Polyester Composites. In Fracture of Polymers, Composites and Adhesives. Oxford, UK: Elsevier, 2002. s. P24 ( s.)
  Detail

  BUREŠOVÁ, A., VANĚK, J., ČECH, V., PŘIKRYL, R. COMPARISON OF ADHESIVE ORGANOSILICON FILMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNOLOGIES. In IV. Seminář Pokroky v anorganické chemii. MU Brno: Vydavatelství MU,Brno- Kraví Hora, 2002. s. 29 ( s.)ISBN: 80-210-2951- X.
  Detail

 • 2001

  ČECH, V., PŘIKRYL, R., BÁLKOVÁ, R., BUREŠOVÁ, A., VANĚK, J. Plasma Surface Treatment and Modification of Glass Fibres. In Interfacial Phenomena in Composite Materials 2001. Bordeaux, France: ICMCB- CNRS UPR 9048, 2001. s. 118 ( s.)
  Detail

  BÁLKOVÁ, R., PŘIKRYL, R., SALYK, O. Plasma- Polymerized Thin Films of Hexamethyldisiloxane Prepared at Low RF Power. In 15th Int. Symposium on Plasma Chemistry. Orleans, France: GREMI, CNRS/ University of Orleans, 2001. s. 1747 ( s.)
  Detail

  BÁLKOVÁ, R., PŘIKRYL, R. Mechanical Properties of Plasma Polymer Thin Films. In 13th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University, Bratislava, 2001. s. 69 ( s.)ISBN: 8022315737.
  Detail

  PŘIKRYL, R., BÁLKOVÁ, R., SALYK, O., VANĚK, J. Low Temperature Plasma for Surface Modification of Glass Substrates. In 13th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University, Bratislava, 2001. s. 128 ( s.)ISBN: 8022315737.
  Detail

  ČECH, V., PŘIKRYL, R. Měření adheze tenkých polymerních vrstev. Projekty FRVŠ. Brno: MŠMT ČR, 2001.
  Detail

 • 2000

  ČECH, V.; PŘIKRYL, R.; SALYK, O. Thin Plasma Polymer Films Of Hexamethyldisiloxane. In Proceedings of WDS 2000. Praha: UK Praha, 2000. s. 318 ( s.)ISBN: 80-85863-59- 6.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., BÁLKOVÁ, R., ČECH, V. Thin Plasma Polymer Films of Hexamethyldisiloxane. In Physics of Plasma and Ionized Media. Praha: MATFYZPRESS, 2000. s. 318 ( s.)ISBN: 80-85863-59- 6.
  Detail

 • 1999

  Přikryl, R., Kadlec, J., Kábelová, B., Kuřitka, I., Čech, V. Thin- Film Plasma Polymers and Their Mechanical Properties. In Brno: 1999. s. 164-165. ISBN: 80-214-1371- 9.
  Detail

  Přikryl, R., Kadlec, J., Kábelová, B., Kuřitka, I., Čech, V. Polymery pripravene v nizkoteplotnim plazmatu. In Brno: 1999. s. 374-375.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.