Detail projektu

Druhé město

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

V rámci spolupráce Ústavu navrhování V a Ústavu teorie FA a ve spolupráci s odborníky na poli urbánních studií z jiných fakult bude vytvořena publikace shrnující a kategorizující moderní přístupy v urbanismu, ve snaze identifikovat jejich potenciál při řešení specifických problémů. Smyslem práce je zvyšování úrovně vědomostí a odbornosti studentů, rozvíjení mezioborové spolupráce a popularizace výsledků výše zmiňovaných ústavů FA.

Popis anglicky
The Department of Design V and the Department of Theory at the Faculty of Architecture BUT, in cooperation with experts in the field of urban studies, is publishing a book mapping and summarizing contemporary approaches to urbanism with an afford to identify their potential in solving specific tasks. The purpose of the project was to increase level of knowledge and professional skills of students, to develop interdisciplinary collaboration and to popularize results of the above-mentioned institutes of the Faculty of Architecture.

Klíčová slova
město, architektura, urbanismus, kritické myšlení, teorie

Klíčová slova anglicky
city, architecture, urban planning, critical thinking, theory

Označení

FA-J-12-1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav navrhování V.
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

BŘEZOVSKÁ, M.; KRISTEK, J. Město: růst, ideologie, moc a násilí. Sborník textů ze semináře Moderní vývoj a teorie urbanismu. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. ISBN: 978-80-214-4513-0.
Detail

KRISTEK, J. The New York High Line as an economic dynamo. TICCIH Bulletin, 2012, roč. 2012, č. 55, s. 4-5. ISSN: 1605-6647.
Detail

BŘEZOVSKÁ, M. Město, moře, Baťa, stavení. In Vacková, Barbora - Galčanová, Lucie - Ferenčuhová, Slavomíra. (eds.): Třetí město. Mimo edici. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita., 2012. s. 155-185. ISBN: 978-80-7465-015-4.
Detail

BŘEZOVSKÁ, M.; KRISTEK, J. Kongres AESOP 2012 v Ankaře z pohledu účastníků České delegace. Urbanismus a územní rozvoj, 2012, roč. XV, č. 4, s. 17-19. ISSN: 1212-0855.
Detail

BŘEZOVSKÁ, M. City: Growth, Ideology, Power and Violence - Seminar. 2012. p. 1-33.
Detail

BŘEZOVSKÁ, M.; KRISTEK, J. City, Sea, Chicken, House / Theoretical Framework and Content of Seminar on Modern Development and Theories of Urbanism. In AESOP 26th Annual Congress - Proceedings. Ankara: AESOP 26th Annual Congress, 2012. p. 5548-5561. ISBN: 978-975-429-306-7.
Detail

ŠUŠKA, M. Amsterdamská škola. In Pouť do Almere. Druhé město. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2012. s. 10-11. ISBN: 978-80-214-4378-5.
Detail

BŘEZOVSKÁ, M.; BITTNER, R.; HACKENBROICH, W. Batova města. Brno: Dům umění města Brna, 2013. s. 1-8.
Detail

BŘEZOVSKÁ, M. The Role of Brands Corporations in the Production of Space: The Urban Footprints of Baťa, Nike, and Volkswagen. In Company Towns of the Baťa Concern: History - Cases - Architecture. -. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013. p. 263-279. ISBN: 978-3-515-10376-3.
Detail

BŘEZOVSKÁ, M.; KRISTEK, J. Boj o prostor/Architektura jako společenská praxe. aArchitektura. aArchitektura. Zlín: Nakladatelství ARCHA, 2013. 138 s. ISBN: 978-80-87545-14-0.
Detail

ŠUŠKA, ASSIF, OBRTLÍK, KASPIN. Městské zahrady. In Lost Public Spaces of Brno. Brno: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2013. s. 49-52. ISBN: 978-80-214-4751-6.
Detail

ŠUŠKA, M. Ijburg. In Pouť do Almere. Druhé město. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2012. s. 36-37. ISBN: 978-80-214-4378-5.
Detail

KRISTEK, J.; BŘEZOVSKÁ, M. Nová koncepce výuky teorie urbanismu na FA VUT v Brně. Urbanismus a územní rozvoj, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 85-87. ISSN: 1212-0855.
Detail