Detail projektu

Galerie architektury Brno

Období řešení: 01.03.2021 — 31.12.2021

O projektu

- Galerie architektury Brno se chce ve své činnosti zaměřit především na studenty architektury a příbuzných oborů (desing, výtvarné umění, historie umění atd. – 35%). Další důležitou, byť mnohem méně početnou skupinou návštěvníků galerie jsou praktikující architekti – 15%. Velký důraz chce galerie klást na práci se středními a základními školami, prostřednictvím nabízených lektorských programů rozvíjet u nejmladších generací povědomí o architektuře a urbanismu – 25%. S tím souvisí záměr systematicky se zaměřovat na rodiny s dětmi – 15%, stejně jako nejširší laickou veřejnost. Práce s dětmi a středoškolskou mládeží by se měla stát jednou z priorit fungování galerie a měla by kromě přípravy vzdělávacích programů pro tyto věkové skupiny vést k přípravě pracovních listů a knih, které by měly zpřístupnit problematiku architektury a výstavby měst.

Klíčová slova
galerie, architektura, výstavy, workshopy, urbanismus, desing, výtvarné umění, historie umění,

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- odpovědné pracoviště (09.11.2020 - 09.11.2020)
Ústav urbanismu
- příjemce (01.03.2021 - 31.12.2021)
Ústavy fakulty architektury
- odpovědné pracoviště (09.11.2020 - 09.11.2020)

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění

- plně financující (2021-06-01 - 2021-12-31)