Detail projektu

100 let vzdělávání architektů na brněnské technice -stavba auditoria

Období řešení: 01.06.2019 — 31.12.2019

O projektu

Odbor architektury České vysoké školy technické v Brně vznikl vládním nařízením ze dne 5. listopadu 1919. „Oslavy“ 100 let vzdělávání architektů na brněnské technice tedy budou primárně směřovány k tomuto datu, kdy by měla proběhnout „kolaudace“ dočasného auditoria na dvoře FA na Poříčí 5. Auditorium by pak mělo v průběhu roku 2020 sloužit jako „veřejný prostor“ pro kurátorsky sestavený program přednášek, promítání, divadla atp. Rok 2020 bude rokem zahajujícím dalších sto let existence vysokoškolského vzdělávání architektů v Brně formou otevřené fakulty. „Oslava“ 100 let, tedy není chápána pouze jako večírek ukončující jednu etapu, ale jako započetí etapy nové a to otevřením FA zainteresované veřejnosti, vykročení mimo institucionální rámec a deklarace významu architektonické profese pro veřejný a kulturní život města.

Klíčová slova
Výročí FA, Auditorium, Vzdělávání architektů

Označení

RP_VS/2019/5

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- příjemce (01.06.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2019-06-01 - 2019-12-31)

Výsledky

ADAMEC, E. Ideální současné architektonické navrhování pro střední Evropu: Obecná relativita formy a prostoru prezentovaná v tradicionalistické architektuře. Archivní studie Německých domů v Českých zemích ve srovnání s modernistickými řešeními. Architektura v perspektivě Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století. Ostrava: Fakulta stavební, Katedra architektury, VŠB - TU Ostrava.
Detail

ADAMEC, E. Nové metody používané v architektonickém navrhování. Zhodnocení jejich významu pro současnou architekturu. Nové metody v architektonickém návrhování vylepšením nástrojů pro digitální zobrazování: Studie alternativních možností digitálního zobrazovacího software a hardware a jejich očekávané účinky na vývoj současné architektury při řešení globálních problémů 21. století v oblasti udržitelnosti. Architektura v perspektivě Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století. Ostrava: Fakulta stavební, Katedra architektury, VŠB - TU Ostrava.
Detail

ADAMEC, E. Centrální stromové ulice, nová úroveň zazelenění pro evropská města, respektující historický urbanismus: Ulice bez automobilů, ulice šetrné ke stromům v Novém urbanismu podle uměleckých zásad městského plánování, jako počáteční řešení environmentálních, ekonomických a zdravotních výzev ve 21. století. Architektura v perspektivě Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století. Ostrava: Fakulta stavební, Katedra architektury, VŠB - TU Ostrava.
Detail