Detail projektu

Výstava Architektura jako práce a doprovodný program (Prostor pro angažovanou architekturu)

Období řešení: 01.12.2022 — 31.01.2023

Zdroje financování

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Nadace české architektury
- plně financující

O projektu

Výstava Architektura jako práce je součástí dramaturgického plánu Prostoru pro angažovanou architekturu, výstavního programu pod hlavičkou Fakulty architektury VUT v Brně. Výstava je součástí dlouhodobého projektu Drazí architekti… a koná se v Galerii Architektury Brno, kde se konaly i minulé výstavy tohoto projektu. Výstava se zabývá pracovními podmínkami v oblasti architektury se zaměřením na nejisté pracovní a životní podmínky (především, ale nejen) mladé generace absolventů*ek architektury. Cílem je zvýšit povědomí a snad i přispět k diskusi např. o kolektivní organizaci práce, neplacené práci a stážích, struktuře architektonických kanceláří (hierarchická vs. nehierarchická) či rovnováze mezi pracovním a soukromým životem (s péčí o rodinné příslušníky apod.). Jednou z příčin je i to, že je profese architekta vnímána jako poslání, spíše než práce – a je zvykem (kulturou) se projektům obětovat.

Klíčová slova
výstava; diskuse; galerie architektury

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- příjemce (01.01.2023 - nezadáno)