prof. Ing.

Jaromír Havlica

DrSc.

FCH, ÚCHM – profesor

+420 54114 9368
havlica@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.

Tvůrčí aktivity

 • ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.: Twin-roll mixer; Dvouválcový vysokosmykový mísič. FCH VUT v Brně. URL: http://www.inmat.cz. (funkční vzorek)
  http://www.inmat.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.: Vyzdívka - Litvínov; Žáruvzdorný materiál pro vyložení reaktorů Shell na výrobu syntézního plynu. Unipetrol a.s., Divize zplyňování mazutu. Litvínov.. (ověřená technologie)
  Detail

 • OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.: Pískovec - geopolymerní pojivo; Umělý pískovcový kámen na bázi geopolymerního pojiva. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.: Jednošnekový extruder; Jednošnekový extruder pro anorganická pojiva. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Dimistroj; Aparatura pro testování katalytické účinnosti. VUT FCH, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • KRÁTKÝ, J.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.: isoperibolický kalorimetr; Isoperibolický kalorimetr. FCH VUT v Brně. URL: http://www.inmat.cz. (funkční vzorek)
  http://www.inmat.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.: Aparatura pro syntézu TiO2; Aparatura pro přípravu TiO2 srážením z plynné fáze. VUT FCH, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.: microvawe quenching; Zařízení pro zastavení hydratace mikrovlnným ohřevem. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • KRÁTKÝ, J.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.: roztokový kalorimetr; Roztokový kalorimetr. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.: MDF pružina; Pružina z MDF kompozitu. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; ZMRZLÝ, M.; HAVLICA, J.: Trubková pec pro EGA; Trubková pec pro FT-IR analýzu plynných produktů tepelných rozkladů. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.: expandometr; Zařízení pro stanovení objemové roztažnosti pojiv. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.: Extrakční aparatura; Zařízení pro extrakci iontů kovů alkalických zemin ze silikátových a druhotných surovin s možností recyklace rozpouštědla. VUT v Brně Fakulta Chemická Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: OT izolační žárobetony; Technologie výroby litých izolačních žárovzdorných materiálů napěňovacím přípravkem. P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice. (ověřená technologie)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; SOLNÝ, T.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; YADAV, R.; HAVLICA, J.: Feritový reor; Chemický reaktor s magnetickým polem stabilizovaným ložem nosiče katalyzátoru. Budova FCH (Purkyňova 118) lab. 2030.. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOUTNÝ, O.; KRATOCHVÍL, J.; DLABAJOVÁ, L.; HAVLICA, J.: BOG-19-11-004; Pokročilý cementový kompozit se zvýšenou balistickou odolností. BOGGES, spol. s r. o. Hněvkovského 30/65 Brno 61700. (funkční vzorek)
  Detail

 • DLABAJOVÁ, L.; KOUTNÝ, O.; KRATOCHVÍL, J.; HAVLICA, J.: BOG-19-11-003; Pokročilý cementový kompozit se zvýšenou balistickou odolností. BOGGES, spol. s r. o. Hněvkovského 30/65 Brno 61700. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.