Ing.arch. MArch

Jan Kristek

Ph.D.

FA – děkan

+420 54114 6675
dekan@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing.arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Galerie architektury Brno, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2020

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 30.06.2023
  Detail

 • 2019

  100 let vzdělávání architektů na brněnské technice -stavba auditoria, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TL02000310, Jihlavské historické domy - vyhodnocení jejich architektonických, urbanistických, historických a prostorových hodnot a prověření možností jejich citlivých adaptací v kontextu současných proměn historického jádra města, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2016

  Za hranicemi pharmakonu. Výstava studentských prací ateliéru Kristek – Sedlák., zahájení: 01.05.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Moderní vývoj a teorie urbanismu I: Vývoj měst v 19. stol. a výchozí koncepty moderního plánování, zahájení: 01.06.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Historie hromadné bytové výstavby v Československu a Rakousku, zahájení: 28.04.2015, ukončení: 24.05.2015
  Detail

  Urbanistická teorie v pracích Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně v padesátých a šedesátých letech 20. století, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  ... Aby měli lidé k sobě blíž. Umění a architektura jako nástroje budování socialistické kultury., zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Nové digitální techniky v architektonickém navrhování, zahájení: 13.04.2013, ukončení: 19.04.2013
  Detail

 • 2012

  Druhé město, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail