prof. Ing.

Jaromír Havlica

DrSc.

FCH, ÚCHM – profesor

+420 54114 9368
havlica@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.

Projekty

 • 2019

  TH04010207, Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko křemičité reakce (ASR), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Pokročilé materiály pro inovativní aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Nové materiály pro budoucí technologie, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  GA13-41018S, Vývoj hlinitanového macrodefect-free kompozitu se zvýšenou odolností proti vlhkosti, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  GAP104/12/0913, Využití alumosilikátů a sekundárních surovin pro zachocování emisí CO2 ve formě málo rozpustných uhličitanů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  ED0012/01/01, Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Inovace a rozvoj studentské laboratoře pro diferenciální termickou analýzu a termogravimetrii, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  FT-TA3/026, Optimalizace dávkování alternativních paliv s vysokým obsahem P2O5 při výrobě cementu, zahájení: 12.06.2006, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2004

  Výzkum nových cementových pojiv s optimalizovaným obsahem netradičních surovin, zahájení: 23.05.2004, ukončení: 23.12.2007
  Detail

  FT-TA/020, Výzkum nových cementových pojiv s optimalizovaným obsahem netradičních surovin, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  Příprava a využití ettringitu, zahájení: 01.01.2002
  Detail

  Termodesorpční analýza vrstevnatých materiálů, zahájení: 01.01.2002
  Detail