Detail produktu

Technologie výroby polymerní směsi s majoritním obsahem poly-3-hydroxybutyrátu (PHB) pro výrobu 3D tiskových strun

PŘIKRYL, R. MENČÍK, P. MELČOVÁ, V. KONTÁROVÁ, S. FIGALLA, S. POSPÍŠILOVÁ, A.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Ověření technologie spočívalo v přípravě materiálu na čtvrt-provozním kompaundačním zařízení ve společnosti Panara s.r.o. Materiál byl použit pro výrobu 3D tiskové struny na komerční výrobní lince ve společnosti Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o., která také zajistila prvotní testy tisknutelnosti. Doplňkové testy tisknutelnosti a vyhodnocení mechanických a termických vlastností materiálů pak bylo provedeno na Fakultě Chemické VUT v Brně.

Klíčová slova

PHB, FDM 3D Tisk

Datum vzniku

20. 12. 2019

Umístění

FCHVUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek