Detail produktu

Funkční zařízení na srážení

PŘIKRYL, R. MELČOVÁ, V. MENČÍK, P. POHLUDKA, D. PACÁKOVÁ, Z. BOLYÓ, J.

Typ produktu

poloprovoz

Abstrakt

Cílem tohoto bodu byla rozsáhlá optimalizace klíčové operace „srážení polymeru z roztoku nosného rozpouštědla“. V první oblasti bylo nutné se zaměřit na úpravu zařízení, především dávkovací trysky ajejí polohy ve srážecím kotli. Druhá oblast zahrnovala optimalizaci podmínek srážení, kdy bylo nutné vhodně nakombinovat parametry srážení. Třetí oblast pak zahrnovala optimalizaci postupu, a to nejen před samotným začátkem srážení ale i po ukončení dávkování samotného chloroformového roztoku. Cílem všech těchto optimalizací bylo získat produkt (polymer) v požadované kvalitě (tj. definovanou formu sraženiny bez reziduálního zbytku chloroformu. Dále pak bylo cílem získat ověřený, funkční a robustní proces. Ve všech třech oblastech bylo dosaženo významného pokroku. Před ptimalizací se proces získávání produktu pomocí precipitace do srážecího media potýkala s mnoha problémy, jako byly havárie s rizikem poškození zařízení, docházelo k získávání velmi nejakostního produktu a nevratnému znehodnocení celé várky zpracovávaného materiálu. Dále byly často identifikovány rezidua problematického nosného rozpouštědla, která znemožňovala použití produktu na některé finální aplikace. Tyto všechny problémy byly postupně úspěšně vyřešeny a výsledkem je spolehlivý, několikrát ověřený postup rozsáhlého procesu srážení od vstupu materiálu na srážení až po výstup konečného produktu. Jsou získávány vločky polymeru o požadovaném tvaru, vysoké čistotě a bez reziduí rozpouštědel. Zároveň byl velmi zefektivněn celý proces i z hlediska návaznosti operací, eliminace kontaminace z okolí a efektivnosti jak z hlediska výtěžku, tak koordinace celého procesu. Díky možnosti opakovaně proces v jeho finální podobě ověřit lze celý postup zhodnotit jako zvládnutý, robustní a ověřený.

Klíčová slova

Biopolymer;Hydal;Biotechnologie;Biodegradabilita;Použitý fritovací olej;PHA;Polyhydroxyalkanoat;Prostředí;Recyklace;Plast

Datum vzniku

28. 5. 2019

Umístění

Nafigate Corporation a.s., Prosek, Praha

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek