Detail projektu

100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2018

O projektu

Řešení projektu bude rozloženo do dvou etap. V první etapě to bude sběr podkladů, informací, archivní průzkumy, zajištění výpovědí pamětníků a digitalizace získaných materiálů. Uplatněny budou požadavky na dílčí vědecké výstupy. Ve druhé etapě budou řešitelé zpracovávat získané podklady. Budou sledovány ukazatele analýzy dobové společenské situace ve výuce a výzkumu a tvůrčí činnosti v oblasti architektury a urbanismu. Prezentace výsledků formou odborné publikace a veřejné výstavy.

Klíčová slova
architektura; urbanismus; teorie; historie; absolventi; studenti; studium; výuka

Klíčová slova anglicky
architecture; urban planning; theory; history; graduates; students; study; teaching

Označení

FA-S-16-3727

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Děkanát FA - sekretariát
- odpovědné pracoviště (07.10.2016 - 07.10.2016)
Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Ústav památkové péče
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Ústav prostorové tvorby
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Ústav urbanismu
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

CHROBOCZKOVÁ, A. Graz - procesy a transformace. In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016. s. 87-93. ISBN: 978-80-214-5418-7.
Detail

LEITMANNOVÁ, A. Adaptive Reuse - Adaptácia budov na funkciu kreatívneho alebo kultúrneho centra. Praha: vlastný náklad, 2021. s. 1-68.
Detail

KILNAROVÁ, P. Udržitelnost v urbanistické teorii a praxi - Udržitelný urbanismus. In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016. s. 64-67. ISBN: 978-80-214-5452-1.
Detail

KUBÍNOVÁ, Š. Analýza volných prostorů Brněnských panelových sídlišť. In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2016. Brno: Vysoké učení techncké v Brně, 2016. s. 107-112. ISBN: 9788021454187.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š. Mapování podstatných studentských aktivit a sběr autentických příběhů absolventů školy architektury brněnské techniky od roku 1919 až po současnost. In Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. s. 50-78. ISBN: 978-80-7204-947-9.
Detail

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Architektura. Brno: 2016.
Detail

KOPÁČIK, G.; KRISTEK, J.; LIČKOVÁ, N. Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech. In Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016. s. 34-49. ISBN: 978-80-7204-947-9.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016.
Detail

KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu. In Urbanity. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016. s. 17-20. ISBN: 978-80-214-5452-1.
Detail

HORÁČEK, M. Tradiční architektura a obraz města ve 20. a 21. století. Jihlava: INTBAU Czechia, 2016. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Moderní architektura a historické prostředí: Pět (a mnoho dalších) otázek. Brno: Metodické centrum moderní architektury MCMA, 2016. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. A View of Current Classical Architecture in Europe and the USA. South Bend, Indiana, USA: University Notre Dame, 2016. p. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Tradicionalismus v současné architektuře. Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci. Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Max Dvořák: Katechismus památkové péče pro 20. a 21. století?. Praha: ICOMOS, 2016. s. 1-2.
Detail

PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, Galerie Mini, 2016.
Detail

HAVLIŠ, K. Koncepce výuky urbanismu na FA VUT v Brně. In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016. s. 9-11. ISBN: 978-80-214-5452-1.
Detail

HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung - obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a na jižní Moravě. In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016. s. 12-16. ISBN: 978-80-214-5452-1.
Detail

LEITMANNOVÁ, A. Aktivizmus vo verejnom priestore. In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016. s. 59-63. ISBN: 978-80-214-5452-1.
Detail

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. In Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Brno: FA VUT v Brně, 2016. s. 7-33. ISBN: 978-80-7204-947-9.
Detail

BOHÁČ, I. Pedagogové oboru architektura na VUT v Brně. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Brno: 2016. ISBN: 978-80-7204-947-9.
Detail

KRISTEK, J. Může architektura zabíjet? O morálce, profesní etice a lidských právech. Rozhovor Jana Kristka s Michaelem Kimmelmanem. Brno: ERA Média, s.r.o., 2016. s. 26-27.
Detail

KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu. Brno: 2016.
Detail

KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Od integrace k rozmanitosti. Rozhovor Jana Kristka a Karolíny Pláškové s Ursulou Struppe. Brno: ERA Média, s.r.o., 2016. s. 32-34.
Detail

KOPÁČIK, G.; HAVLIŠ, K.; KRISTEK, J.; KILNAROVÁ, P. Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech. 2016.
Detail

KRISTEK, J. Globalizace, města, migrace. Rozhovor se Saskií Sassen. Brno: Smart Cities Media s. r. o., 2016. s. 54-56.
Detail

KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Architektura sedmého dne. Rozhovor s Kubou Snopkem. Brno: Archiweb, s.r.o., 2016.
Detail

KRISTEK, J. Architektovy cesty aneb Moci, kde jsi?. Brno: ERA Média, s.r.o., 2016. s. 20-22.
Detail

CHROBOCZKOVÁ, A.; HAVLIŠ, K. Smart City Graz. Smart Cities, 2016, č. 4, s. 78-79. ISSN: 2336-1786.
Detail

LEITMANNOVÁ, A. Creative spaces, The reuse of empty spaces by the creative industry. In Proceedings CA2RE Conference for Artistic and Architectural Research. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2018. p. 195-206. ISBN: 978-961-7032-03-1.
Detail

LEITMANNOVÁ, A. Priestor pre kreativitu, Využitie prázdnych priestorov miest pre kreatívny priemysel. In PhD Research Sympozium 2017. Brno: FA VUT, Brno, 2017. s. 40-45. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství. In PhD Research Symposium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2017. s. 27-33. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

ZÍKA, V. Rekonstrukce středověké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na počátky města. 2017.
Detail

ZÍKA, V. Světové vizualizace. 2017.
Detail

KOKOLIA KŘÍŽOVÁ, I. Výrazové prvky současné architektury. In PhD Research Sympozium 2017. Brno: 2017. s. 74-81. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

PALACKÝ, J. Origami From an Architects's and Teacher's Point of View. Praha: 2017.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018.
Detail

CHROBOCZKOVÁ, A. Brownfields a město. 2017.
Detail

CHROBOCZKOVÁ, A. Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz. In URBANITY. Brno: 2016. s. 55-58. ISBN: 978-80-214-5452-1.
Detail

GALEOVÁ, N.; PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Initiations: practices of teaching 1st year design in architecture. Initiations: practices of teaching 1st year design in architecture. Cyprus: University of Cyprus, Nicosia, 2021. p. 323-334. ISBN: 978-9925-553-29-7.
Detail

HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 s. ISBN: 978-80-214-5768-3.
Detail

ZÍKA, V. Využití 3D scanu města při rekonstrukci zaniklých staveb ve Znojmě. Počítačová podpora v archeologii 17/2018 - Sborník abstraktů. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2018. s. 83-83. ISBN: 978-80-7581-007-6.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B.; NOVÁK, J. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018.
Detail

KOPÁČIK, G. Urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně v dobových souvislostech. 2018.
Detail

BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E. Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2017. ISBN: 978-80-214-5597-9.
Detail

HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. Památková péče v praxi - metody-řemesla-technologie. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5568-9.
Detail

KRISTEK, J.; KUPKOVA, M. Televize v paneláku – panelák v televizi. Reflexe sídlištní výstavby 70. let v československé televizní produkci. In Paneland, největší československý experiment. Brno, Moravská galerie: 2017. s. 45-63. ISBN: 978-80-7027-312-8.
Detail

KRISTEK, J. Architektura bez architekta. Bratislava: ARCH o architektúre a inej kultúre, odborno-vedecký časopis, EUROSTAV, s.r.o., 2017. s. 50-55.
Detail

LEITMANNOVÁ, A. Kultúrne priestory - priestor pre kultúru. Využitie prázdnych prieszorov pre kreatívny priemysel. Bratislava: Miesta pre ľudí, o.z., 2018. s. 1-73.
Detail

ADAMEC; ŠEVČÍKOVÁ; TUČKOVÁ; ŠTREJBAROVÁ; SOVIŠ: Arnoldova vila - limity památkové péče, možnosti a limity památkové péče. Galerie Celnice - Low Beerova Vila. URL: http://www.vilalowbeer.cz/cz/?option=com_gcgallery&view=album&id=80. (výstava kolektivní)
Detail

PALACKÝ, J.; JENČKOVÁ, B.; HORÁKOVÁ, E.: Mlýnský ostrov: vize veřejného prostoru v Bílovicích. Bílovice nad Svitvou (15.02.2018)
Detail

PALACKÝ, J.; JENČKOVÁ, B.; HORÁKOVÁ, E.: Mlýnský ostrov v Bílovicích nad Svitavou. FA VUT v Brně, Galerie Mini (26.02.2018)
Detail

HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I.; KOPÁČIK, G.; PALACKÝ, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B.; HAVLIŠ, K.: Sympozium specifického výzkumu 2018. Fakulta architektury VUT v Brně (12.02.2018)
Detail