Detail projektu

Jihlavské historické domy - vyhodnocení jejich architektonických, urbanistických, historických a prostorových hodnot a prověření možností jejich citlivých adaptací v kontextu současných proměn historického jádra města

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022

O projektu

- systematický výzkum souboru až 30 vybraných historických domů v majetku města Jihlavy. - bude zpracován jejich historický vývoj, vytipovány architektonické hodnoty a zpracovány studentské architektonické a urbanistické studie jejich využití. - na tomto základu (experimentálním vývoji) budou formulována odborná doporučení k budoucím zásahům, rekonstrukcím a způsobům využití zkoumaných budov (aplikovaný výzkum). - tento výzkum poskytne městu Jihlavě struktorovaný soubor informací o historických, kulturních a architektonických hodnotách jeho nemovitého majetku a zároveň doporučení, jakým způsobem by bylo dobré s ním zacházet. - z odborného hlediska se předpokládá, že výzkum velkého vzorku Jihlavské historické zástavby poskytne nové poznatky o vývoji města a budov v něm, stejně jako perspektivy pro jeho dalšího rozvoj v budoucnu - tyto očekávané širší urbanisticko-historické souvislosti nejsou dnes při zkoumání pouze jednotlivých domů na první pohled patrné - projekt představuje dosud bezprecedentní způsob zkoumání města založený na synergii oborů archeologie, architektury a urbanismu. - umožní široké uplatnění teoretických a praktických zkušeností při řešení aktuálního společensky a kulturně závažného problému. - výsledky výzkumu budou přímo aplikovatelné v praxi prostřednicvím města Jihlavy, interního aplikačního garanta projektu. Město Jihlava je nejenom vlastníkem zkoumaných objektů, ale je zárověň odpovědné i za odborná rozhodnutí o jejich budoucnosti.

Klíčová slova
urbanismus; Jihlava; historické domy; aplikovaný výzkum; experimentální vývoj; architektonické studie

Označení

TL02000310

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- příjemce (17.06.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

- plně financující (2019-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ZÍKA, V. Historic houses of Jihlava and their renewal. 2020.
Detail

ZÍKA, V. Den architektury Jihlava - Jihlavské historické domy. 2022.
Detail

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy - představení výsledků projektu. 2022.
Detail

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy a problematika jejich obnovy. 2020.
Detail

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy a problematika jejich obnovy. 2020.
Detail

ZÍKA, V. typologie jihlavských historických domů z pohledu architektury. 2019.
Detail

ZÍKA, V.: Jihlavské historické domy - naučná stezka. Jihlava (01.10.2022)
Detail

ZÍKA, V.; HAVLIŠ, K.: TAČR - Jihlavské historické domy - Workshop #6. Jihlava (24.02.2022)
Detail

ZÍKA, V.: TAČR - Jihlavské historické domy - Workshop #5. Jihlava (18.10.2021)
Detail

ZÍKA, V.: TAČR - Jihlavské historické domy - Workshop #3. Jihlava (17.02.2020)
Detail

ZÍKA, V.: TAČR - Jihlavské historické domy - Workshop #2. Jihlava (14.10.2019)
Detail

ZÍKA, V.: TAČR - Jihlavské historické domy - Workshop #4. Brno (22.12.2020)
Detail

ZÍKA, V.: TAČR - Jihlavské historické domy - Workshop #1. Jihlava (11.02.2019)
Detail