Detail projektu

Výstava s názvem „Tracing Spaces: Stop and Go“

Období řešení: 01.01.2022 — 31.07.2022

O projektu

Výstava představí projekt „Stop and Go“ rakouského kolektivu Tracing Spaces (kurátor a teoretik architektury Michael Zinganel, umělec Michael Hieslmaier). Projekt se zabývá dopravními formami urbanity a veřejného prostoru, které vznikají jako uzly podél hlavní dopravních koridorů. Jsou to centra výměny mezi aktéry na cestě, lze zde zkoumat jak individuální cesty, rutiny a rituály, tak politické přechody a městské transformace. Výstavu doprovodí přednášky umělců či uskupení, kteří se tématem zabývají.

Klíčová slova
Tracing Spaces; výstava; veřejný prostor; dopravní koridor; urbanismus

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- příjemce (15.12.2021 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Státní fond kultury ČR

- plně financující (2022-04-08 - 2022-08-30)