Detail produktu

Isoperibolický kalorimetr

KRÁTKÝ, J. BRANDŠTETR, J. HAVLICA, J. ŠOUKAL, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Isoperiblický (semiadibatický) kalorimetr je navržen a zkonstruován pro sledování vývoje hydratačního tepla anorganických pojiv. Skládá se z 16 teplotních čidel typu měď/konstantan, izolačních cel a měřící karty pro záznam dat na PC.

Klíčová slova

isoperibolický kalorimetr, hydratační teplo

Datum vzniku

14. 10. 2004

Umístění

FCH VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www