Mgr.

Radek Přikryl

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9313, +420 54114 9804
prikryl@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Nové materiály a technologie pro naplňování společenských potřeb, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Recyklace odpadních polymerů z autobatérií pomocí mechanické a chemické recyklace (REPOBAT)., zahájení: 01.10.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Biopolymery pro agrochemické aplikace (BioAgro), zahájení: 01.06.2023, ukončení: 31.05.2026
  Detail

  Nové pokročilé materiály a materiálové technologie pro soudobé společenské potřeby, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Technologie zpracování odpadních kalů z recyklace plastů, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Výzkum a vývoj pokročilých cirkulárních materiálů mikronizovaného ZnO pro kosmetické výrobky, včetně inovativních technologických produkčních postupů, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  TN02000051, National Centre of Competence in Polymer Materials and technolgies for the 21st Century, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

  Dekarbonizace kosmetiky a vývoj aplikací cirkulární kosmetiky, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Nové perspektivní materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Demonstrative process for the production and chemical recycling of environmentally safe, superior bio-based packaging by plasma integration in the value chain., zahájení: 01.05.2021, ukončení: 31.10.2024
  Detail

  Nové cirkulární biotechnologie a biomedicínské aplikace, zahájení: 01.05.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  Příprava a charakterizace pokročilých materiálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Charakterizace PHB vyrobeného na bázi ostatních olejů a jejich aplikační testování, zahájení: 06.01.2020, ukončení: 31.08.2020
  Detail

 • 2019

  FV40094, Vývoj nové materiálové základny na základě Hydal PHA pro náhradu mikroplastů, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  FV40095, Smart Fertilizers, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Bioplasty pro cirkulární ekonomiku, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Výzkum a vývoj v oblasti chemie Výroba laboratorního vzorku modifikovaného APP, zahájení: 29.05.2018, ukončení: 19.10.2018
  Detail

  Výzkum v oblasti nanovlákenných a nanobio aplikaci, zahájení: 02.05.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  FV20480, Vytvoření nové materiálové základny pro 3D printing z Hydal PHA, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Deriváty PHB pro technologické zpracování plastů na bázi obnovitelných a/nebo biodegradabilních materiálů, zahájení: 18.04.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Průmyslový vývoj receptury pro vstřikování a termoforming – Experimentální vývoj, zahájení: 03.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Průmyslový vývoj receptury pro vstřikování a termoforming, zahájení: 03.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  TF02000062, Transfer biotechnologie Hydal do Číny, zahájení: 01.02.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  TH01011353, Vývoj nového výrobního postupu pro biotechnologii Hydal, zahájení: 01.02.2015, ukončení: 31.05.2016
  Detail

 • 2014

  Průmyslová receptura na vstřikování z biopolymeru PHA, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 30.09.2016
  Detail

  Test systému pro ošetření povrchů plazmatem, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Pultruze kompozitu GDP Koral, zahájení: 20.06.2013, ukončení: 16.06.2014
  Detail

  Testování skluznic, zahájení: 03.05.2013, ukončení: 06.06.2013
  Detail

  Optimalizace receptury PHA-PHB, zahájení: 22.03.2013, ukončení: 06.08.2013
  Detail

  Analýzy mat. PCM, zahájení: 12.02.2013, ukončení: 12.03.2013
  Detail

 • 2012

  Školení GDP Koral 2, zahájení: 28.11.2012, ukončení: 31.07.2013
  Detail

  Vlastnosti elektrodových systémů, zahájení: 10.09.2012, ukončení: 15.10.2012
  Detail

  Zařízení na akumulaci tepla z ČOV na bázi PCM, zahájení: 23.03.2012, ukončení: 25.08.2012
  Detail

  Školení pro GDP Koral, zahájení: 10.01.2012, ukončení: 13.02.2012
  Detail

  Inovace Praktika z kompozitních materiálů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  ChemPoint - vědci pro chemickou praxi, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.08.2012
  Detail

 • 2009

  Researcher´s Night 2009, zahájení: 01.06.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Plasmové nanášení povlaků, zahájení: 05.05.2009, ukončení: 27.11.2009
  Detail

  Inovace cvičení Elektrotechnika a měřicí technika , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Researchers' Night 2008, zahájení: 01.06.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Analýza kontaminace PCB, zahájení: 09.10.2007, ukončení: 15.10.2007
  Detail

  Researchers´ Night 2007, zahájení: 01.06.2007, ukončení: 30.11.2007
  Detail

 • 2006

  Noc vědců, zahájení: 01.07.2006, ukončení: 30.11.2006
  Detail

 • 2004

  Příprava a charakterizace tenkých vrstev plazmového polymeru z monomeru vinyltrietoxylanu, zahájení: 02.02.2004, ukončení: 30.11.2004
  Detail

  GP104/04/P138, Příprava vrstev plazmových polymerů s řízenými mechanickými vlastnostmi, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail